HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cvičení – FOREST FIRE 2017

Ve středu 31.5.2017 se úderem deváté hodiny rozehrálo jedno z největších cvičení složek Integrovaného záchranného systému nejen Olomouckého kraje. Tématem cvičení i s ohledem na nedávné reálné situace, byl zvolen rozsáhlý lesní požár v oblasti Staré Město – Kunčice, nedaleko Paprsku. 

Do cvičení kromě základních složek IZS se v součinnosti také zapojila mezikrajská výpomoc profesionálních kolegů HZS Pardubického kraje a Záchranného útvaru Hlučín, ale také mezistátní pomoc jednotek hasičů z Polska, horská služba, letecká hasicí služba, letecká pomoc vrtulníku Policie ČR s nasazením bambivaku, spolupráce se zástupci lesního hospodářství a další. Při likvidaci požáru byla nasazena také speciální technika včetně velkokapacitního čerpadla s dálkovou dopravou vody HSF , hasicí tank SPOT 55 a také využití bezpilotních prostředků a geoinformačních systémů GINA pro monitorování situace v místě zásahu. Cvičení proběhlo na dvě etapy předchozí den 30.5.2017 na stejném místě bylo realizováno cvičení štábu velitele zásahu v kooperaci s krizovými štáby ORP Šumperk a Olomouckého kraje v rovině ilustrace reálné situace a následného řešení s demonstrací vyslání sil a prostředků jako při ostrém zásahu.

Sumarizace nasazení sil a prostředků:

Celkově se cvičení účastnilo více jak dvěstě osob, více jak padesát druhů hasičské a jiné záchranářské techniky a téměř padesát jednotek z řad profesionálních a dobrovolných hasičů. S ohledem na rozsah mimořádné události a předpokládány dopad na zdraví a životy, majetek a životní prostředí byl požádán o koordinaci záchranných prací starosta ORP Šumperk a později i hejtman kraje.   

Vznik požáru:

Ve večerních hodinách je oblast Hanušovice, Starého Města, Malé Moravy zasažena vichřicí doprovázenou minimem srážek. Vichřice způsobí v ranních hodinách poškození vedení VN a následný výpadek dodávky elektrické energie. Od poškozeného vedení VN došlo ke vzniku požáru lesní hrabanky, které se rozšířilo na okolní lesní porost.

Situace při požáru:

V ranních hodinách nedaleko skautského tábora u rekreační chaty Junior v obci Staré Město - Kunčice zpozorovali skauti požár hrabanky a lesního porostu. Vedoucí skautů ohlásil událost na linku 112, nebyl však schopen udat přesnou polohu požáru. Nejprve se společně skauti se svým vedoucím snažili požár uhasit, ale vyčerpaní a nadýchaní zplodinami hoření se vydali k táboru pro pomoc. Vzhledem k fyzickému a psychickému vypětí byli  dezorientováni a vydali  se špatným směrem. Požár se dále šířil pozemně i korunově severním směrem a postupem času byl zasažen lesní porost o rozloze více jak 10 ha. Vzhledem k postupu požáru došlo i k šíření skrytými podzemními vrstvami hrabanky. K rozšíření požáru přispěl i silný vítr. Na likvidaci požáru byly mimo jiné nasazeny jednotky požární ochrany dle poplachového plánu, využita je i přeshraniční pomoc z Polska.

Cíl cvičení:

Prakticky procvičit postup jednotek PO a dalších složek IZS při likvidaci rozsáhlého lesního požáru v nepřístupném terénu s využitím mezikrajské pomoci HZS Pardubického kraje a přeshraniční spolupráce s jednotkami Statní požární ochrany Polska – Dolnoslezského Vojvodství, zejména procvičit společnou taktiku hašení lesních požárů v horské oblasti s nedostatkem vody pro hašení, procvičit taktiku zásahu jednotek PO při hašení lesního požáru všech druhů (podzemní, pozemní a korunový), včetně zřízení stanovišť pro čerpání vody a zajištění tras pro kyvadlovou dopravu vody, procvičit možnosti nasazení speciální techniky pro hašení lesních požárů (letecké hašení, hasící tank SPOT 55, velkokapacitní čerpadlo HFS), procvičit využití bezpilotních prostředků a geoinformačních systémů GINA pro monitorování situace v místě zásahu, procvičit součinnost mezi složkami IZS při provádění záchranných a likvidačních prací, procvičit taktiku evakuace ohrožených osob v terénu a jejich záchranu, poskytnutí neodkladné zdravotnické pomoci dvěma zachráněným osobám, poskytnutí nezbytné péče dalším evakuovaným osobám, zajištění logistické podpory zasahujícím složkám, zajištění dopravní uzávěry, veřejného pořádku a bezpečnosti při řešení mimořádné události.

Zdeněk Hošák  | HZS Olomouckého kraje

Odkazy do noveho okna

FOREST FIRE 2017

FOREST FIRE 2017 

Detailní náhled

FOREST FIRE 2017

FOREST FIRE 2017 

Detailní náhled

FOREST FIRE 2017

FOREST FIRE 2017 

Detailní náhled

FOREST FIRE 2017

FOREST FIRE 2017 

Detailní náhled

FOREST FIRE 2017

FOREST FIRE 2017 

Detailní náhled

FOREST FIRE 2017

FOREST FIRE 2017 

Detailní náhled

FOREST FIRE 2017

FOREST FIRE 2017 

Detailní náhled

FOREST FIRE 2017

FOREST FIRE 2017 

Detailní náhled

FOREST FIRE 2017

FOREST FIRE 2017 

Detailní náhled

FOREST FIRE 2017

FOREST FIRE 2017 

Detailní náhled

FOREST FIRE 2017

FOREST FIRE 2017 

Detailní náhled

FOREST FIRE 2017

FOREST FIRE 2017 

Detailní náhled

FOREST FIRE 2017

FOREST FIRE 2017 

Detailní náhled

FOREST FIRE 2017

FOREST FIRE 2017 

Detailní náhled

FOREST FIRE 2017

FOREST FIRE 2017 

Detailní náhled

FOREST FIRE 2017

FOREST FIRE 2017 

Detailní náhled

FOREST FIRE 2017

FOREST FIRE 2017 

Detailní náhled

FOREST FIRE 2017

FOREST FIRE 2017 

Detailní náhled

FOREST FIRE 2017

FOREST FIRE 2017 

Detailní náhled

FOREST FIRE 2017

FOREST FIRE 2017 

Detailní náhled

FOREST FIRE 2017

FOREST FIRE 2017 

Detailní náhled

FOREST FIRE 2017

FOREST FIRE 2017 

Detailní náhled

FOREST FIRE 2017

FOREST FIRE 2017 

Detailní náhled

FOREST FIRE 2017

FOREST FIRE 2017 

Detailní náhled

FOREST FIRE 2017

FOREST FIRE 2017 

Detailní náhled

FOREST FIRE 2017

FOREST FIRE 2017 

Detailní náhled

FOREST FIRE 2017

FOREST FIRE 2017 

Detailní náhled

FOREST FIRE 2017

FOREST FIRE 2017 

Detailní náhled

FOREST FIRE 2017

FOREST FIRE 2017 

Detailní náhled

FOREST FIRE 2017

FOREST FIRE 2017 

Detailní náhled

FOREST FIRE 2017

FOREST FIRE 2017 

Detailní náhled

FOREST FIRE 2017

FOREST FIRE 2017 

Detailní náhled

FOREST FIRE 2017

FOREST FIRE 2017 

Detailní náhled

FOREST FIRE 2017

FOREST FIRE 2017 

Detailní náhled

FOREST FIRE 2017

FOREST FIRE 2017 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem