HZS Karlovarského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Činnost HZS Karlovarského kraje od začátku konfliktu na Ukrajině

Hasiči zajišťují provoz asistenčního centra a koordinují všechny kroky humanitární pomoci 

Příchod velkého množství uprchlíků z Ukrajiny do České republiky je označován jako humanitární krize. Na zvládnutí této krize se velkou měrou podílí hasiči. V následujícím textu se pokusíme shrnout činnost Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje v uplynulých dnech.

V souvislosti s napadením Ukrajiny ze strany Ruské federace začal prakticky od prvních dní tohoto konfliktu koordinovat humanitární pomoc na území kraje Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje. V průběhu víkendu 26. a 27. února se situací začal zabývat štáb HZS Karlovarského kraje, který požádal hejtmana o zahájení příprav předpokládané pomoci. Ještě v průběhu víkendu svolali hasiči jednání se zástupci nevládních neziskových organizací, aby společně začali řešit nastavení systému humanitární pomoci na území kraje. Všichni předpokládali, že objem této humanitární pomoci bude větší, než kdykoliv doposud. Zároveň ještě v průběhu víkendu bylo rozhodnuto o zřízení Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině. Smyslem tohoto centra od začátku bylo to, aby příchozí uprchlík z Ukrajiny měl možnost na jednom místě získat veškeré informace k pobytu v České republice a informace o poskytované humanitární pomoci.

Budování centra pomoci

Stěžejním úkolem štábu HZS bylo vybudování Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (dále jen ´KACPU´). Bylo nutné vybrat vhodné místo, které by splňovalo podmínky pro dostupnost a logistické zajištění provozu. V Karlovarském kraji není k dispozici prostor typu velkého kongresového centra s kompletním zázemím. Vybrána tak byla multifunkční hala v Karlových Varech, kde v části zázemí hlavní hokejové haly dosud fungovalo očkovací centrum. Do prostoru místo očkovacího centra se začalo od pondělí 28. února 2022 budovat KACPU. Jako první bylo nutné přestěhovat očkovací centrum, následně se v hale připravila jednotlivá stanoviště pro registraci uprchlíků. Hasičský záchranný sbor KV má od začátku na starosti agendu ubytování, dále je nutná registrace u cizinecké policie, u pracovníků Odboru azylační a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR a také zajištění zdravotního pojištění a registrace u úřadu práce. Koordinaci celého provozu centra, tedy zajištění chodu a řízení všech jeho částí mají od začátku na starosti hasiči. Kromě samotných pracovišť bylo nutné zbudovat také zázemí pro čekající uprchlíky, kde dostávají základní stravu, hygienické zázemí, zdravotní službu přímo na místě a také dětský herní koutek, protože velká část uprchlíků jsou od začátku děti. Na parkovišti před halou hasiči připravili vytápěné stany, které byly vybaveny i na přespání pro případ, že by část uprchlíků musela na registraci čekat před centrem.

Ještě v pondělí štáb hasičů zorganizoval školení všech budoucích pracovníků KACPU, začal se ve spolupráci s Karlovarským krajem vytvářet databázi tlumočníků a dalších dobrovolníků a bylo nutné rozvrhnout směny sloužících hasičů ve všech částech humanitární pomoci. Od začátku bylo jasné, že v KACPU musí být nepřetržitě přítomný vedoucí směny právě z řad hasičů a zároveň větší počet hasičů pro zajištění samotného provozu. Zapojeni tak jsou od začátku hasiči z jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. KACPU bylo od začátku chystáno na nepřetržitý provoz.

Informační linka

Informační linka slouží pro ty, kteří nabízejí humanitární pomoci či potřebují získat informace o všech možnostech pomoci. O zřízení této linky hasiči rozhodli v pondělí 28. února 2022 a fungovat začala následující den ráno. Provoz linky se v následujících dnech upravoval podle potřeb a vytíženosti, původně byla linka v provozu jen v pracovní dny, následně byl provoz rozšířen na celý týden a také se podle potřeby upravovaly provozní hodiny. Aktuálně je linka v provozu každý od 8 do 18 hodin. Operátoři linky jsou hasiči a zaměstnanci z krajského ředitelství HZS Karlovarského kraje, kteří se střídají ve směnách tak, aby každý den byli k dispozici minimálně dva operátoři. Během prvních čtrnácti dnů provozu linka odbavila více než pět set hovorů.

