Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Činnosti pro seniory

 

Nejvíce zranitelnou skupinu při požárech v domácnostech představují senioři (tři úmrtí ze čtyř). I při jiných typech mimořádných událostí bývají senioři, s ohledem na mnohdy sníženou pohyblivost či pomalejší vyhodnocovací schopnosti, velice zranitelní. Na druhou stranu, díky svým životním zkušenostem a ochotou zabývat se svým okolím, mohou být velkým přínosem pro zúčastněné i záchranáře. V souladu s myšlenkou vytvářet tzv. bezpečnou společnost bylo rozhodnuto více se věnovat i této skupině obyvatelstva. Cílenější, systematičtější přístup k nim nastal u HZS ČR zejména od roku 2010.

 

Od té doby se řada HZS krajů začala intenzivněji věnovat v rámci přípravy a vzdělávání specifických skupin obyvatelstva, právě seniorům. Jejich příprava probíhala zejména formou přednášek a besed prostřednictvím:

· „senior akademií“

· univerzit třetího věku

· spolupráce s občanskými sdruženími seniorů

 

Poptávka ze strany těchto skupin často zdaleka převyšuje nabídku.

 

Například v roce 2013 proběhlo 101 aktivit, kterých se zúčastnilo více jak 4 000 osob, což je o 200 osob více, než v roce 2012.

 

Na sklonku roku 2013 připravila Asociace Záchranný kruh týdenní kalendář pro seniory na rok 2014, který seznamuje seniory s otázkami bezpečnosti, úzce se vztahujícími k této cílové skupině (správné chování v případě vzniku požáru, jak se chovat v případě mimořádné události, ochrana před podvodníky apod.). Odbornou gesci za zpracování témat týkajících se problematiky mimořádných událostí mělo Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR ve spolupráci s vybranými HZS krajů. I letos se chystá a je již připraven k objednání stolní kalendář pro seniory na rok 2015.

 

Na celostátní úrovni byla na podzim roku 2013 zahájena spolupráce s Nadací Charty 77, v rámci projektu „SENSEN - Senzační senioři“. Spolupráce v první fázi zahrnuje pravidelné publikování preventivně výchovných článků z oblasti „Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“. Každý měsíc je na stránkách www.SENSEN.cz zveřejňován nový článek. Ediční plán je připraven až do listopadu roku 2014. Uvedená aktivita je i jednou z priorit preventivně výchovné činnosti v roce 2014.

 SENSEN_senzacni-seniori_znacka_RGB.png.aspx.png

 

Příprava seniorů k ochraně před běžnými riziky a mimořádnými událostmi pokračuje i v roce 2014 a nadále bude pokračovat v letech následujících.

 

• Články v rámci projektu Senzační senioři

 

• Tisková zpráva o spolupráci HZS ČR a Nadace Charty 77

 

• Ukázka činnosti HZS hl. m. Prahy

 

• Kalendář pro seniory na rok 2015 (Asociace Záchranný kruh)

 

• Senior akademie (HZS Jihomoravského kraje)

 

• Senior akademie (HZS Zlínského kraje)

 

• Univerzita třetího věku (HZS Moravskoslezského kraje)

vytisknout  e-mailem