Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Česká linka 112 obdrží evropské ocenění

Evropané si již podruhé připomenou Evropský den 112  

 

Linka 112Linka 112
Hasičský záchranný sbor ČR v Bruselu za linku 112 obdrží evropské ocenění
 
Dne 11. února 2009 si Evropané připomenou Evropský den 112. Prostřednictvím tohoto jednotného evropského čísla tísňového volání se mohou lidé v nouzi dovolat pomoci záchranářů, a to ve všech státech  Evropské unie. Význam linky 112 pro občany zdůrazní oficiální program, který dne 11.2. v Bruselu pod záštitou českého předsednictví EU a za účasti svých nejvyšších představitelů organizuje Evropská komise, Evropský parlament a Asociace evropského čísla tísňového volání (EENA).
 
Česká republika se má v této oblasti čím pochlubit, protože v systému linky 112 a její technologii tvoří evropskou špičku. To ostatně dokládá ocenění, které Hasičský záchranný sbor jako příjemce linky 112 v ČR v předvečer Evropského dne 112 obdrží od Asociace evropského čísla tísňového volání (EENA). V rámci slavnostního večera za přítomnosti předních členů Evropského parlamentu a dalších činitelů EU tak EENA v Bruselu ocení špičkové systémové a technologické řešení jednotného evropského čísla tísňového volání v ČR a implementaci progresivních směrů v oblasti eCall (automatizované tísňové volání z vozidel).
Slavnostní ceremoniál, jehož zlatým hřebem bude předání Cen 112 (112 Awards), proběhne dne 10. února 2009 od 19.15 v Palais d'Egmont, v Bruselu.  Více informací k programu nawww.eena.org/view/en/Awards.html
 
Na samotný Evropský den linky 112 (11.2.) je již připraven oficiální program v sídle Evropského parlamentu – v rámci bohatého kulturního a společenského programu bude mj. představena hymna linky 112 a veřejně vystoupí přední činitelé administrativy EU.
Program Evropského dne 112 lze nalézt na
 
Hasičský záchranný sbor ČR, který linku 112 v tuzemsku obsluhuje, při příležitosti Evropského dne 112 pro českou i zahraniční veřejnost připravil několik informačních akcí. Ty by měly napomoci v dalším zvýšení informovanosti obyvatelstva o lince 112. Vždyť jen od roku 2005 evidují hasiči více než 12 milionů volání na linku 112 v ČR.
 
Na Letišti Praha v Ruzyni(Terminál 2, přílety ze zemí Schengenu) čeští hasiči poutavě a vtipně představí tuzemským i zahraničním cestujícím linku 112 a její fungování v ČR.
Akce pro veřejnost a média u příležitosti Evropského dne 112 (11.února) připravili hasiči také  v dalších regionech v ČR, např. v Plzni, Liberci nebo Pardubicích.
 
Jen v letech 2005 – 2008 tak bylo na linku 112 v ČR uskutečněno   celkem 12 512 416 volání, což je v průměru 8 570 volání denně a 357 volání za hodinu. Pokud k těmto číslům připočítáme ještě volání na linku 150, která byla automaticky svedena do telefonních center tísňového volání 112, tak do technologie linky 112 za poslední čtyři roky směřovalo téměř 15 milionů volání.
 
 
 
 
2005
 
2006
 
2007
 
2008
CELKEM v letech 2005 - 2008
Počet volání na linku 112
4 832 466
5 052 836
3 923 652
3 756 298
12 512 416
Počet volání na linku 150 odbavených v technologii linky 112
594 150
576 301
 
570 486
493 121
2 234 058 
 
Linka 112 je v tuzemsku všeobecně známá a využívaná také díky médiím, např. TV NOVA vysílá již dva a půl roku magazín „112 - V ohrožení života“, také Český rozhlas každý týden připravuje magazín „112“ a samotné MV- generální ředitelství HZS ČR vydává odborný časopis „112“.
 
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 v evropských dimenzích přibližuje oficiální webová stránkaec.europa.eu/112. Na této webové stránce jsou mj. podrobné informace o fungování linky 112 v jednotlivých členských státech EU.
 
Informace o lince 112 v ČR naleznete nawww.hzscr.cz/tisnovavolani.cz
 
Technologie linky 112 fungující v ČR je na špičkové evropské úrovni, což potvrdilo i šetření Evropské komise zveřejněné v červnu loňského roku.
 
 
-------------------------------------------
 
KONTEXT:
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 v evropských dimenzích přibližuje oficiální webová stránka ec.europa.eu/112. Na této webové stránce jsou mj. podrobné informace o linkách 112 v členských státech EU.

 
Jedním z cílů Evropské komise je také výrazně zvýšit povědomost evropských občanů o existenci a možnostech linky 112.
Právě výše zmíněnou webovou stránku zřídila Evropská komise loni před letními prázdninami poté, co výzkumy veřejného mínění ukázaly, že jen 22% oslovených Evropanů ví, že se v nouzi kdekoliv v rámci EU mohou dovolat pomoci pomocí linky 112. Je potěšitelné, že obyvatelé ČR vyšly z tohoto výzkumu jako jeden z nejinformovanějších národů v rámci EU, když si 52 % českých respondentů vzpomnělo na linku 112 a ještě větší procento Čechů se v předchozím roce setkalo s informacemi o lince 112.
 
 
O zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112 ve všech členských státech EU rozhodla již v roce 1991 Rada Evropských společenství.
Počátky projektu tísňové linky 112 v ČR sahají až do roku 1996 a od roku 2003 je linka 112 v naší zemi dostupná ve všech telefonních sítích. 