Evakuační centra

Humanitární pomoc v kraji je od začátku směřována tak, aby všichni uprchlíci měli stabilní ubytování. Bylo nutné předpokládat, že ve vlnách příchozích uprchlíků bude potřeba provizorně ubytovat část žadatelů o pomoc do doby, než budou mít v KACPU vyřízené všechny registrace. Z tohoto důvodu na začátku prvního březnového týdne vznikla dvě evakuační centra a v tělocvičnách základních škol v Karlových Varech a v Chodově. Hasiči tato centra vybavili ze svého skladu lehátky a lůžkovinami. Aktuálně jsou tato centra přestěhována do KACPU.

Zahájení provozu KACPU

Vybavení prostorů centra potřebou technikou, informačními tabulemi i základním nábytkem pro čekající uprchlíky bylo hotové v úterý v 17 hodin odpoledne, což bylo ve velkém předstihu oproti původnímu předpokladu. Centrum tak mělo být zprovozněné ve zkušebním režimu, kdy se měly testovat především informační technologie. Hned v úterý v podvečer se do centra dostavili první uprchlíci, místo zkušebního provozu tak KACPU spustilo hned ostrý provoz. V prvních hodinách centrem prošly desítky žadatelů o pomoc. V průběhu druhého dne provozu KACPU byla již kapacita odbavení zcela zaplněna, počty odbavených již byly ve stovkách. K úkolům hasičů přibyla rovněž doprava uprchlíků a to z jejich již domluvených ubytování do KACPU a po registraci zpět, a rovněž doprava z KACPU do nově zaregistrovaného ubytování. Tato přeprava probíhá jak na území kraje, tak hasiči zajišťovali a zajišťují podle potřeby i přepravu z ostatních krajů. K tomuto úkolu je využívaný evakuační autobus a především pak dodávky dobrovolných jednotek.

Sklad humanitární pomoci

Materiální sbírky humanitární pomoci začaly organizovat obce či například neziskové organizace. Po dohodě se zástupci neziskových organizací hasiči vytipovali a zajistili objekt, který slouží jako centrální sklad. Do tohoto skladu je možné dovézt jakoukoliv humanitární pomoc, na místě je roztříděna a následně slouží všem uprchlíkům. Výdej ze skladu je pro zástupce obcí či organizací, které se starají o ubytované uprchlíky. Samotní obyvatelé Ukrajiny mají možnost požádat o základní humanitární pomoc přímo v KACPU, kde se z centrálního skladu pravidelně doplňují komodity pro zajištění základních životních potřeb, především jídlo a hygienické potřeby. Provoz skladu zajišťují hasiči společně s Krajským úřadem Karlovarského kraje a s dobrovolníky.

Vyhlášení nouzového stavu

Od pátku 4. března 2022 vyhlásila Vláda ČR nouzový stav. V provozu KACPU to pomohlo  zvýšit efektivitu odbavení žadatelů o pomoc. Dosud část agendy registrace uprchlíků mohli vykonávat pouze pracovníci Odboru azylační a migrační politiky MV ČR, v nouzovém stavu tato pravomoc přechází i na cizineckou policii. Bylo ta možné za den odbavit více žadatelů o pomoc. KACPU za dva dny provozu bylo za hranicí počtu odbavených uprchlíků během 24 hodin oproti počtu nově příchozích. Tito žadatelé čekali v centru i před centrem v mnohahodinových frontách. S ohledem na stále se zvyšující počet příchozích uprchlíků navrhli hasiči změnu prostorů KACPU.

