Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XXI ČÍSLO 7/2022

V červnu se v Betlémské kapli v Praze uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků ankety Hasič roku za rok 2021. Hasičem roku 2021 byl vyhlášen kpt. Ing. Richard Franc. V sobotu 15. ledna 2022 v 18.26 hodin byl oznámen požár panelového domu v Kralupech nad Vltavou. Hasiči zachránili celkem 25 obyvatel domu a pět zvířat. Během dubna absolvovali příslušníci HZS Olomouckého kraje nedaleko Náchoda, jeden z nejnáročnějších výcviků. Instruktoři vodní záchrany cvičili na řece Úpě. Generální ředitelství HZS ČR organizovalo v Praze 18. až 22. května 2022 již 59. zasedání CTIF HazMat komise. MV-generální ředitelství HZS ČR hostilo zasedání TRINS. Příslušníci HZS Olomouckého kraje s Krajským úřadem Olomouckého kraje v uplynulých dvou letech zpracovali a vydali čtyři publikace k tématu preventivně výchovné činnosti. Zaměřili se jak na děti a jejich rodiče, tak na seniory. 

Ve čtvrtek 2. června 2022 od 18.00 hodin se v Betlémské kapli na Starém Městě v Praze uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků ankety Hasič roku za rok 2021. Tu od roku 2009 vyhlašuje ministr vnitra a oceňuje profesionální hasiče, jejich velitele, náročné zásahy, pracovní kolektivy, nově vzniklé projekty a zaměstnance sboru za uplynulý kalendářní rok. Do letošního ročníku odborníci zaslali celkem 56 nominací.

Hasič roku 2021 – kpt. Ing. Richard FrancHasič roku 2021 – kpt. Ing. Richard Franc
 

Slavnostní akce se mimo jiné zúčastnili 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Mgr. Bc. Vít Rakušan, generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR) genpor. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA, náměstek generálního ředitele HZS ČR pro integrovaný záchranný systém (IZS) a operační řízení plk. Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D., náměstek generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost brig. gen. Ing. Daniel Miklós, MPA, nebo náměstek generálního ředitele HZS ČR pro řízení lidských zdrojů plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M. O hudební doprovod se staral Big Band Hudby Hradní stráže a Policie České republiky. Večerem provázela moderátorka Lucie Křížková.

Zásah roku
Na 1. místě se umístili příslušníci HZS Jihomoravského kraje. Ti byli oceněni za likvidaci následků tornáda, které v červnu 2021 ničilo Českou republiku. Hasiči HZS Jihomoravského kraje jako první sledovali, jak během pár minut tento větrný živel vzal život šesti lidem, a přes 1 200 rodin přišlo o střechu nad hlavou. Během následujících 28 dní se pak na jihu Moravy vystřídalo 556 jednotek požární ochrany z celé republiky, více než 7 500 hasičů a téměř 3 000 kusů zásahové techniky.
2. místo – Hašení lesních požárů v Řecku – odřad MV-generálního ředitelství HZS ČR.
3. místo – Železniční dopravní nehoda u Milavče – HZS Plzeňského kraje.

Velitel/vedoucí roku
Skleněnou přilbu získal por. Bc. Jan Kulhánek, jenž slouží v Praze jako velící důstojník směny A, a zároveň je členem USAR (Urban Search and Rescue Team – Vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí) týmu a instruktorem vyprošťování u dopravních nehod. Uznání si vysloužil mimo jiné za zásahy během požáru tržnice Sapa, požáru Vinohradského pivovaru nebo požáru hotelu Eurostars David. Letos byl oceněn za velení odřadu 65 příslušníků HZS hlavního města Prahy, který byl nasazen při likvidaci následků ničivého tornáda na jižní Moravě.
2. místo – npor. Ing. Jiří Brzobohatý z HZS Jihomoravského kraje.
3. místo – ppor. Ing. Pavel Thin, MBA, z HZS Olomouckého kraje.

