HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Činnost HZS kraje

ČINNOST HZS KRAJE

Oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Olomouckého kraje v oblasti havarijního plánování a krizového řízení plní zejména tyto činnosti:

 • organizuje součinnost v oblasti krizového řízení mezi správními úřady a obcemi v kraji,
 • zpracovává krizový plán kraje a krizový plán obcí s rozšířenou působností,
 • vede přehled možných zdrojů rizik a provádí analýzy ohrožení,
 • zpracovává havarijní plán kraje a vnější havarijní plány,
 • vyžaduje, shromažďuje a eviduje údaje nezbytné ke zpracování krizového plánu kraje a obce s rozšířenou působností,
 • podílí se na provádění vzdělání v oblasti krizové a havarijní připravenosti,
 • připravuje a usměrňuje zpracování podkladů pro jednání bezpečnostní rady kraje,
 • vykonává státní správu na úseku prevence závažných havárií,
 • plní úkoly v oblasti kritické infrastruktury a její ochrany,
 • vytváří podmínky pro činnosti krizového štábu kraje a obcí s rozšířenou působností a podílí se na zabezpečení jejich činnosti,
 • vytváří podmínky pro činnosti štábu HZS a operačních skupin HZS ÚO a podílí se na zabezpečení jejich činnosti,
 • podílí se na plnění úkolů v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy, za tím účelem vyžaduje, shromažďuje a eviduje údaje o nezbytných dodávkách a dodavatelích v informačním systému ARGIS,
 • seznamuje obce s rozšířenou působností a právnické nebo fyzické osoby na jejich žádost s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,
 • vykonává kontrolu v oblasti krizového řízení u obce s rozšířenou působností, obce a právnických osob a podnikajících fyzických osob, kterým uložil povinnost vyplývající z krizového plánu,

plní další úkoly stanovené v rámci přípravy a ve prospěch řešení krizových situací.

vytisknout  e-mailem