Český národní výbor CTIF  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podpořte kandidaturu plukovníka Zdeňka Nytry na viceprezidenta CTIF

16. 7. 2015 (Martina Rosenbaumová) - Český národní výbor CTIF nominoval na svém jednání dne 28. ledna 2015 plk. Ing. Zdeňka Nytru jako kandidáta na pozici viceprezidenta CTIF pro volby do Výkonného výboru CTIF na období 2015 – 2019, které se budou konat dne 3. září 2015 v chorvatském Záhřebu. 

Všem členským zemím CTIF
  
Vážení kolegové, vážení přátelé,
 
dovolte, abych se na Vás obrátil se svou žádostí o podporu kandidatury plk. Ing. Zdeňka Nytry na funkci viceprezidenta CTIF na nastávajícím shromáždění delegátů v chorvatském Záhřebu dne 3. září 2015.
 
Zdeněk Nytra příští rok završí 40 let členství mezi dobrovolnými hasiči a celý svůj profesní život pracuje v profesionální požární ochraně. 7 let pracoval jako ředitel hasičů statutárního města Ostrava a již patnáctým rokem působí jako ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.
 
Vedle zorganizování Mistrovství Evropy v požárním sportu v letech 2005 a 2007 (pod patronací Mezinárodní sportovní federace hasičů a záchranářů) byl Zdeněk Nytra hlavním organizátorem velice úspěšné hasičské olympiády CTIF v roce 2009 v Ostravě.
 
Kromě těchto schopností při organizování sportovních soutěží má Zdeněk Nytra mnohaleté praktické zkušenosti s řízením požární ochrany a se spoluprací dobrovolných a profesionálních hasičů.
 
Díky jeho aktivnímu členství v Mezinárodní sportovní federaci hasičů a záchranářů a v Asociaci hasičských důstojníků by jeho zvolením do funkce viceprezidenta CTIF mohlo dojít k účinnější a aktivnější spolupráci těchto organizací, což by mělo jistě kladný vliv na činnost celého CTIF.
 
Jsem přesvědčen, že plk. Ing. Zdeněk Nytra bude přínosem pro činnost exekutivy CTIF.
 
S úctou 
  
                                                                                  brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba
                                                                          předseda Českého národního výboru CTIF
 
 

 
Curriculum vitae
 
nytra-portret.jpg
 

Ing. Zdeněk Nytra (54)

 
 
Kandidát ČNV CTIF na funkci Viceprezidenta CTIF
  
 
 
 
Cíl v CTIF:
 
Chci zastřešit ve vedení CTIF komisi Sportovní soutěže, komisi Vyprošťování a nových technologií, dosáhnout efektivnějšího zapojení přidružených členů do práce jednotlivých komisí a docílit lepší spolupráce a koordinace činnosti mezi CTIF, FEU a MSFHZ (Moskva).


 
  
Funkce v oblasti požární ochrany:
 • ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
 • člen výkonného výboru Světové federace požárního sportu
 • člen Soutěžní komise CTIF
 • předseda České hasičské sportovní federace
 • sekretář České asociace hasičských důstojníků
 • člen Vědecké rady Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mezinárodní zkušenosti a práce v CTIF:
 • 2013 Vedoucí delegace České republiky, CTIF Mulhouse, Francie
 • 2009 Předseda národního organizačního výboru CTIF, Ostrava
 • 2007 pořádání Mistrovství Evropy v požárním sportu, Ostrava
 • 2005 pořádání Mistrovství Evropy v požárním sportu, Ostrava
 • 2005 Vedoucí delegace České republiky, CTIF Varaždin, Chorvatsko
 • 2001 Vedoucí družstva požárního sportu, CTIF Kuopio, Finsko
 • 2001 Kurz pro vysoké funkcionáře požární ochrany, Itálie
 • 1992 Kurz na nebezpečné látky, Velká Británie
 
Praxe:
 • 2001 – dosud Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, ředitel
 • 1993 – 2000 Hasičský záchranný sbor města Ostravy, ředitel a Městský požární rada
 • 1991 – 1993 Hasičský záchranný sbor Ostrava, odborný referent
 • 1984 – 1991 Požární ochrana železnic Ostrava, velitel útvaru
   
Vzdělání:
 • 1980 – 1984 Vysoká škola báňská Ostrava, hornicko-geologická fakulta, obor Technika požární ochrany a bezpečnosti práce, ukončeno státní zkouškou, titul Ing.
 • 1976 – 1980 Střední průmyslová škola chemická, Ostrava

Publikační činnost:
 • články v odborných časopisech
 • oponentní posudky bakalářských a diplomových prací
 • vystoupení na odborných konferencích v ČR a zahraničí
 • přednášková činnost v odborných kurzech (legislativa, taktika)

Tvůrčí činnost:
 • práce na přípravě zákonů a prováděcích vyhlášek
 • práce na grantech Ministerstva vnitra

Jazykové znalosti:
 • Český jazyk (rodilý mluvčí)
 • Ruský jazyk (středně pokročilý)
 • Angličtina (středně pokročilý)
   
Reference: 
 • brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba - prezident Českého národního výboru CTIF a generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR
 • Ing. Karel Richter - starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
   
 
Plk. Ing. Zdeněk Nytra (54), ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, se chce soustředit ve vedení CTIF na práci komise Mezinárodní hasičské soutěže a komise Vyprošťování a nové technologie. Jeho cílem je se zaměřit na dosažení efektivnějšího zapojení přidružených členů CTIF do práce jednotlivých komisí a docílit lepší spolupráce a koordinace činnosti mezi CTIF, FEU a Mezinárodní sportovní federací hasičů a záchranářů.
 
Český národní výbor CTIF je přesvědčen, že rozsáhlé zkušenosti plk. Ing. Nytry na mezinárodním poli hasičských soutěží CTIF a Mezinárodní sportovní federace hasičů a záchranářů pomohou dalšímu rozvoji CTIF.
 
pplk. Ing. Martina Rosenbaumová
tajemník ČNV CTIF
 

 

vytisknout  e-mailem