Záchranný útvar HZS ČR  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Činnosti Záchranného útvaru HZS ČR za kalendářní rok 2010

2010 - sledované aktivity V roce 2010 Záchranný útvar prováděl svou činnost ve dvanácti krajích České republiky. Dále byl nasazen pro zdolávání mimořádných událostí v sousedních státech, konkrétně v Polsku a na Slovensku. Z tohoto vyplývá, že Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru je schopen plnit stanovené úkoly zcela samostatně nebo s minimální logistickou podporou i na území cizích států.
Činnosti pro potřeby hodnocení a statistik jsou rozděleny do 5i základních skupin:
 • zásahy
 • cvičení
 • ostatní činnosti (demolice a ostatní pomoc v rezortu)
 • psychologická pomoc
 • školení autoškoly ZÚ mimo posádku.
Záchranný útvar provedl v roce 2010 celkem 139 zásahů.
Zejména zasahovali hasiči Záchranného útvaru při zdolávání následků ničivých povodní a sněhových kalamit. Při těchto akcích byli nasazeni všichni příslušníci útvaru. Dále se prováděly neméně důležité zásahy jako:
 • pátrání po pohřešovaných osobách
 • odstraňovaní sutin po požárech
 • uvolňování koryt řek (ledové kry, naplaveniny)
Záchranný útvar provedl v roce 2010 celkem 139 zásahů.
Živelná pohroma 59
Technická pomoc 44
Dopravní nehoda 31
Požár 2
Ostatní mimořádné události 2
Únik nebezpečné látky 1
 • V průměru za rok 2010 bylo nasazeno při mimořádné události 5,6 příslušníků ZÚ a 3 kusy záchranářské techniky.
 • Průměrná vzdálenost k místu mimořádné události byla 77,4 km. Největší vzdálenost při zásahu - 496 km - velkokapacitní čerpání při povodních Trbišov - Slovenská republika.
 • V průměru zasahovali příslušníci ZÚ u mimořádné události 1,4** hodiny.
 • Průměrná doba příslušníků mimo dislokaci u zásahu na mimořádnou událost byla 1,9** hodiny.

** jednotky byly dislokovány v době povodní a sněhové kalamity v místě mimořádných událostí.

Příslušníci se také zúčastnili 12-ti součinnostních cvičení zaměřených například na tyto činnosti: 
 • nouzové přežití obyvatelstva
 • nácvik situace při letecké nehodě
 • záchrana osob z výšky
 • nácvik situace při železniční nehodě
 • cvičení „Zóna 2010“ zaměřené na chemickou a radiační havárii
Ostatní činnosti pro rezort:
V roce 2010 byla navázána další spolupráce s ostatními složkami HZS ČR. Na základě těchto spoluprací bylo provedeno mnoho výpomocí.

                         Na základě této spolupráce bylo vykonáno 57 činností.
Výčet některých výpomocí provedených Záchranným útvarem:

 • přesun havarované techniky
 • výcvik v lezení
 • školení obsluh AV 15
 • přeprava techniky
 • jeřábnické kurzy
 • zemní úpravy
 • zabezpečení cvičení.
V rámci výcviku specialisté Záchranného útvaru prováděli v roce 2010 i několik demolic na základě demoličních výměrů. Tyto demolice byly prováděny v souvislostí s narušenou statikou staveb zasažených ničivými povodněmi v Libereckém a Ústeckém kraji. Dále byly prováděny demolice objektů na základě dohod s jednotlivými HZS krajů.
Psychologická pomoc byla zaměřena na psychodiagnostiku a poradenství pro příslušníky HZS ČR, a na intervenci v místech zasahů.
Školení lektory autoškoly bylo prováděno u příslušníků HZS krajů napříč republikou.


Aktualizováno: 10.1.2012, Kontakt: marek.pjatak@zu-hlucin.izscr.cz

Odkazy do noveho okna

Činnosti ZÚ HZS ČR 2010

Činnosti ZÚ HZS ČR 2010 

Detailní náhled

Činnost ZÚ HZS ČR za rok 2010

Činnost ZÚ HZS ČR za rok 2010 

Detailní náhled

Zásahy ZÚ HZS ČR 2010

Zásahy ZÚ HZS ČR 2010 

Detailní náhled

Zásahy ZÚ HZS ČR dle krajů 2010

Zásahy ZÚ HZS ČR dle krajů 2010 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem