Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XX ČÍSLO 8/2021

V srpnovém čísle časopisu vám představíme nového generálního ředitele HZS ČR, kterým se stal dne 19. července 2021 genmjr. Ing. Vladimír Vlček, PhD., MBA. O činnosti požární ochrany v lesním hospodářství a Letecké hasičské službě v roce 2020 se můžete dočíst v dalším příspěvku. Následuje rozbor lesního požáru ve Sněžném v Orlických horách. Portugalsko předalo pomyslnou štafetu v podobě předsednictví Rady EU do rukou Slovinska. A jaké priority a cíle má Slovinsko? Program CENTRUM TRÉNING přináší náměty a informace pro přípravu běžných uživatelů zadávacích terminálů jednotného systému varování a vyrozumění. V pokračování článku o Skladovacím a opravárenském zařízení HZS ČR jsme se zaměřili na pracoviště v Olomouci. Dále si můžete přečíst o historii hasičského tisku a literatury. 

U požáru lesního porostu ve Sněžném v Orlických horách zasahovalo 11. května 2021 v odpoledních hodinách 20 jednotek požární ochrany, z důvodu zasažení velké plochy a počtu nasazení jednotek byl v průběhu vyhlášen zvláštní stupeň požárního poplachu. Do likvidace lesního požáru byly zapojeny i polské jednotky hasičů podle vzájemné smlouvy o spolupráci. Požár si odhadem vyžádal škodu zejména na lesním porostu ve výši asi 100 000 korun.

Nezajištěné pálení porostu stálo za jedním z velkých letošních požárů v lesním prostředí v Královéhradeckém kraji. Operační a informační středisko (KOPIS) HZS Královéhradeckého kraje (KHK) přijalo 11. května 2021 ve 13.35 hodin hlášení o podezření na požár v zalesněné oblasti v katastru obce Sněžné, okres Rychnov nad Kněžnou.

Sloužící operační důstojník vyslal na místo v prvním sledu jednotky hasičů z 2. stupně požárního poplachu, postupně došlo k navýšení na 3. a zvláštní stupeň. Shodou okolností v tu samou chvíli zasahovaly další jednotky požární ochrany nedaleko místa požáru, a to přibližně ve vzdálenosti jednoho kilometru, kde likvidovaly lesní požár v katastru obce Sedloňov.

Průběh zásahu
Po příjezdu na místo události v katastru obce Sněžné byl průzkumem zjištěn intenzivní rozvoj požáru v příkré stráni na ploše asi 200 × 150 m. Požár se navíc vlivem silného větru velmi rychle šířil do tří stran. Z vrchní strany bylo požářiště ohraničeno lesní cestou, která zůstala zprvu uchráněna. Zejména kvůli sálavému teplu a klimatickým podmínkám však hrozilo bezprostřední ohrožení lesního porostu, na který navazovala další část lesa.

Postupně velitel zásahu (VZ) prostřednictvím KOPIS povolal na místo události další síly a prostředky (SaP), dále pak požádal o vyslání letecké techniky a zároveň organizoval přeskupení techniky z místa předchozí události (požár v obci Sedloňov).

V průběhu hasebních prací byla rovněž zahájena příprava dopravního vedení v délce asi 300 m. Na toto vedení byly postupně umístěny čtyři rozdělovače, ze kterých zahájily jednotky zásah 11 proudy C. Během přípravy dopravního vedení se bohužel naplnily původní předpoklady a došlo k prudkému rozvoji požáru. V asi pětiminutových intervalech docházelo k rychlému zahoření v prostoru asi 40 × 15 m. Po intenzivním odhoření materiálu došlo k utlumení požáru, ale pouze do okamžiku, kdy se dostatečně naakumulovalo teplo v pásmu přípravy a jev s intenzivním hořením podporovaný silným větrem se opakoval. Plameny vlivem pozůstatků těžby a houštin na obou stranách paseky dosahovaly výšky až 15 m, až do této úrovně byly plamenným hořením poškozeny i starší vzrostlé stromy. Z potvrzených dvou letadel určených k hašení lesních požárů nakonec žádné v důsledku vývoje požáru zasahovat nemuselo. Díky intenzivnímu nasazení pozemních jednotek a potenciální době doletu neměl tento fakt negativní vliv na likvidaci požáru ani výši škody. Lokalizaci požáru ohlásil VZ ve 14.50 hodin, následovalo dohašování jednotlivých ohnisek. Likvidaci požáru oznámil na KOPIS VZ asi v 17.20 hodin.

Specifika zásahu
Zejména vlivem klimatických podmínek a z důvodu náročného a špatně přístupného terénu se zasahující hasiči rychle vyčerpali a unavili, proto byli v místě nasazení často střídáni.

Jako velmi přínosná pro zdolání lesního požáru se jeví doprava technického materiálu pomocí terénní čtyřkolky Policie ČR a Horské služby. Čtyřkolky s přívěsy zajišťovaly jak dovoz materiálu na místo požářiště, tak odvoz a likvidaci hadicových vedení. Jako efektivní se potvrdilo nasazení přenosné motorové stříkačky s výkonem 1 500 l/min při tlaku 1 MPa pro plnění cisternových automobilových stříkaček. K této činnosti se využívalo i plovoucí čerpadlo s výkonem 1 200 l/min při tlaku 0,2 MPa, ale s výrazně menším efektem. Na místě čerpacího stanoviště bylo následně zřízeno i centrální praní hadic za využití elektromechanické pračky.

Díky velmi dobré spolupráci VZ s KOPIS bylo na místo včas povoláno dostatečné množství SaP, jejichž nasazení zamezilo dalšímu možnému šíření požáru. Také tím, že docházelo ke střídání hasičů obsluhujících útočné proudy, bylo možné velmi rychle požár lokalizovat a i vzhledem k nepřístupnému terénu rychle zlikvidovat.

Vyšetřovatel požárů HZS Královéhradeckého kraje stanovil výši škody předběžně asi na 100 000 korun. Příčinou vzniku události bylo nezajištěné pálení klestu.

Shrnutí
Celková plocha lesního požáru činila v konečné fázi asi 200 × 300 m, přičemž na likvidaci požáru se na místě podílelo 17 jednotek požární ochrany, další tři jednotky byly původně vyčleněny k plnění letadel na letišti v Novém Městě nad Metují. Likvidace požáru se účastnili hasiči Královéhradeckého kraje ze stanic Hradec Králové, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Dobruška, dále jednotky SDH obcí Olešnice v Orlických horách, Nového Města nad Metují, Nového Hrádku, Deštného v Orlických horách, Dobrého, Slavoňova, Kostelce nad Orlicí, Solnice, Vamberka, Dobrušky, Bohdašína, Třebechovic pod Orebem, Náchoda a Velké Jesenice. Na pomoc v rámci mezinárodní spolupráce dorazili polští hasiči z gminy Lewin Klodzki a Duszniki Zdrój. S likvidací požáru na místě za pomoci terénní techniky vypomohla Policie ČR z obvodního oddělení v Dobrušce a Horská služba Orlické hory ze základny v Deštném v Orlických horách.


npor. Vít KLOUČEK, DiS., por. Mgr. Martina GÖTZOVÁ, foto Michal FANTA, HZS Královéhradeckého kraje

vytisknout  e-mailem