Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Celostátní cvičení kynologů – záchranářů

Ve dnech 3. – 5. září 2009 na Pelhřimovsku probíhá celorepublikové soustředění kynologů – záchranářů. 

Výcvik tohoto typu pravidelně organizuje MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, ve spolupráci s Policí ČR a dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Účastní se jej více než 30 psovodů se psy, kteří jsou v rámci integrovaného záchranného systému předurčeni pro záchranné a vyhledávací práce. Součástí soustředění je rovněž praktické cvičení v obcích Chválkov a Ondřejov, které je zaměřeno dvěma směry - na vyhledání pohřešovaných osob v terénu, jejich ošetření a transport, a na vyhledání osob zavalených v sutinách, jejich vyproštění a transport.
 
Takto připravené cvičení má prověřit připravenost jednotlivých vyhledávacích a vyprošťovacích týmů. Cvičení by mělo přispět ke zkvalitnění vycvičenosti účastníků cvičení, souhry kynologických týmů s jednotkami požární ochrany na místě zásahu a k seznámení účastníků se speciálními technickými prostředky používanými při těchto typech mimořádné události. Během cvičení také dochází k výměně zkušeností mezi jednotlivými zúčastněnými složkami, což vede ke zkvalitnění vzájemné spolupráce,“ vysvětluje plk. Ing. Jiří Šlechta, vedoucí oddělení IZS MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.
 
Námět cvičení je následující:
V daném prostoru došlo k výbuchu lihovaru. Ve třech prostorech došlo k masivnímu sesuvu budov, v dalším prostoru je nutné prověřit, zda-li se v objektech, které nebyly zasaženy výbuchem, nenalézají ještě nějací lidé. Je předpoklad nálezu množství zraněných osob, nebo osob v šokovém stavu. Ve stejné době bylo vyhlášeno pátrání po pohřešovaných osobách (8-mi až 10-ti členná skupina dělníků a žáků), které byly přítomny při odstřelu skály v lomu (jedná se o střelmistra, pomocníka, vedoucího exkurze a žáky). Osoby se patrně v šoku rozprchli do okolí lomu, není vyloučeno zavalení.
 
Účastníci cvičení byli rozděleni do dvou skupin, které se pak rozčlenily na jednotlivé vyhledávací týmy. Na jednotlivá místa jsou pak týmy povolávány střídavě dle pokynů koordinačního štábu podle potřeby jednotek přítomných na místě zásahu a plní předem připravené úkoly.
První den soustředění záchranáři absolvují teoretickou přípravu a seznámí se s konturami cvičení, které začne následující den. 
 
Po celý  pátek 4. září až do noci probíhá praktické cvičení, při kterém se ověřuje spolupráce kynologů se psy-záchranáři, kteří dostali za úkol v časovém limitu propátrat určitý sektor sutin/plochy a nalézt zavalené lidi-figuranty, resp. v terénu hledanou osobu-figuranta. Na místě navíc kynologové spolupracují se zvláštním týmem Hasičského záchranného sboru ČR - USAR týmem  (urban search and rescue team), který dokáže nalezené osoby ze sutin bezpečně a rychle vyprostit, zajistit jim prvotní ošetření a transport k následné lékařské pomoci.
 
Na celé soustředění budou po celou dobu bedlivě dohlíží rozhodčí a instruktoři, kteří na konci soustředění (v sobotu 5. září) účastníky seznámí se svými poznatky. Záchranáři se tak budou moci poučit ze svých případných chyb a získají další cenné praktické zkušenosti, které se hodí při ostré mimořádné události.
 
Kromě příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR se soustředění účastní kynologové městské policie, Horské služby, či dobrovolníci ze Svazu záchranných brigád kynologů. Do výcviku se zapojili také kynologové Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR z Hlučína, který byl do HZS ČR začleněn začátkem letošního roku.
 
Vybavení kynologa – záchranáře: 
Standardní výbavu kynologa-záchranáře tvoří: ochranná přilba, pracovní oděv s dlouhými rukávy a nohavicemi (z odolného, nepromokavého, ale dobře propustného materiálu), pevná kotníková obuv, pracovní rukavice, chirurgické rukavice, svítilna, chemické světlo, respirátor, ochranné brýle, píšťalka, dále lékárnička, nůž, doklady, osobní hygienické potřeby, ledvinka a batoh. Každý kynolog – záchranář musí mít přirozeně vybavení i pro svého psa -   postroj na práci ve výškách pro psa, vodítko a obojek, náhubek, osvětlení psa, jídlo a krmení pro psa.
K doporučené výbavě kynologa – záchranáře patří mj. zahřívací chemické polštářky, pro psa pak bedna, dečka a návleky. 
 
Vyhledávací a záchranný odřad (USAR odřad-urban search and rescue team) patří mezi speciální ad hoc vytvářené jednotky, díky kterým mohou hasiči poskytovat pomoc i v mezinárodním měřítku. Jedná se o tým vycvičený a vybavený na vyhledávání a záchranu osob ze zřícených budov. Tato jednotka je kdykoliv připravena během několika hodin vyrazit a poskytnout pomoc v  tuzemsku i zahraničí.
Vybavení českého USAR odřadu, jenž je schopen operovat zcela soběstačně, tvoří   speciální vozidla a zařízení pro záchranu a vyprošťování osob v extrémních podmínkách - elektronické vyhledávací zařízení, štěrbinová kamera, vyprošťovací zařízení, izolační dýchací přístroje a vybavení pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou a další prostředky pro záchranu a vyprošťování osob v extrémních podmínkách, mj. echolokátor (na základě zvuků vyhledá zasypané osoby), search kamer apod. V týmu jsou profesionálové nejrůznějších specializací – kromě kynologů také lezci, letečtí záchranáři, paramedici, lékař.
Čeští záchranáři například úspěšně pomáhali na podzim roku 2005 v zemětřeseních postižených oblastech Pákistánu. Tehdy vůbec  poprvé v jednom českém týmu, který se v zahraničí zapojil do mezinárodní záchranné operace, spolupracovali hasiči a vojenští a civilní zdravotníci disponující polní nemocnicí. S úspěchem čeští záchranáři pomáhali při vyhledávání a záchraně zavalených osob také na konci roku 2003 po katastrofálním zemětřesení v iránském Bamu nebo téhož roku ve stejně postiženém Alžírsku.
V současnosti je HZS ČR schopen sestavit hned dva USAR odřady – v Praze a v Ostravě.
 
Více o problematice USAR odřadů a vůbec poskytování pomoci v rámci mezinárodních záchranných operacích
 
Více o záchranářské kynologii
 
Čeští záchranáři specializovaní na vyhledávání a záchranu osob zasahují i v České republice. Více ke společným  zásahům hasičů a kynologů
 
 
 
FOTOGALERIE
 
VIDEO
 
kpt. PhDr. Petr Kopáček 
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Mobil: 602 215 142
E-mail:petr.kopacek@grh.izscr.cz
 

vytisknout  e-mailem