Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Činnost Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR v průběhu roku 2020.

Při vzniku koronavirové krize a další činnosti provozního charakteru včetně humanitární pomoci. 

Činnost Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR v průběhu roku 2020 při vzniku koronavirové krize a další činnosti provozního charakteru včetně humanitární pomoci.  

V oblasti poskytování humanitární pomoci pro země  postižené přírodní katastrofou, byla ze skladů SOZ HZS ČR vypravena humanitární pomoc do Řecka a následně i do Bosny v celkové hodnotě  bezmála 5 mil. Kč. Jednalo se o elektrocentrály, kalová čerpadla, přikrývky a spací pytle, pláštěnky a topidla. Materiál byl soustředěn do Základny humanitární pomoci ve Zbirohu a odtud po kontrole převezen vozidly ZÚ HZS ČR do místa určení. Na přípravě a zabezpečení svozu určeného materiálu se podíleli všechny sklady SOZ HZS ČR.

V oblasti logistické podpory služebních akcí součástí HZS ČR a dalších složek IZS byly zabezpečeny dvě důležité služební akce.

V Jeseníku byla postavena velká tribuna pro vystoupení Hudby hradní stráže PČR  a dále byla zabezpečena výstavba a provoz zařízení Retroměstečka v Pardubicích. Ostatní plánované akce byly z důvodu koronavirové krize odvolány.

Od měsíce března až do června se sklady SOZ HZS ČR podíleli na příjmu, výdeji a  rozvozu ochranných prostředků  a desinfekce, dle pokynů GŘ HZS ČR jak pro HZS krajů, tak i pro jiné organizační složky – Ministerstva, Policii ČR, Českou poštu, různá školní zařízení apod., v rámci 1 vlny pandemie koronaviru.

V druhé polovině roku  se plnily úkoly související s 2. vlnou pandemie.

Ve skladu SOZ HZS ČR Skuteč byly připraveny a následně expedovány speciální ionizující generátory  Swinfog, které byly předávány všem HZS krajů.

Ve skladu Kamenice u Prahy byly soustředěny publikace ministerstva zdravotnictví, které byly následně distribuovány cestou HZS krajů na obce.

V měsíci září byl připraven  a rozvezen materiál  pro zřizované mobilní odběrové týmy HZS ČR, jednalo se o ochranné prostředky pro tyto příslušníky, na úkolu se podíleli sklady Velvary a Drahanovice přípravou materiálu  a dále ostatní  sklady  přepravou .

V tomto měsíci byl přijat i humanitární dar Slovinské republiky České republice, jednalo se o zdravotnický materiál a ochranné prostředky, toto bylo uloženo do skladu Zbiroh.

V měsíci říjnu byl plněn další úkol v souvislosti s vývojem 2.vlny koronaviru, byly připraveny a rozvezeny ochranné prostředky pro všechny HZS krajů a zálohové organizace GŘ HZS, materiál byl distribuován ze skladů Drahanovice, Velvary  a Zbiroh. Zároveň byl ve skladu Zbiroh připraven materiál pro humanitární pomoc do Arménie, který Česká republika poskytla této zemi k boji s pandemiií koronaviru.   

Na základě nařízení Ministerstva vnitra byl připraven ostatní zdravotnický materiál uložený ve skladu Zbiroh, pro distribuci pro MV, PČR a HZS ČR.

Z tohoto počtu byla na základě nařízení MV vyčleněna další materiální humanitární pomoc a to pro státy Ukrajinu. Kosovo, Černou Horu a Bělorusko. Materiál byl připraven ve skladu Zbiroh.

V průběhu roku byly refundovány finanční prostředky za humanitární pomoc poskytnutou Řecku a Bosně a tyto prostředky byly využity pro nákup nových prostředků a materiálu do normativů pro nouzové přežití a záchranné a likvidační práce. Jednalo se hlavně o nákup nových spacích pytlů, přikrývek, nůžkových stanů, elektrocentrál, topidel  a pod.

V měsíci prosinci byla provedena výměna hasiv pěnidel SSHR ve skladu Velvary, nová hasiva byla uložena do speciálních přepravních kontejnerů a stará hasiva jsou připravena k distribuci na HZS krajů na rok 2021

Skladovací a opravárenské zařízení bylo v tomto roce vybaveno i novou technikou a vozidly, jednalo se o nová nákladní vozidla Iveco, nové nákladní dodávkové automobily značky Peguot a Renault a dále bylo pořízeno nové mobilní podium o rozměru 6x4 metry, včetně nového tažného vozidla Ford.

Sklady SOZ byly vybaveny novými osobními vozidly značky Citroen Berlingo a v závěru roku byl dodán i nový 24 místný autobus.

Napsal :

Ing.Jiří Němeček

vytisknout  e-mailem