Záchranný útvar HZS ČR  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Činnosti Záchranného útvaru HZS ČR za kalendářní rok 2010

 

2010 - sledované aktivity V roce 2010 Záchranný útvar prováděl svou činnost ve dvanácti krajích České republiky. Dále byl nasazen pro zdolávání mimořádných událostí v sousedních státech, konkrétně v Polsku a na Slovensku. Z tohoto vyplývá, že Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru je schopen plnit stanovené úkoly zcela samostatně nebo s minimální logistickou podporou i na území cizích států.
Činnosti pro potřeby hodnocení a statistik jsou rozděleny do 5i základních skupin:
 • zásahy
 • cvičení
 • ostatní činnosti (demolice a ostatní pomoc v rezortu)
 • psychologická pomoc
 • školení autoškoly ZÚ mimo posádku.
Záchranný útvar provedl v roce 2010 celkem 139 zásahů.
Zejména zasahovali hasiči Záchranného útvaru při zdolávání následků ničivých povodní a sněhových kalamit. Při těchto akcích byli nasazeni všichni příslušníci útvaru. Dále se prováděly neméně důležité zásahy jako:
 • pátrání po pohřešovaných osobách
 • odstraňovaní sutin po požárech
 • uvolňování koryt řek (ledové kry, naplaveniny)
Záchranný útvar provedl v roce 2010 celkem 139 zásahů.
Živelná pohroma 59
Technická pomoc 44
Dopravní nehoda 31
Požár 2
Ostatní mimořádné události 2
Únik nebezpečné látky 1
 • V průměru za rok 2010 bylo nasazeno při mimořádné události 5,6 příslušníků ZÚ a 3 kusy záchranářské techniky.
 • Průměrná vzdálenost k místu mimořádné události byla 77,4 km. Největší vzdálenost při zásahu - 496 km - velkokapacitní čerpání při povodních Trbišov - Slovenská republika.
 • V průměru zasahovali příslušníci ZÚ u mimořádné události 1,4** hodiny.
 • Průměrná doba příslušníků mimo dislokaci u zásahu na mimořádnou událost byla 1,9** hodiny.

** jednotky byly dislokovány v době povodní a sněhové kalamity v místě mimořádných událostí.

Příslušníci se také zúčastnili 12-ti součinnostních cvičení zaměřených například na tyto činnosti: 
 • nouzové přežití obyvatelstva
 • nácvik situace při letecké nehodě
 • záchrana osob z výšky
 • nácvik situace při železniční nehodě
 • cvičení „Zóna 2010“ zaměřené na chemickou a radiační havárii
Ostatní činnosti pro rezort:
V roce 2010 byla navázána další spolupráce s ostatními složkami HZS ČR. Na základě těchto spoluprací bylo provedeno mnoho výpomocí.

                         Na základě této spolupráce bylo vykonáno 57 činností.
Výčet některých výpomocí provedených Záchranným útvarem:

 • přesun havarované techniky
 • výcvik v lezení
 • školení obsluh AV 15
 • přeprava techniky
 • jeřábnické kurzy
 • zemní úpravy
 • zabezpečení cvičení.
V rámci výcviku specialisté Záchranného útvaru prováděli v roce 2010 i několik demolic na základě demoličních výměrů. Tyto demolice byly prováděny v souvislostí s narušenou statikou staveb zasažených ničivými povodněmi v Libereckém a Ústeckém kraji. Dále byly prováděny demolice objektů na základě dohod s jednotlivými HZS krajů.
Psychologická pomoc byla zaměřena na psychodiagnostiku a poradenství pro příslušníky HZS ČR, a na intervenci v místech zasahů.
Školení lektory autoškoly bylo prováděno u příslušníků HZS krajů napříč republikou.

vytisknout  e-mailem