Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Činnost oddělení revizí a oprav za 1. pololetí 2019

 

Pracoviště  VVT

 • byla provedena výměna anténního systému na kótě Pancíř z důvodu poničení větrným poryvem
 • oprava zablokované desky vysílače Jedlová
 • následkem vichřice „Eberhard“ bylo v důsledku výpadku napájení z veřejné sítě 31 vysílačů napájeno z náhradních akumulátorů, tímto byla zajištěna 100% průchodnost tokenů,  v tomto období bylo v síti JSVV vysláno 1722 datagramů
 • odstranění závady na vysílači Radyně – skrytá závada pojistky v okruhu napájení vysílače záložním zdrojem
 • oprava záložního master vysílače na KŘ HZS v Jihlavě, kdy vysílač vlivem vadné modulace vysílalna vysílačRudný, který z tohoto důvodu vysílal minimálním výkonem
 • odstranění závad na třech síťových napájecích blocích vysílačů typu CASIUM a na třech vysílačích byly vadné nebo zablokovanédesky řízení vysílače (TCI)
 • rámci technické pomoci byly odstraněny závady na dvou sirénových přijímačích v obci Lhota u Přerova a Čechy pod Kosířem
 • odstranění závady na systému MSKP 1. g. v Moravskoslezském kraji, kdy vlivem zaklíčované stanice byl ochromen přenos dat od sirénových přijímačů (MSKP 1. g.) v okolí Ostravy
 • zahájení výměny desek řízení vysílače (TCI), kdy tzv. desky „jednoduché“ jsou postupně nahrazovány deskami multiplikativními v celém systému infrastruktury vysílačů JSVV
 • probíhá výměna serverů Monitorovacího systému koncových prvků varování JSVV
 • řešení problematiky zvýšení bezpečnosti mailové komunikace, zavedením antispamového řešení
 • pravidelné zkoušky sirén v tomto obdobíproběhly bez závad na prvcích JSVV
 • probíhaly plánované revize vyhrazených elektrických zařízení – spotřebičů, strojů, elektrocentrál a kontejnerů

Pracoviště revizí a oprav

 • revize vyhrazených technický zařízení – elektrických, tlakových a zdvihacích zařízení včetně stanoveného školení a přezkoušení obsluh byly provedeny dle plánu
 • byly provedeny mimořádné revize objektů a současně i kontrola odstranění reklamovaných závad
 • příprava, návrh a montáž elektrických rozvodů pro soutěže v požárním sportu
 • instalace a kontrola elektrických rozvodů při výstavbě registračního místa pro uprchlíky v rámci cvičení „Basko“
 • účast na odborných seminářích a školeních v oblasti elektrických a tlakových zařízení za účelem zvyšování kvalifikace a znalostí zaměstnanců

Pracoviště revizí a kontrol prostředků individuální ochrany  PIO

 • kontroly prostředků individuální ochrany zejména OM CM – 4, CM – 5, CM – 6 byly prováděny dle plánu, z důvodu vyskytujících se závad na speciálním zkušebním zařízení budou některé zakázky termínově posunuty do následujícího období

Pracoviště ionizujícího záření – Autorizované metrologické středisko PIZ AMS

 • zahájení Recertifikace  která probíhá v součinnosti s  Českým metrologickým institutem v souladu se zákonem    č.505/1990 Sb. o  metrologii, příslušnými vyhláškami a předpisy, recertifikace je nutná k  ověřování stanovených měřidel
 • ověřování stanovených měřidel, příprava, oprava a nastavení probíhalo dle plánu
 • provedení mimořádného ověření 159 ks přístrojů typu URAD, před zahájením ověřování bylo však nutné u všech přístrojů upravit kalibrační konstantu
 • u nově vyrobených radiometrů DC-3H-08 naši zaměstnanci instalovali nový firmware v souladu se Zákonem č.263/2016- atomový zákon
 • pravidelný servis hlásičů úrovně radiace proběhl na 33 lokalitách, poruchový výjezd nebyl uskutečněn
 • probíhalo rušení ústředen HÚR a sond typu DC-4
 • opravy a kontroly CHP-71 probíhaly dle plánu
 • z důvodu ukončení platnosti certifikátu zářičů proběhlo rušení dvou kalibrátorů

Zpracoval: Ing. Martin Scholler
vedoucí oddělení revizí a oprav

vytisknout  e-mailem