 
Smyslem zřízení této celoevropské tísňové linky bylo poskytnout občanům členských států EU možnost obrátit se v nouzové situaci na záchranné složky (policie, hasiči, zdravotnická služba), a to na stejné číslo lhostejno ve které zemi se zrovna nacházejí, zdarma a z jakéhokoliv telefonního přístroje. Lidé totiž v rámci Evropy stále častěji migrují (ať již služebně či soukromě) a může být obtížné pamatovat si různá čísla národních tísňových linek, zejména ve stresové situaci.

V loňském roce 2008 se pak linka 112 stala dostupná i na území posledního členského státu EU – Bulharska, které zprovoznilo nová centra tísňového volání linky 112.  

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 v současnosti slouží nejen téměř půlmiliardě občanů ze všech 27 členských států EU, ale je zavedeno také v Chorvatsku, Lichtenštejnsku, Norsku, Švýcarsku, Turecku a na Islandu.

V Andoře je číslo 112 tísňovou linkou horské služby. Linka 112 není v Evropě zavedena v Albánii, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Makedonii, Moldavsku, Rusku a Srbsku.


Ve většině států včetně ČR funguje číslo 112 společně s dříve zavedenými národními čísly tísňového volání, pouze v Dánsku, Estonsku, Finsku, Litvě, Lucembursku, Nizozemsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, Švédsku a na Islandu, Kypru a Maltě je číslo 112 jediným tísňovým číslem. Hovory jsou přijímány typicky policií nebo hasičským sborem, v některých státech orgány civilní ochrany (Lucembursko, Slovensko), speciální státní organizací (Finsko, Rumunsko, Bulharsko) nebo speciálními call centry telekomunikačních operátorů (Irsko, Řecko, Švédsko, Spojené království).
Česká vláda vzala svým usnesením č. 923 ze dne 23. července 2008 na vědomí analýzu možnosti útlumu národních čísel tísňového volání, která doporučila ponechání národních čísel i nadále v platnosti.
 
 
Základní přínosy technologie linky 112

  • V ČR v současnosti funguje 14 call center linky 112, ta jsou v rámci celé republiky navzájem hlasově i datově propojena. Tato telefonní centra tísňového volání jsou vzájemně zastupitelná, tj. v případě přetížení nebo výpadku centra v jednom kraji jsou hovory na linku 112 automaticky přesměrovány na další telefonní centra tísňového volání 112 aniž by to volající poznal na rychlosti nebo kvalitě odbavení. Je zde tak garance, že se občan vždy dovolá, a to jak z pevných linek, tak mobilních telefonů. 
  • Na 112 se lze jako na jedinou tísňovou linku dovolat bez SIM karty, bez kreditu a pokud je na místě signál alespoň jednoho mobilního operátora.
  • Technologie linky 112 fungující v ČR je na špičkové evropské úrovni a obsluhují ji důkladně vyškolení operátoři. Ti mohou mj. identifikovat adresu volajícího z pevné sítě, automaticky určit polohu mobilního telefonu při tísňovém volání, využít pravidelně aktualizované elektronické mapové podklady, zjistit identifikační kód mobilního přístroje nebo určit mobilního operátora volajícího.
  • Operátoři linky 112 jsou schopni odbavovat tísňové hovory nejen v češtině, ale i angličtině a němčině, v případě potřeby mají k dispozici softwarovou podporu i v dalších světových jazycích.


Technologie telefonních center tísňového volání 112 také propojuje základní složky integrovaného záchranného systému: Hasičský záchranný sbor ČR, Policii ČR a zdravotnickou záchrannou službu. To umožňuje rychlé vyhodnocení vzniklé situace a okamžitou reakci záchranných složek.

O zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání - 112 ve všech členských státech EU rozhodla již v roce 1991 Rada Evropských společenství. Počátky projektu tísňové linky 112 v ČR sahají až do roku 1996. K 1. 1. 2003 pak bylo číslo 112 zprovozněno ve všech telefonních sítích na území ČR (do tohoto data bylo funkční pouze v mobilních sítích). V roce 2005 pak bylo dokončeno budování call center linky 112, od tohoto roku funguje v každém ze 14 krajů telefonní centrum obsluhující linku 112.

 
Milníky v zavádění linky 112 v ČR: 

29.7. 1991 – rozhodnutí Rada Evropských společenství o zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112 ve všech členských státech.
 
1996 – počátky budování linky 112 v ČR
 
2000 - vláda stanovila způsob zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112 v České republice (usnesení vlády č. 391/2000) a schválila zásady a harmonogram
 
2002 - některé změny, které byly vládou odsouhlaseny (usnesení vlády č. 350/2002)
 
1. 1. 2003 - zprovoznění linky 112 ve všech telefonních sítích na území ČR (do tohoto data bylo funkční pouze v mobilních sítích)
 
2004 – zahájení ostrého provozu 12 krajských telefonních center tísňového volání 112
 
2005 – zprovozněna zbývající dvě telefonní centra tísňového volání 112 v Hradci Králové a Ostravě, funguje všech 12 krajských call center

2006 – začátek projektu e-Call v ČR – automatizované tísňové volání z vozidel
 
Více informací o lince 112 v ČR naleznete nawww.hzscr.cz/tisnovavolani.cz
 
 
kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičský záchranný sbor ČR
Tel.: 974 819 944
Mobil: 602 215 142
E-mail:petr.kopacek@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem