HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Chemici pražských hasičů mají nový plynový chromatograf s hmotnostní spektrometrií

 

Na konci roku 2018 přibyl do výbavy jednotky chemické služby HZS hl. m. Prahy plynový chromatograf s hmotnostní spektrometrií. Finanční prostředky na jeho pořízení poskytl Magistrát hl. m. Prahy v celkové výši 6 mil. korun. Přístroj bude součástí chemického detekčního a technického automobilu, čímž bude zajištěna jeho mobilita, možnost pracovat ve vozidle a provádět měření ovzduší a vzorků přímo v místě mimořádné události. Jeho pořízením se výrazně zvýšila efektivita zásahu s výskytem nebezpečných látek, s čímž úzce souvisí i úroveň bezpečnosti, a to jak zasahujících hasičů, tak zejména civilního obyvatelstva hlavního města Prahy.

Přístroj v sobě zahrnuje:
- zdroj energie (baterie), 
- zdroj nosného plynu (tlakovou nádobu), 
- odběrovou flexibilní vyhřívanou sondu s přepínáním režimů k zavádění plynných vzorků volitelně, jak přímo do hmotnostního spektrometru technikou Membrane Introduction Mass Spectrometry (MIMS) pro přímou analýzu ovzduší, tak na on-line integrovaný koncentrační systém termické sorpce/desorpce,
- standardní split/splitles injekční port pro zavádění kapalných a plynných vzorků na separační chromatografickou kolonu injekčními stříkačkami, případně Solid Phase MicroExtraction (SPME) technikou,
- příslušenství pro přímé zavádění pevných vzorků (PSI Probe) a koncentračních tělísek Gerstel Twister™ s přímým připojením (on-line) zařízení na stávající standardní vstup split/splitless,
- kapilární separační kolonu, 
- lineární kvadrupolový hmotnostní detektor, 
- SW a HW pro komplexní programování parametrů GC/MS analýz a zpracování naměřených dat, včetně vyhledávání v MS knihovnách. 

Zaškolení na obsluhu tohoto vysoce sofistikovaného zařízení proběhlo na akademické půdě VŠCHT ve dnech 21. – 24. ledna 2019 Ing. Markem z firmy RMI, s.r.o. Dalším stupněm spolupráce s VŠCHT, Ústavem chemie ochrany prostředí bude zpracování metodik pro různé typy vzorků, techniky jejich odběru a parametry nastavení plynového chromatografu pro jejich následnou analýzu.

20190123C_VSCHT_Kr021.jpg

vytisknout  e-mailem