HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cvičení Forest Fire

BEZPEČNÉ POHRANIČÍ / BEZPIECZNE POGRANICZE CZ.11.1.23/0.0/0.0/15_001/0000006 Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj Interreg V - A. Česká republika – Polsko 2014 – 2020. 

Ve dnech 30. - 31. 5. 2017 proběhla ve Starém Městě pod Sněžníkem - Kunčicích společná odborná příprava českých a polských hasičů. Cílem bylo procvičit činnosti zajišťované jednotkami požární ochrany při požáru lesa v nepřístupném terénu, zejména taktiku hašení při nedostatku vody, nasazení speciální techniky pro hašení lesních požárů, využití bezpilotních prostředků ve spolupráci s geoinformačními systémy, dále procvičit taktiku evakuace ohrožených osob v terénu a jejich záchranu, zajištění logistické podpory zasahujícím složkám, zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti při řešení mimořádné události. Cvičení reagovalo na rizika spojená se změnou klimatu, zejména dlouhodobá sucha.

Společná odborná příprava byla součástí taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému Forest Fire 2017 - náklady na cvičení byly hrazeny z prostředků Olomouckého kraje, města Šumperk a z česko-polského projektu Bezpečné pohraničí.

Cvičení proběhlo na dvě etapy, 30. 5. 2017 bylo realizováno cvičení štábu velitele zásahu v kooperaci s krizovými štáby ORP Šumperk a Olomouckého kraje v rovině ilustrace reálné situace a následného řešení s demonstrací vyslání sil a prostředků jako při ostrém zásahu, se zapojením jednotek požární ochrany z Polska. 31. 5. 2017 se konalo samotné taktické cvičení složek IZS při společném zásahu - lesní požár v nepřístupné oblasti s ohrožením zdraví a života osob v příhraniční oblasti Česká republika - Polsko. Polští příslušníci byli zapojení v rozsahu:

  1. Nácvik činností štábu velitele zásahu při řízení společného zásahu českých a polských hasičů v příhraniční oblasti.
  2. Praktický nácvik činností při společném zásahu českých a polských hasičů při rozsáhlém lesním požáru v příhraniční oblasti.

Na cvičení "Forest Fire 2017" se podíleli jak partneři projektu Bezpečné pohraničí: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje (v rámci výjezdu jednotky vyžádané OPIS, podle poplachového plánu jako mezikrajská výpomoc), Państwowa Straż Pożarna Wrocław (1 velitel v působnosti Komendy Wojewódzkej PSP we Wrocławiu na štábní části cvičení, 1 profesionální JPO z Bystrzyce Kłodzke a 1 dobrovolná JPO z Stronie Śląskie na taktické části cvičení), ale také další základní a ostatní složky integrovaného záchranného systému: dobrovolné jednotky požární ochrany ze Šumperska, mezikrajská výpomoc Záchranného útvaru Hlučín, ale také mezistátní pomoc jednotek hasičů z Polska, dále horská služba, letecká hasicí služba, letecká pomoc vrtulníku Policie ČR s nasazením bambivaku, spolupráce se zástupci lesního hospodářství a další. Při likvidaci požáru byla nasazena také speciální technika včetně velkokapacitního čerpadla s dálkovou dopravou vody HSF , hasicí tank SPOT 55 a také využití bezpilotních prostředků a geoinformačních systémů GINA pro monitorování situace v místě zásahu. Celkově se cvičení účastnilo více jak 200 osob, více jak padesát druhů hasičské a jiné záchranářské techniky a téměř padesát jednotek z řad profesionálních a dobrovolných hasičů. S ohledem na rozsah mimořádné události a předpokládány dopad na zdraví a životy, majetek a životní prostředí byl požádán o koordinaci záchranných prací také starosta ORP Šumperk a později i hejtman Olomouckého kraje.

Odkazy do noveho okna

CV_forest fire

CV_forest fire 

Detailní náhled

CV_forest fire

CV_forest fire 

Detailní náhled

CV_forest fire

CV_forest fire 

Detailní náhled

CV_forest fire

CV_forest fire 

Detailní náhled

CV_forest fire

CV_forest fire 

Detailní náhled

CV_forest fire

CV_forest fire 

Detailní náhled

CV_forest fire

CV_forest fire 

Detailní náhled

CV_forest fire

CV_forest fire 

Detailní náhled

CV_forest fire

CV_forest fire 

Detailní náhled

CV_forest fire

CV_forest fire 

Detailní náhled

CV_forest fire

CV_forest fire 

Detailní náhled

CV_forest fire

CV_forest fire 

Detailní náhled

CV_forest fire

CV_forest fire 

Detailní náhled

CV_forest fire

CV_forest fire 

Detailní náhled

CV_forest fire

CV_forest fire 

Detailní náhled

CV_forest fire

CV_forest fire 

Detailní náhled

CV_forest fire

CV_forest fire 

Detailní náhled

CV_forest fire

CV_forest fire 

Detailní náhled

CV_forest fire

CV_forest fire 

Detailní náhled

CV_forest fire

CV_forest fire 

Detailní náhled

CV_forest fire

CV_forest fire 

Detailní náhled

CV_forest fire

CV_forest fire 

Detailní náhled

CV_forest fire

CV_forest fire 

Detailní náhled

CV_forest fire

CV_forest fire 

Detailní náhled

CV_forest fire

CV_forest fire 

Detailní náhled

CV_forest fire

CV_forest fire 

Detailní náhled

CV_forest fire

CV_forest fire 

Detailní náhled

CV_forest fire

CV_forest fire 

Detailní náhled

CV_forest fire

CV_forest fire 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem