Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XXI ČÍSLO 12/2022

V prosincovém čísle časopisu přinášíme rozbor požárů, které jsou spojeny s vánocemi. Jedním z nich je požár adventního věnce v obývacím pokoji třípokojového bytu v okrese Vsetín. Škoda byla vyčíslena na více než 1 milion korun. V Českých Budějovicích se v září uskutečnil součinnostní výcvik hasičů-leteckých záchranářů HZS Jihočeského a Plzeňského kraje se zaměřením na záchranu osob z komínového tělesa. Spolupráce mezi HZS hl. m. Prahy, jednotkami sborů dobrovolných hasičů a Městským sdružením hasičů hlavního města Prahy v oblasti plnění úkolů ochrany obyvatelstva se plně projevila v roce 2015 přípravou kurzu Technik ochrany obyvatelstva, o který je velký zájem. Studentský projekt „Moje bezpečná rodina“ je nyní také realizován na Fakultě bezpečnostního managementu Policejní akademie České republiky v Praze a současně na Zdravotně sociální fakultě na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Studenti si během několika týdnů zjistí potřebné informace a poté připraví svoje prezentace. 

První den nového roku 2022 řešili manželé požár ve svém bytě ve Vsetíně. Nepozorností při uhasínání svíček na adventním svícnu vznikla velká škoda na majetku. Naštěstí se událost obešla bez zranění.

Popis události
Novoroční požár se stal v objektu, využívaném jako bytový dům, situovaný v zástavbě rodinných domů a nízkých bytových domů. Objekt měl čtyři podlaží, jedno podzemní a tři nadzemní. Požár vypukl v bytě v prvním nadzemním podlaží (NP). Šlo o bytovou jednotku 3 + KK. K samotnému požáru došlo v prostoru obývacího pokoje, který byl propojen s kuchyňským koutem.

Požár zpozorovali a ohlásili sousedé z protějšího domu, neboť viděli kouř, linoucí se z okna v 1. NP. Jako první se na místo dostavila hlídka Policie České republiky. V té době bylo zjevné plamenné hoření v oblasti plastového okna a jeho skleněná výplň nebyla již celistvá. Policisté vypli elektřinu v bytě z rozvaděče, který se nacházel na chodbě bytového domu.

Na místo zásahu se postupně sjeli hasiči ze stanice Vsetín a jednotky sborů dobrovolných hasičů ze Vsetína a Jablůnky. Již při jízdě k místu události viděli černý kouř, stoupající skrz porušené okno. V době jejich příjezdu ostatní obyvatelé domu odešli ven do bezpečí. Hasiči po násilném vstupu do bytu pomocí dvou útočných proudů provedli lokalizaci a následně likvidaci požáru. Na požářiště se dostavil vyšetřovatel hasičů, který provedl ohledání zasažené bytové jednotky i jejího okolí. Z vnější strany budovy bylo viditelné poškození okenního uzávěru ve východní obvodové konstrukci a znečištění fasády domu zplodinami hoření. Při ohledání bytu bylo patrné, že k požáru došlo uvnitř bytu, a to konkrétně v obývacím pokoji v prostoru okna a před ním. V těchto místech vyšetřovatel vymezil požární ohnisko. Pod oknem se nacházela sedací souprava. Ta měla nejvíce poškozené opěradlo, kdy došlo k celkovému odhoření polstrování. Horní hrana opěradla vykazovala silnou termickou degradaci. Největší poškození bylo v místech, které přiléhaly k parapetu okna. Plastové okno bylo silně poškozeno požárem a nemělo skleněnou výplň. Šetřením bylo prokázáno, že v době požáru bylo okno zavřené. Plastová parapetní deska byla požárem zasažena nejvíce, povrch byl silně degradován působením plamenného hoření. Nejvíce byl parapet poškozený pod levým křídlem okna.

Při kompletním ohledání v celé ploše požáru byla v těchto místech nalezena část vánočního svícnu, a to konkrétně plechová miska s hrotem na svíčku. Totožná část svícnu byla nalezena také v prostoru nejvíce tepelně degradované části parapetu pod levým křídlem okna. Na základě detailního ohledání místa požáru bylo ohnisko požáru vymezeno do prostoru levé části okenního parapetu, kde se právě i podle výpovědi majitele nacházel adventní svícen.

Příčina vzniku požáru
Majitel bytu vypověděl, že celá rodina odjela pryč v ranních hodinách 31. prosince 2021. Do vzniku požáru se uvnitř nikdo nenacházel a ani se do bytu nevrátil. Popsal, že na parapetu okna v obývacím pokoji se mimo jiné nacházel svícen, který rodina měla zapálený naposledy večer 30. prosince 2021. Před spaním majitel bytu svíčky sfoukl. Jednoznačně si však nebyl jistý, jestli všechny opravdu uhasil.

Vyšetřovatel příčiny vzniku požáru ohledáním bytu a zjištěných důkazů stanovil jediný mechanismus vzniku požáru, že při sfouknutí svíček nedošlo k úplnému uhašení všech svíček svícnu, přičemž následně docházelo k postupnému odhořívání neuhašených svící s následnou iniciací hořlavých materiálů v jeho blízkosti s následným rozvojem na parapet, okenní uzávěr a sedací soupravu.

Na základě uvedených faktů a zadokumentovaných skutečností byla stanovena jednoznačná příčina vzniku požáru, a to nedbalost při používání otevřeného ohně.

Následky požáru
Přímá škoda na majetku byla vyčíslena na 945 tisíc korun. Byly poškozeny stavební konstrukce bytu, fasáda domu, vybavení a spotřebiče uvnitř bytové jednotky. Rychlým zásahem hasiči uchránili další škody na majetku v hodnotě 1?milionu 150 tisíc korun. Událost se obešla bez zranění.

Porušení předpisů o požární ochraně
Provedeným šetřením bylo zjištěno, že v přímé souvislosti se vznikem požáru a jeho šířením došlo k porušení základní povinnosti fyzických osob podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a tím k naplnění skutkové podstaty přestupku na úseku požární ochrany. Událost tak byla uzavřena s majitelem bytu příkazem na místě formou pokuty v hodnotě 500 korun.

por. Mgr. Lucie JAVOŘÍKOVÁ, HZS Zlínského kraje, foto archiv HZS Zlínského kraje

vytisknout  e-mailem