Český národní výbor CTIF  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Členové Českého národního výboru CTIF

Česká hasičská jednota je dobrovolným občanským sdružením, působícím na úseku požární ochrany.

ČHJ zahájila činnost zaregistrováním svých stanov na Ministerstvu vnitra dne 10. května 1990.

Jednota spolupracuje v rámci zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů s Ministerstvem vnitra, krajskými úřady, hasičskými záchrannými sbory a obcemi při plnění úkolů požární ochrany, především na úseku požární prevence a zvyšování akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Sdružuje kolem 6500 členů ve 152 hasičských sborech a v pěti župách: Povltavské, Sionské, Východočeské, Sv. Markéty a Podvysocké.

Nejvyšším orgánem ČHJ je sjezd. Práci jednoty koordinuje prezidium ČHJ a hasičské župy. Prezidium se schází pravidelně pětkrát ročně. Aktuální otázky v období mezi zasedáními prezidia jsou řešeny sekretariátem, který tvoří prezident, jeho náměstci a jednatelka sekretariátu. Důležitou roli zde hraje i uplatňovaný princip samofinancování činností jednotlivých článků ČHJ. Veškeré funkce v jednotě jsou funkcemi čestnými.

Více informací na http://www.hasicskajednota.cz

Kontakt:

Ing. Vasil Pekar, PhD.,
prezident

Kolčavka 5
190 00 Praha 9 Libeň
tel.: 602 338 665
hasicskajednota@email.cz

 

vytisknout  e-mailem