Projekt roku
Za projekt Tísňová SMS obdrželi uznání příslušníci MV-generálního ředitelství HZS ČR z odboru operačního řízení. Jeho počátky sahají do roku 2018. Komunikace v tísni standardními textovými zprávami SMS s operačními a informačními středisky HZS ČR bez nutnosti registrace výrazně zvyšuje bezpečnost občanů České republiky. Tato služba byla uvedena do ostrého provozu na začátku letošního roku a od té doby zachránila několik životů.
2. místo – On-line preventivně výchovná činnost v podmínkách pandemie – projekt HZS Moravskoslezského kraje.
3. místo – Seriál „Hýbej se s hasiči“ – projekt HZS Pardubického kraje.

Zaměstnanec roku
Zaměstnancem roku byl vyhlášen Ing. Miroslav Hudeček. Ten se svým profesionálním přístupem a cílevědomou prací významně podílí na rozvoji Záchranného útvaru HZS ČR v celé jeho třináctileté historii. Působí jako vedoucí oddělení provozního a správy majetku. Dokáže jasně definovat cíle, určit jejich priority a rozdělovat úkoly, aby jeho pracovní tým dosahoval očekávaných výsledků. V letech 2010 až 2015 spolupracoval na vzniku Záchranné roty Zbiroh a Záchranné roty v Jihlavě.
2. místo – Ing. Ivana Řeháčková, DiS., z HZS Moravskoslezského kraje.
3. místo – Kateřina Krupková z HZS Jihočeského kraje.

Kolektiv roku
Nejlepším kolektivem byla vyhlášena Psychologická služba HZS ČR, která zabezpečuje podklady pro personální práci a výkon služby, poskytuje péči příslušníkům a zaměstnancům HZS ČR a zajišťuje psychosociální pomoc osobám zasaženým mimořádnou událostí. Byla nominována za skvělou práci odvedenou při koordinaci psychosociální pomoci v oblasti postižené tornádem na jižní Moravě. Obsahem této činnosti bylo zejména vytvoření podmínek pro jednotlivé poskytovatele této pomoci, monitorování potřeb zasažených obyvatel, psychosociální triáž a také zabezpečení první psychické pomoci a krizové intervence (například během demolic domů).
2. místo – Oddělení veřejných zakázek odboru provozního a správy majetku z MV- generálního ředitelství HZS ČR.
3. místo – Oddělení IZS HZS Moravskoslezského kraje.

Hasič roku
Skleněnou přilbu získal kpt. Ing. Richard Franc z HZS Moravskoslezského kraje, který je příslušníkem oddělení IZS a kromě jiného styčným důstojníkem USAR a WASAR (Water Search And Rescue – Vodní pátrání a záchrana) odřadů. Velel týmu 36 hasičů a byl vyznamenán především za činnost velitele odřadu České republiky, jenž byl vyslán likvidovat rozsáhlé lesní požáry, které vypukly v Řecku.
2. místo – nprap. Mgr. František Hovad z HZS Pardubického kraje.
3. místo – pprap. Jan Mojcher z HZS Karlovarského kraje.

Závěrečné poděkování
V prvé řadě bych chtěl poblahopřát všem oceněným. Je to večer díků nejenom pro ty, co obdrželi ceny, ale samozřejmě pro jejich rodiny a blízké. Protože bez rodinného zázemí by těžko mohli odvádět tak kvalitní práci, jakou odvádějí,“ uvedl generální ředitel HZS ČR Vlček a připomněl, že ze všech 11 537 hasičů a zaměstnanců HZS ČR si toto poděkování zaslouží všichni. Na jedné straně jsou totiž ocenění, a na straně druhé je tu plejáda těch, kteří s nimi spolupracují, a musejí jim k jejich práci připravovat náležité podmínky. „HZS ČR má u společnosti vysoký kredit a já bych si samozřejmě přál, aby zůstal nejenom na současné úrovni, ale i nadále stoupal,“ uzavřel galavečer Vlček a předal moderátorce květiny.

David HARTMANN, DiS.,foto archiv MV-generálního ředitelství HZS ČR

vytisknout  e-mailem