Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XX ČÍSLO 6/2021

V červnovém čísle časopisu přinášíme rozhovor s generálním ředitelem HZS ČR genpor. Ing. Drahoslavem Rybou, který po deseti letech končí ve funkci „nejvýše postaveného hasiče“. Dále si můžete přečíst rozbor požáru, jehož příčinou bylo nabíjení powerbanky. Na letišti ve Všechově u Tábora proběhlo taktické cvičení složek IZS Dálnice 2021. O historii vzniku první organizované České hasičské jednoty pojednává další příspěvek v našem časopisu. Seznámíme vás s výsledky dotazníkového šetření mezi veřejností na téma Prevence a informovanost v oblasti požární ochrany. Víte, jaké činnosti zabezpečuje Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR? 

Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR (SOZ HZS ČR) je účelovým zařízením MV-generálního ředitelství HZS ČR. Zabezpečuje stanovené opravárenské, servisní a revizní činnosti a skladování určeného materiálu pro HZS ČR a vykonává státní správu v oblasti metrologie ionizujícího záření prostřednictvím Autorizovaného metrologického střediska.


Jeho vznik se datuje k 1. lednu 2001, kdy byly tehdejší Opravárenský závod Olomouc a Základna logistiky Olomouc převedeny z působnosti Ministerstva obrany do působnosti Ministerstva vnitra jako účelová zařízení MV-generálního ředitelství HZS ČR. Dne 1. prosince 2012 došlo ke sloučení těchto dvou zařízení pod novým názvem Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR.

V současné době tvoří SOZ HZS ČR síť podřízených pracovišť a skladů strategicky rozmístěných po celém území České republiky se základním sídlem v Olomouci.

Nejdůležitější úkoly SOZ HZS ČR v současné době zajišťují tyto organizační jednotky:

  • oddělení řízení skladů,
  • oddělení revizí a oprav,
  • pracoviště ionizujícího záření – Autorizované metrologické středisko,
  • oddělení provozně ekonomické.

SOZ HZS ČR plní úkoly Národní základny humanitární pomoci. Přijímá, třídí a skladuje poskytnutou věcnou humanitární pomoc a expeduje ji na místo určení v České republice nebo do jiných zemí. SOZ HZS ČR dále poskytuje logistickou podporu pro HZS ČR a spravuje centrální zásoby pro nouzové přežití a pro záchranné a likvidační práce. Ty se využívají nejen v případě živelních pohrom na celém území České republiky, ale také v rámci humanitární pomoci do zahraničí. „ Z těch posledních akcí byla největší pomoc zemětřesením postiženému Chorvatsku na konci roku 2020, kam jsme z našich zásob uvolnili 600 lehátek s matracemi, 1 200 spacích pytlů, 1 200 přikrývek, elektrická topidla a osvětlovací systémy,“ připomíná ředitel SOZ HZS ČR Ing. Vlastimil Gothard.

Ve vybraných skladech SOZ HZS ČR jsou uloženy a udržovány pohotovostní zásoby Správy státních hmotných rezerv. Zejména jde o:

  • hasiva – pěnidla,
  • protipovodňové stěny,
  • protipovodňové pytle a násypky,
  • vysokotlaké čističe,
  • vysoušeče zdiva.


SOZ HZS ČR provádí jejich obměnu, výdej a distribuci podle pokynů Správy státních hmotných rezerv a MV-generálního ředitelství HZS ČR.

V rámci materiálního zabezpečení v oblasti ochrany obyvatelstva jsou ve skladech SOZ HZS ČR uloženy prostředky individuální ochrany obyvatelstva, které jsou pravidelně udržovány a revidovány. Jde hlavně o ochranné lícnice pro dospělé a děti včetně malých ochranných filtrů a dále o ochranné vaky, kazajky a další prostředky.

Oddělení revizí a oprav zahrnuje pracoviště vyrozumívací a varovací techniky, pracoviště revizí a oprav, pracoviště oprav prostředků individuální ochrany v Olomouci a pracoviště opravárenské a revizní činnosti Zbiroh.

Samostatně působí pracoviště ionizujícího záření – Autorizované metrologické středisko, které zabezpečuje v rámci HZS ČR činnosti v oblasti dozimetrie a měření a kalibraci stanovených měřidel.

Pod oddělení řízení skladů spadají pracoviště v Drahanovicích, Hluboké nad Vltavou, Jihlavě, Kamenici u Prahy, Kroučové, Skutči, Velvarech, Vizovicích, Vlastislavi a ve Zbirohu.

Celkovou provozně ekonomickou činnost celého SOZ HZS ČR včetně odloučených pracovišť zabezpečuje oddělení provozně ekonomické.

V roce 2020 k těmto standardním úkolům přibyly navíc činnosti spojené s celosvětovou pandemií nemoci covid-19 na základě vládních nařízení během nouzového stavu. Zároveň naopak došlo během loňského roku k omezení úkolů souvisejících s pořádáním různých společenských akcí, při nichž SOZ HZS ČR poskytuje materiálovou a logistickou podporu.

Plnění odborných a technických úkolů, hlavně v oblasti revizní a opravárenské, bylo v roce 2020 výrazně ovlivněno pandemií koronaviru. Bylo omezeno provádění revizí všech typů a také kontrolní činnost na prvcích varování a vyrozumění. I tak se nám plánované úkoly podařilo splnit hlavně zásluhou obětavého nasazení pracovníků oddělení revizí a oprav, i když byli nuceni pracovat v režimu střídavého nasazení pracovních skupin,“ dodává Ing. Gothard.

Jen pro zajímavost uvádíme, že o chod organizace se stará v současné době 147 zaměstnanců (k 1. květnu 2021) a SOZ HZS ČR v rámci svých úkolů pracuje s majetkem v hodnotě kolem 1,2 mld. korun. Celkové skladovací kapacity se blíží ke 100 000 m2.

Na jednotlivé činnosti SOZ HZS ČR se zaměříme v dalších vydáních časopisu 112, kde v podrobnějších článcích přiblížíme jednotlivé aktivity a pracoviště.


Karel ŠVÉDA, foto autor a archiv SOZ HZS ČR

vytisknout  e-mailem