Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XX ČÍSLO 5/2021

V květnovém čísle časopisu se dočtete o požáru chladírenské věže v Kralupech nad Vltavou. Hasební zásah si k likvidaci požáru vyžádal nasazení velkého počtu jednotek požární ochrany. K přesné lokalizaci ztracených osob v oblasti Adršpašsko-teplických skal slouží body záchrany. Pomáhají turistům i hasičům, víte jak? Co je asistenční centrum pomoci a jaký je jeho cíl se dočtete v dalším příspěvku. Seznámíme vás s výsledky výzkumu, jak stres z práce hasičů ovlivňuje jejich partnerské vztahy. Můžete se dále seznámit s novým ochranným prostředkem pro děti – dětskou kuklou. V dalším příspěvku rozebírá ředitel Nadace policistů a hasičů uplynulý rok 2020. Představíme další hasičskou rodinu, tentokrát z Plzeňského kraje. 

Při mimořádných událostech s velkým počtem zasažených osob je možné poblíž místa události zřídit tzv. asistenční centrum pomoci (ACP). Jeho cílem je poskytnout rodinám zasažených osob a obětí bezpečný prostor a reagovat na jejich potřeby vyplývající ze situace spojené s mimořádnou událostí. ACP poskytuje mimo jiné aktualizované informace (např. informační přepážka, telefonní krizová linka), psychosociální pomoc a další podpůrné činnosti pro osoby zasažené mimořádnou událostí a jejich rodinné příslušníky.

Postup pro zřízení takového centra je od roku 2015 zakotven v typové činnosti složek integrovaného záchranného systému při poskytování psychosociální pomoci – STČ 12/IZS. Jak ale postupovat v situaci, kdy je zasažené celé území republiky a nespočet osob? Pro poskytování psychosociální podpory občanům v době epidemie covidu-19 byla proto vytvořena virtuální podoba ACP, aby byla pomoc snadno dostupná všem, kteří ji potřebují.

Virtuální ACP bylo spuštěno na webových stránkách tvhasici.cz, které spravuje Institut ochrany obyvatelstva. Cílem ACP je podpořit občany v aktivním zvládání současné situace nejen v běžných denních starostech, ale i v nejtěžších chvílích. Obsahem jsou textové a audiovizuální materiály (videa, podcasty atd.), na kterých se podílejí odborníci z oblasti psychologie, ochrany obyvatelstva a medicíny. Najdete zde strukturované informace o tom, jak funguje lidská psychika ve stresu, a postupy, jak zvládat různé nepříjemné stavy. Rovněž je srozumitelně vysvětleno, jak se náš organismus chová po napadení virem a jak působí očkování. Postupně jsou přidávána další aktuální témata.

Pro snazší orientaci jsou obsažená témata rozčleněna do tzv. ostrovů, které obsahují informace a doporučení z konkrétní oblasti. Například jeden z ostrovů nese název „Když nejsem ve své kůži“. Obsahuje praktické postupy, které pomáhají zmírnit nepříjemné reakce na stres a budovat odolnost. Co dělat, když nemůžeme usnout, když nás bolí hlava, nebo když je toho na nás zkrátka moc? Uvedená cvičení mohou být užitečným nástrojem pro záchranáře, pracovníky v první linii a lidi, kteří jsou pod zvýšenou zátěží.

Na sociálních sítích vzbudil velký ohlas ostrov s názvem „Odpovědi od plic“, který obsahuje výpovědi pracovníků z terénu. Podávají reálný obraz toho, jaké je to být v roli pomáhajícího během epidemie covidu-19.

Stránky vznikly z podnětu Rady vlády pro duševní zdraví, která navrhla zapojení psychologické služby HZS ČR do psychologické podpory obecné populace. „ Přestože projekt tvhasici.cz je v tuto chvíli zacílen na to nejaktuálnější téma – řešení epidemie nemoci covidu-19, budou postupně doplňovány další informace, aby bylo pokryto široké spektrum bezpečnostních hrozeb a životních situací, a to vše za účelem naplnění našeho dlouhodobého úsilí, kterým je zvyšování připravenosti a posilování odolnosti občanů,“ doplňuje plk. Mgr. et Mgr. František Paulus, Ph.D., ředitel Institutu ochrany obyvatelstva.

Zasazení virtuálního ACP do celkové vize ochrany obyvatelstva uvádí náměstek generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost plk. Ing. Daniel Miklós, MPA: „Současná situace ukazuje, že řešení krize není pouze o poskytnutí bezprostřední pomoci formou zásahu, ale zejména o práci s člověkem a jeho potřebami. Tento široký přístup k člověku považujeme za budoucnost ochrany obyvatelstva.“

Na přípravě stránek se podílí psychologická služba HZS ČR, sekce prevence a civilní nouzové připravenosti HZS ČR, lékaři
z Letecké záchranné služby Armády České republiky a z očkovacího centra. Audiovizuální podobu zpracovává
oddělení dokumentace MV-generálního ředitelství HZS ČR.


plk. Mgr. Martina WOLF ČAPKOVÁ, MV-generální ředitelství HZS ČR, foto archiv MV-generálního ředitelství HZS ČR

vytisknout  e-mailem