Institut ochrany obyvatelstva  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Celosvětový „Poradní výbor pro podporu vzdělávání“ v oblasti chemické bezpečnosti zasedal v nizozemském Haagu

Ve dnech 19. – 21. července 2022 se v nizozemském Haagu uskutečnilo 13. zasedání Poradního výboru pro podporu vzdělávání (Advisory Board on Education and Outreach, ABEO, dále jen výbor), pracujícího pod hlavičkou Organizace pro zákaz chemických zbraní (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW). Patnáctičlenný výbor poskytuje poradenství v oblasti vzdělávacích a informačních strategií a v klíčových posláních a partnerstvích, která podporují implementaci Úmluvy o chemických zbraních (Chemical Weapons Convention) a prosazují principy ochrany proti chemickým zbraním. Východoevropský region (Eastern European Group) je ve výboru zastoupen pouze jedním expertem, a to pplk. Ladislavou Navrátilovou, Ph.D. z České republiky, pracovnicí Institutu ochrany obyvatelstva, MV – GŘ HZS ČR (dále Institut). 

ABEO_07.jpg

Uvítací projev přednesla Její excelence paní Odette Melono, zástupkyně Generálního ředitele OPCW. Ve své řeči zdůraznila, že „zvyšování povědomí mezi mladšími generacemi k dosažení hlubšího zapojení do odzbrojení a nešíření zbraní hromadného ničení je zásadní pro dodržování principů ochrany proti použití chemických zbraní.“

ABEO_02.jpgpplk. Ladislava Navrátilová, Ph.DHlavním úkolem zasedání bylo rozpracovat moduly pro univerzity (Development of Modules for Universities), což je současná hlavní priorita výboru. Strategickým cílem tohoto úkolu je zvýšit povědomí o chemické bezpečnosti a roli OPCW u mladé generace, zvláště u vysokoškolských studentů přírodovědných a společenskovědních fakult. Byly vytvořeny tři pracovní skupiny, které se budou věnovat modulům, zaměřeným na následující témata: OPCW, historie a definice chemických zbraní, chemická bezpečnost a etika.

Dalším diskutovaným tématem bylo propojení vědy a vzdělávání. V OPCW jsou vytvořeny dva pomocné poradní orgány, a to Poradní výbor pro podporu vzdělávání (Advisory Board on Education and Outreach, ABEO) a Vědecký poradní výbor (Scientific Advisory Board, SAB). Tyto dva orgány vzájemně koordinují své aktivity. Zástupce Vědeckého poradního výboru Dr. Mattheo Guidotti informoval o novinkách v chemicko-technologické výzkumné oblasti.

Výbor řešil i další možnosti rozvoje vzdělávání. L. Navrátilová navrhla více se zaměřit na další vzdělávací aktivity, například na harmonizaci výcviků pro záchranáře, koordinaci výcvikových aktivit s dalšími mezinárodními organizacemi atd. Tyto návrhy vycházely z dlouhodobé znalosti činností OPCW, se kterou Institut ochrany obyvatelstva spolupracuje již od roku 1999. Návrhy byly zapracovány do závěrečné zprávy výboru, který se jimi bude zabývat na příštím jednání.

Úkoly na další půlroční období byly stanoveny. Výbor se opět sejde v únoru 2023. Informace o zasedání je možno nalézt na webu OPCW: https://www.opcw.org/media-centre/news/2022/07/opcw-advisory-board-education-and-outreach-advance-strategies-promote

ABEO_05.jpg

Ing. Navrátilová absolvovala v Haagu i další jednání, a to setkání s paní velvyslankyní ČR v Nizozemsku Ing. Kateřinou Sequensovou, a jednání se zástupci oddělení „Assistance and Protection Branch“ OPCW. Na jednáních byly diskutovány úspěchy i další výzvy vzdělávacích aktivit Institutu v rámci OPCW i dalších mezinárodních organizací. 
 


Vloženo: 8. 8. 2022 | Aktualizace: 8. 8. 2022 | Email: spisovna@ioolb.izscr.cz

Odkazy do noveho okna
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem