Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XX ČÍSLO 2/2021

V únorovém čísle přinášíme rozbor požáru autojeřábu v obci Kozlany na Vyškovsku. Tlaková vlna byla tak silná, že došlo k rozbití všech oken v uliční části u tří nejbližších rodinných domů. Seznámíme vás s výsledky vyšetřovacího pokusu, který realizovali kolegové z Technického ústavu požární ochrany. Dále představujeme zásadní změny ve stavebním zákoně s účinností od 1. ledna 2021 z perspektivy HZS ČR. Kterým státům poskytla Česká republika humanitární pomoc v rámci druhé vlny pandemie covidu-19? Následuje článek o spolupráci HZS Karlovarského kraje v rámci odborné přípravy na nejrůznějších cvičných polygonech a trenažerech v příhraniční oblasti Spolkové republiky Německo. Rovněž si přečtete o průběhu vývoje a testování nového filtru KFMP-200 do cisternové zodolněné stříkačky TATRA TITAN. V závěru se dočtete, co vše se událo za padesát let od otevření první stanice hasičů v Příbrami. V příloze únorového čísla přinášíme nejvýznamnější události uplynulých 20 let HZS ČR 

Koncem roku 2020 vydalo MV-generální ředitelství HZS ČR ve spolupráci s neziskovou organizací Centrum pro bezpečný stát, z.s., nová multimediální skripta pro odbornou přípravu obsluhovatelů motorových pil v jednotkách požární ochrany (PO).

Multimediální skripta využívají moderní technologii rozšířené virtuální reality (AR), která umožňuje prostřednictvím chytrého mobilního zařízení vizualizovat 3D objekty, zvuky, animace nebo videa nad speciálním k tomu vytvořeným tištěným obsahem. Díky tomu je možné interaktivně zobrazovat vybraná témata a kombinovat je s odborným vzdělávacím textem určeným ke komplexní odborné přípravě.

Skripta vycházejí z pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 11/2014, kterým se stanovují zásady práce s přenosnou motorovou řetězovou a rozbrušovací pilou a pravidla odborné přípravy obsluhovatelů a instruktorů motorových pil. Obsah multimediálních skript je v souladu s osnovou kurzu „Obsluha motorových pil v jednotce požární ochrany“ vydané MV-generálním ředitelstvím HZS ČR pod č. j. MV-164809-1/PO-IZS-2014.

Publikace formátu A4 má 71 stran. Skripta je možné využívat standardním způsobem, jejich výklad doplňují obrázky a fotografie. K úplnému využití potenciálu této publikace dojde při použití chytrého mobilního telefonu či tabletu s operačním systémem Android/iOS. Po stažení aplikace „AR pila“ z Google Store nebo AppStore, jejím spuštěním a zaměřením telefonu na fotografii nebo obrázek označený symbolem mobilního telefonu se zobrazí interaktivní obsah příslušného obrázku – video, 3D model nebo animace. Po stažení aplikace již není třeba datové připojení.

Jedna kapitola skript se zabývá i zásadami a bezpečností práce s navijáky. Této oblasti se dosud věnovala poměrně malá pozornost.
Snahou kolektivu autorů, vydavatele i nakladatele bylo předložit posluchačům specializačního kurzu „Obsluha motorových pil v jednotce PO“ a k další pravidelné odborné přípravě aktuální a novodobý materiál ke studiu. Instruktorům obsluhy motorových pil by měla tato skripta usnadnit výuku a organizaci kurzů.

Tab. 1 Použití motorových řetězových pil u jednotlivých zásahů v roce 2019

Druh události Počet použití
Požáry 492
Dopravní nehody 475
Únik nebezpečných látek 4
Technické pomoci 15 741
Ostatní 3
Nezásahová činnost (ZOČ) 1527
Celkem 18 242

Zásahů jednotek PO, při kterých je použita motorová řetězová nebo rozbrušovací pila, každým rokem přibývá. Jejich použití v roce 2019 u jednotlivých druhů zásahů je uvedené v tabulkách 1 a 2. S tím úzce souvisí i neustále se zvyšující počet zájemců o tento specializační kurz a pohled do Centrální evidence odborné způsobilosti tuto skutečnost jen potvrzuje. Koncem roku 2020 bylo v tomto specializačním kurzu evidováno 350 přihlášek. Ve spojení se základním a opakovacím e-learningovým kurzem „Obsluha motorových pil“ je tedy k dispozici komplexní, moderní a dosud ojedinělý vzdělávací materiál k uvedené problematice.

Tab. 2 Použití motorových rozbrušovacích pil u jednotlivých zásahů v roce 2019

Druh události Počet použití
Požáry 122
Dopravní nehody 102
Únik nebezpečných látek 3
Technické pomoci 309
Ostatní 0
Neemergentní zásahy  (ZOČ) 10
Celkem 546


Mgr. Soňa MUDROCHOVÁ, Centrum pro bezpečný stát, z.s., kpt. Bc. Zdeněk ONDRÁČEK, Školní a výcvikové zařízení HZS ČR

vytisknout  e-mailem