Stěhování KACPU

Kapacita prostorů KACPU byla každý den překračována. Štáb hasičů proto prostřednictvím hejtmana kraje požádal o změnu místa pro asistenční centrum. Jako jediné možné řešení navrhli hasiči využití celého prostoru hlavní haly KV Arény. O víkendu 5. a 6. března 2022 tak začalo rozpouštění ledové plochy. Pro urychlení tohoto procesu, který normálně trvá celý týden, hasiči manuálně rozbíjeli a odváželi části ledové plochy, společně se zaměstnanci karlovarské multifunkční haly rozebírali mantinely kolem ledové plochy a celkově připravovali prostor hlavní haly na stěhování KACPU. Bylo nutné navést a postavit jednotlivá pracoviště, vybavit je výpočetní technikou, vymyslet a zorganizovat postup pro proces registrace, vybavit KACPU dostatkem míst pro čekání žadatelů a také připravit dostatek prostorů pro odpočinek. Po zkušenosti z prvních dní provozu KACPU bylo potřeba zvětšit a dovybavit dětský koutek. Štáb rovněž zorganizoval pomoc dobrovolníků v dětském koutku. Stále platí, že více než polovina uprchlíků jsou děti a dlouhé čekání na registraci je především pro ně velmi náročné. Do nového KACPU tak byly domluveni studenti karlovarských středních škol, jejichž úkolem je pomoc se zabavením dětí na dobu, než je vyřízený celý proces registrace. V novém prostoru hasiči zajistili a vybavili dvě místa odpočinkové zóny s možností přespání, dále zajistili a zprovoznili výdej stravy pro čekající uprchlíky, stanoviště zdravotnické pomoci, stanoviště první psychologické pomoci, skladovací prostory humanitární pomoci. Zároveň hasiči v novém prostoru KACPU připravili systém odbavení čekajících pomocí přidělených registračních čísel. Asistenční centrum zahájilo provoz v nových prostorách v úterý 8. března 2022 ve večerních hodinách. Uprchlíci mohli pro čekání využít připravenou plochu u samotných pracovišť a také určenou část ochozů pro diváky s kapacitou téměř šest tisíc sedadel. Změna prostoru i systému odbavení a samotných pracovišť výrazně zrychlila celý průběh registrací.

Ubytování uprchlíků

Úplně první, co musí mít žadatel o pomoc vyřízené, je ubytování. Bez adresy ubytování není možné pokračovat dál v procesu získání speciální víza pro pobyt v ČR. Tuto agendu mají od začátku na starosti hasiči, možnosti evidují v nově zřízeném informačním systému. Nabízené kapacity ubytování jsou po dvou týdnech fungování KACPU téměř vyčerpané a nastává stále obtížnější shánění volných ubytovacích kapacit. Nečeká se již na nabídky ubytování, štáb hasičů aktivně shání nové možné prostory pro ubytování skupin i jednotlivců. Hasiči pomáhají s přípravou nových ubytovacích kapacit, shání a převáží potřebné zařízení a vybavení. Dostupné kapacity v Karlovarském kraji začínají být již vyčerpány.

Spolupráce s Karlovarským krajem

Úloha hasičů v aktuální migrační a humanitární situaci je jednak řídící a pak rovněž výkonná. Hasiči mají zkušenosti s koordinací mimořádných událostí velkého rozsahu, zároveň mají materiální a personální kapacity pro téměř jakékoliv činnosti v souvislosti s jakoukoliv krizí. Nezbytná je velmi úzká spolupráce s Karlovarským krajem. Pracovníci kraje i krajského úřadu se plně zapojují do řízení humanitárních prací. Kraj rovněž zajišťuje finanční krytí naprosté většiny nákladů spojených s řešením aktuální situace.

Nasazení hasičů

Od prvních dní, kdy začal pracovat štáb hasičů, se do následných činností zapojili prakticky  všichni příslušníci a zaměstnanci HZS Karlovarského kraje a také všechny jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí. Štáb hasičů pracuje od začátku v nepřetržitém režimu ve dvou směnách, kdy na jedné směně jsou minimálně čtyři hasiči. Další hasiči pak v režimu pondělí až neděle od ranních do večerních hodin obsluhují informační linku v minimálním počtu dvou operátorů. V nepřetržitém režimu pracují hasiči také v KACPU ve složení vedoucí směny, pomocník vedoucího směny, ubytovací skupina, skupina pro zajištění provozu. Tyto pozice zajišťují příslušníci HZS Karlovarského kraje ze všech stanic. Každý den pak rovněž v nepřetržitém provozu pomáhají se zajištěním chodu KACPU, zajištěním stravy či zajištěním dalších potřeb humanitární pomoci pomáhají členové jednotek dobrovolných hasičů. Ve dvou dvanáctihodinových směnách se v KACPU střídají vždy čtyři jednotky dobrovolných hasičů přes den a tři jednotky dobrovolných hasičů v noci. K jejich práci patří i rozvozy uprchlíky na přidělené ubytování či převozy materiálu humanitární pomoci. V přímém nasazení na všechny činnosti je denně zhruba padesát hasičů.

Počty uprchlíků v KACPU

Od začátku fungování KACPU v Karlových Varech, tedy od 1.3.2022, prošlo tímto centrem 8176 uprchlíků, kteří si zde vyřídili ubytování i registraci pro udělení speciálního víza, zdravotní pojištění či registraci pro úřad práce. Údaj je k půlnoci 20. března 2022.

Běžná výjezdová činnost

Hasičům se ani při řešení uprchlické situace nevyhýbají ani běžné zásahy. Všechny mimořádné úkoly v KACPU, v humanitárním skladu, při přepravě materiálu i osob i dalších činnostech musí hasiči zajistit tak, aby nebyla žádným způsobem omezena jejich akceschopnost. Tedy aby mohli dál zajišťovat požární ochranu v kraji a byli vždy stoprocentně připraveni pomoct obyvatelům kraje v jakékoliv situaci. V období od 1. do 20. března 2022 vyjížděli hasiči ke 352 událostem, což je víc, než je běžný průměr. Z tohoto počtu bylo 67 požárů, 40 dopravních nehod či 91 technických pomocí.

Další úkoly

Kromě zajištění hlavních úkolů pro řešení současné migrační a humanitární situace, popsaných v předchozí části, se hasiči museli vypořádat s celou řadou dalších úkolů. Jednalo se o úkoly zjišťování informací, předávání informací a úkolů, s tím spojenou kontrolu splnění, ale i řadu dalších prací, menších i větších činností, bez nichž by nebylo možné poskytovat pomoc v takovém standardu, jako je nyní nastavený. Jednalo se například o tyto úkoly:

 • připravit podklady pro jednání krizového štábu kraje
 • nastavit spolupráci s OSPOD
 • příprava a tisk informačních letáku do KACPU
 • překlad a výroba popisů jednotlivých pracovišť KACPU
 • dovybavení KACPU hračkami pro děti
 • zajištění úklidu KACPU
 • zajištění praní použitých lůžkovin a spacáků v KACPU a evakuačních centrech
 • vybavení skladu humanitární pomoci – palety, stoly, regály, topení, výpočetní technika
 • zajištění evidence skladu humanitární pomoci
 • doprava uprchlíků z ubytování na lékařská vyšetření
 • zajištění automatu na fotografie do KACPU s obsluhou
 • překlady a výroba informačních tabulí do KACPU
 • označení autobusů MHD z nádraží do KACPU
 • výroba a distribuce mapy Karlových Varů s vyznačením důležitých míst s překladem
 • zajištění nákupu kancelářských potřeb
 • leták k humanitární pomoci - zajistit tisk 5000 ks
 • sehnat invalidní vozík pro konkrétní osobu a další zdravotní pomůcky do KACPU
 • zajištění respirátorů a dalších zdravotnických pomůcek pro KACPU a systém jejich distribuce
 • vybavení KACPU – klidové zóny na přespání, sehnat větší množství lůžek, např. žíněnky ze škol
 • organizace sbírek humanitární pomoci, konkrétní výzvy na aktuálně nedostatkové věci
 • změna číselných řad pro registraci, nastavení systému
 • výstavba zástěn v klidových zónách v KACPU
 • příprava ukrajinských odpovědí na časté životní situace, zajistit překlad a tisk
 • pravidelné zpracování údajů pro evidenci osob v KACPU, předání hlášení na národní asistenční centrum

Jedná se o souhrn úkolů a činností, které dosud v novodobé historii kraje i celé ČR dosud nebylo nutné řešit. Pro HZS Karlovarského kraje je současná mimořádná situace nejsložitějším zásahem, který kdy musel řešit. A to především z hlediska očekávané dlouhodobosti a komplexnosti. Aktuálně je nastavený systém registrace v KACPU a doprovodných činností plně funkční, očekávaným problémem se stává nedostatek ubytovacích kapacit a materiálu humanitární pomoci.

Na webových stánkách Karlovarského kraje je možné si přečíst činnost kraj v souvislosti s řešením ukrajinské krize. Článek je možné najít ZDE:

logoKK.png

Odkazy do noveho okna

KACPU_02

KACPU_02 

Detailní náhled

KACPU_03

KACPU_03 

Detailní náhled

KACPU_04

KACPU_04 

Detailní náhled

KACPU_05

KACPU_05 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem