HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Co dělat, když zazní siréna

Na našem území se používají tři signály sirén, ale jen jeden je určen pro varování obyvatelstva a nazývá se „Všeobecná výstraha“. Je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund. Může zaznít třikrát po sobě a pak již následuje informace, co se stalo a jak se zachovat. Následné informace můžete poslouchat mimo sirénu i v místním rozhlase, rádiích, megafonech nebo od složek integrovaného záchranného systému. Dalším signálem je „Požární poplach“, který se vyhlašuje přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty a svolává jednotky požární ochrany. Posledním signálem je „Zkouška sirén“. Jedná se o ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění. Provádí se každou první středu v měsíci zpravidla ve 12:00 hodin. Poté uslyšíte hlášení „Zkouška sirén“.

Pokud uslyšíte varovný signál „Všeobecná výstraha“, přerušte veškeré práce a vyslechněte si informaci systému varování oznamující vzniklou nebo hrozící mimořádnou událost. Následné mluvené slovo vám sdělí, o jakou mimořádnou událost se jedná. Pokud se nejedná o zemětřesení či povodeň, dodržujte tato základní pravidla.

co dělat, když zazní siréna

vytisknout  e-mailem