HZS Karlovarského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cvičení Luxor 2019

V areálu koupaliště Michal cvičili hasiči činnosti úkolů ochrany obyvatelstva 

Šestnáct jednotek hasičů, speciálně vybraných a předurčených pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva, k tomu čtrnáct členů jednotek hasičů v kurzu technik ochrany obyvatelstva a další čtyři pozvaní velitelé jednotek dobrovolných hasičů. To byla účast na letošním cvičení Luxor 2019. To se konalo v areálu koupaliště Michal v Sokolově.

Ve dvou blocích se hasiči prostřídali na celkem osmi stanovištích. Lektoři z řad příslušníků Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, Policie ČR a Zdravotní záchranné služby Karlovarského kraje připravovali účastníky cvičení na činnosti spojené především s řešením následků živelných pohrom. V teoretické i praktické části nacvičovali protipovodňová opatření. Cílem bylo seznámení s druhy povodní, stupni povodňové aktivity, záchranné práce při povodni a práce na úseku ochrany obyvatelstva – likvidační práce,          účel a použití pytlů s pískem, druhy pytlů, systém kladení pytlů a jejich význam jedno a dvoukomorové, utěsňování otvorů okna a dveří, utěsňování horizontálních otvorů. V rámci činností evakuace obyvatel byli hasiči seznámeni s právy a povinnostmi občanů ve vztahu k evakuaci osob a zvířat, typy evakuačních středisek, jak připravit evakuační zavazadlo, jaké jsou zásady poskytování první psychologické pomoci a komunikace v krizových situacích. Prakticky nacvičovali vybudování a vybavení evakuačního střediska. Na dalším stanovišti hasiči cvičili postupy při pátrání po osobách v terénu a to s využitím nových technologií pro on-line zobrazení pátrací rojnice na monitorech štábu, seznámili se a vyzkoušeli postupy při poskytování první pomoci, především nácvik resuscitace. Na posledním stanovišti cvičili hasiči práci na vodě při záchraně tonoucích a při čerpání vody.

Vybrané jednotky dobrovolných hasičů z kraje jsou pravidelně připravovány pro plnění úkolů ochrany obyvatel. V praxi jsou využívání především při rozsáhlých živelných pohromách.

Odkazy do noveho okna

Luxor_02

Luxor_02 

Detailní náhled

Luxor_03

Luxor_03 

Detailní náhled

Luxor_04

Luxor_04 

Detailní náhled

Luxor_05

Luxor_05 

Detailní náhled

Luxor_06

Luxor_06 

Detailní náhled

Luxor_07

Luxor_07 

Detailní náhled

Luxor_08

Luxor_08 

Detailní náhled

Luxor_09

Luxor_09 

Detailní náhled

Luxor_10

Luxor_10 

Detailní náhled

Luxor_11

Luxor_11 

Detailní náhled

Luxor_12

Luxor_12 

Detailní náhled

Luxor_13

Luxor_13 

Detailní náhled

Luxor_14

Luxor_14 

Detailní náhled

Luxor_15

Luxor_15 

Detailní náhled

Luxor_16

Luxor_16 

Detailní náhled

Luxor_17

Luxor_17 

Detailní náhled

Luxor_18

Luxor_18 

Detailní náhled

Luxor_19

Luxor_19 

Detailní náhled

Luxor_20

Luxor_20 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem