Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XX ČÍSLO 4/2021

V dubnovém čísle časopisu si můžete v úvodu přečíst rozhovor s náměstkem generálního ředitele HZS ČR pro ekonomiku brig. gen. Mgr. Slavomírem Bellem, MSc., MBA. Dále vás seznámíme s velmi náročným a zdlouhavým zásahem Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje při dopravní nehodě několika kamionů na D1. O tom, jak Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje v rámci epidemie koronaviru významným způsobem podporuje poskytovatele zdravotnické péče, se dočtete následně. I v Institutu ochrany obyvatelstva v loňském roce proběhlo školení prostřednictvím online kurzů. Čeští odborníci učili africké záchranáře doslova napříč Afrikou, a to jak ze severu na jih, tak z východu na západ. 

Školení zahraničních specialistů v oblasti ochrany před účinky chemických látek tvoří tradiční pilíř výcvikových akcí Institutu ochrany obyvatelstva (IOO). Aktivity se většinou pořádají pod hlavičkou mezinárodní Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW), se kterou IOO spolupracuje již od roku 1999. Ačkoli v březnu 2020 zastavila pandemie covidu-19 cestování mezi kontinenty, a tím pádem zrušila veškeré „face-to-face“ výcviky, IOO v loňském roce vyškolil prostřednictvím online kurzů rekordní počet mezinárodních expertů.Vlivem koronavirové pandemie byl rok 2020 rokem změn. První pololetí roku 2020 bylo obdobím, kdy všechny organizace zjišťovaly jiné možnosti spolupráce než formou osobních setkání a hromadného cestování. V létě 2020 již měla většina institucí nastavené virtuální prostředí, které bylo nejvhodnější pro komunikaci v online módu. V létě OPCW požádala IOO o zorganizování kurzu na téma „Vyhodnocení chemické situace“. Žádosti IOO vyhověl, protože toto téma pravidelně vyučuje v rámci praktických výcviků. Bylo však nutné adaptovat se na nový typ online výuky, naučit se vyučovat s využitím komunikační platformy MS Teams, přes kterou výcviky OPCW probíhají, a pracovat s posluchači OPCW systémem „Talent Soft“. Pro absolvování výcviku je vždy nutné splnit určité podmínky, což většinou znamená složit zkoušku či splnit podmínky testu. Vytváření a vyhodnocování testů portálem „sli.do“ bylo proto další novou platformou, kterou IOO ve virtuálním online světě využil.

Po mnoha diskuzích a dlouhodobé přípravě byla sestavena konečná podoba výukových online akcí, které tak mohly na podzim 2020 začít. OPCW společně s IOO zorganizovala od října do prosince čtyři online výcviky, kdy čeští odborníci učili africké záchranáře doslova napříč Afrikou, a to jak ze severu na jih, tak z východu na západ. Každá akce se účelem a pojetím lišila, konkrétně jsou výcviky stručně popsané na následujících řádcích.

1. Výcvik informačních systémů WISER pro státy Východoafrického společenství EAC
(Online Basic Training Course on Wireless Information System for Emergency Responders /WISER/ and the Emergency Response Guidebook /ERG/ for First Responders in EAC Partner States).

  • Náplň výcviku: výuka byla zaměřena na řešení chemické události s únikem nebezpečné látky prostřednictvím vyhodnocovacích systémů WISER (Wireless Information System for Emergency Responders) a ERG (Emergency Response Guidebook). Logické sestavení kurzu od základních informací o vlastnostech chemických látek přes vysvětlení vyhodnocovacích systémů až po praktické scénáře, které museli posluchači zvládnout na závěr výcviku, vedlo k úspěchu akce. Čeští lektoři se během přípravy prezentací a scénářů zaměřili na chemické události, které se mohou přihodit v Africe. Byly vytipovány potenciální typy havárií, scénáře byly umístěny do lokalit, kde se skutečně v Africe přepravují nebo vyrábějí chemické produkty. Vzorový scénář vysvětlil havárii v české chemičce, součástí prezentace byla i videoukázka řešení události ze zásahu, kdy podnikoví hasiči trénovali reakci na událost s únikem chemické látky. Díky autentičnosti prezentovaných scénářů a jejich názornému řešení aplikací WISER byly online lekce pochopitelné a výcvik  velmi dobře hodnotili jak samotní účastníci, tak i pozorovatelé z celého světa.
  • Počet účastníků: 14 z východní Afriky (Burundi, Keňa, Rwanda, Tanzanie a Uganda) a 26 pozorovatelů (Kamerun, Pobřeží slonoviny, Etiopie, Guinea-Bissau, Maroko, Nigérie, Jihoafrická republika, Súdán, Zambie, pracovníci OPCW a dalších organizací).


2. Regionální virtuální table-top výcvik reakce na chemickou událost pro členské státy hospodářského společenství západoafrických států ECOWAS (Online Regional Virtual Table Top Excercise /VTTX/ on Chemical Emergency Respon¬se for ECOWAS States Parties).

  • Náplň výcviku: program vypracovali lektoři OPCW, IOO byl zodpovědný za téma „Vyhodnocení chemické situace“ a expert IOO také působil jako konzultant při závěrečné diskuzi. Posluchači dostali několik dní dopředu k nastudování imaginární typ chemické havárie kombinovaný s teroristickým útokem, kterou museli řešit s využitím informačních systémů WISER a JESIP (Joint Emergency Services Inter¬operability Programme). O požadovaných úkolech se diskutovalo v týmech v limitovaném čase, což bylo náročné vzhledem k zrovna se vyskytujícím častým výpadkům datového signálu. Akce samotná byla zajímavá tím, že probíhala bilingválně. Oficiálními jazyky pro západoafrický region jsou totiž buď angličtina, nebo francouzština. Výuka probíhala první den francouzsky nebo anglicky se simultánním překladem do druhého jazyka. Druhý den byli účastníci rozděleni do francouzské či anglické skupiny a týmová práce probíhala odděleně. Závěrečná diskuze obě skupiny opět spojila. Organizace akce byla náročnější, ale výcvik dopadl dobře, jelikož se mohli aktivně zapojit i ti, kteří by jinak ve druhém jazyce spíše tápali.
  • Počet účastníků: 32 (Benin, Burkina Faso, Libérie, Mali, Nigérie, Togo).


3. Základní výcvik reakce na chemickou událost pro členské státy mezinárodního úřadu pro rozvoj IGAD
(Online Basic Course on Emergency Response to Chemical Incidents for Member States of the Intergovernmental Authority on Development /IGAD/ Region).

  • Náplň výcviku: program byl sestaven na míru regionu IGAD, který zásady chemické bezpečnosti do legislativního systému teprve začíná implementovat a potřebuje získat základní informace o fungování bezpečnostních pravidel ve státní struktuře. Lektoři IOO seznamovali účastníky s integrovaným záchranným systémem České republiky a se zapojením jednotlivých složek do řešení mimořádných situací. Další přednášky českých lektorů o vlastnostech chemických látek a o vyhodnocení jejich účinků prostřednictvím systému WISER jistě regionu pomohou při zlepšování odborných znalostí.
  • Počet účastníků: 23 (Etiopie, Súdán, Uganda) a jeden pozorovatel (Keňa).

4. Opakovací výcvik reakce na chemickou událost pro instruktory a experty států Východoafrického společenství EAC
(Online Refresher Course for the Instructors and Experts from States Parties in the East African Community on Chemical Emergency Response, Planning and Management).

  • Náplň výcviku: cílem opakovacího výcviku bylo propojit online platformou lektory Východoafrického společenství a umožnit jim vzájemnou komunikaci. Dalším smyslem akce bylo zjistit, zda jsou afričtí instruktoři vůbec schopni sami sebe koordinovat bez pomoci českých či OPCW expertů. Bohužel vzájemná koordinace mezi Afričany nefungovala, organizaci výcviku si proto museli vzít na starost čeští experti. Afričtí kolegové byli rozděleni do jednotlivých skupin a byly jim zadány přesné instrukce. Po konkretizaci úkolů již výcvik probíhal úspěšně, každá skupina si připravila stručnou prezentaci svého tématu (ochranné prostředky, detekce, odběr vzorků a dekontaminace) a společně se diskutovalo o zabezpečení výcviků, které by měly proběhnout v regionálním výcvikovém centru v Ugandě v roce 2021 a 2022. Problémem správné koordinace výcviku africkým lídrem nebyla ani tak jeho neschopnost úkol zvládnout, ale africký systém hodnostního velení, kdy ten, kdo má nejvyšší postavení, musí být prvořadě určen jako velitel, i když jeho schopnosti tomu neodpovídají. Doufejme, že v budoucnu se bude také v Africe přihlížet více ke schopnostem jedince než k jeho postavení.
  • Počet účastníků: 12 (Burundi, Keňa, Tanzanie, Uganda).


Různé typy akcí umožnily instruktorům IOO výuku různých témat pro odlišné africké kultury, kdy jedna část Afriky aktivně komunikovala, zatímco komunita jiné části Afriky z ostýchavosti spíše mlčela. Občas měli účastníci problém s připojením, k výuce často používali pouze mobil, na kterém, když zapomněli vypnout kameru, bylo možné online sledovat ruch afrického města. Vzhledem k omezeným možnostem datového připojení probíhaly všechny výukové akce bez větších přestávek a bez pauzy na oběd. Výhodou online spolupráce s africkým regionem bylo podobné časové pásmo, nebylo tak nutné vyučovat v našich nočních hodinách, což by se stalo například při výuce pro jihovýchodní Asii.

Afrika nám byla v minulém roce blízká i vzdálená. Nebylo nutné cestovat mnoho hodin do cílové destinace, stačilo připojení z pohodlí učebny. Na rozdíl od dřívějších let jsme byli v Africe během tří měsíců čtyřikrát a v roce 2021 nás čekají další online výcviky – většinou zaměřené na téma „Vyhodnocení chemické situace“. Během tří měsíců a v celkovém součtu pouze několika pracovních dní jsme vyškolili více než sto afrických záchranářů. I když online výuka nemůže nahradit reálný praktický výcvik a osobní konzultace, je v současnosti jediným možným řešením mezinárodního vzdělávání. Ke všem online akcím se virtuálně připojilo i mnoho pozorovatelů, kteří sledovali výuku a ocenili práci instruktorů IOO. Závěrem za všechny zmíním prosincové poděkování týmu IOO (anglicky Population Protection Institute /PPI/) od speciálního poradce OPCW (Special Advisor on Assistance and Protection) Shawna DeCaluwe: „ All the best to the whole PPI team. Thanks for the superb cooperation this year.” (Přeji všechno nejlepší nejlepší celému PPI týmu. Děkuji za skvělou spolupráci v letošním roce.)


pplk. Ing. Ladislava NAVRÁTILOVÁ, Ph.D., Institut ochrany obyvatelstva, foto autorka a archiv OPCW

vytisknout  e-mailem