Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XX ČÍSLO 2/2021

V únorovém čísle přinášíme rozbor požáru autojeřábu v obci Kozlany na Vyškovsku. Tlaková vlna byla tak silná, že došlo k rozbití všech oken v uliční části u tří nejbližších rodinných domů. Seznámíme vás s výsledky vyšetřovacího pokusu, který realizovali kolegové z Technického ústavu požární ochrany. Dále představujeme zásadní změny ve stavebním zákoně s účinností od 1. ledna 2021 z perspektivy HZS ČR. Kterým státům poskytla Česká republika humanitární pomoc v rámci druhé vlny pandemie covidu-19? Následuje článek o spolupráci HZS Karlovarského kraje v rámci odborné přípravy na nejrůznějších cvičných polygonech a trenažerech v příhraniční oblasti Spolkové republiky Německo. Rovněž si přečtete o průběhu vývoje a testování nového filtru KFMP-200 do cisternové zodolněné stříkačky TATRA TITAN. V závěru se dočtete, co vše se událo za padesát let od otevření první stanice hasičů v Příbrami. V příloze únorového čísla přinášíme nejvýznamnější události uplynulých 20 let HZS ČR 

Ve čtvrtek 30. července 2020 ve 13.06 hodin byl na linku TCTV 112 HZS Jihomoravského kraje (HZS JmK) oznámen požár autojeřábu (jeřáb) v obci Kozlany na Vyškovsku. Požárů dopravních prostředků řeší hasiči během roku desítky a lze říci, že jde o běžný zásah. Pokud je však práce hasičů něčím charakteristická, tak tím, že žádná událost se nevyvíjí stejně. I když je průběh podobný, nelze postupovat vždy jen rutinně a automaticky. Klade to vysoké nároky na všechny zasahující, aby si zachovali přirozený respekt a nepodceňovali nebezpečí na místě zásahu a tento zásah byl příkladný pro toto tvrzení.

Rozsah požáru v době příjezdu RZA ze stanice VyškovRozsah požáru v době příjezdu RZA ze stanice Vyškov

Průrběh zásahu
Událost nahlásil na tísňovou linku jako první řidič jeřábu. Nejdříve uslyšel silnou ránu z motorové části a zpozoroval vývin šedého kouře z místa v blízkosti výfukového potrubí za kabinou. Vozidlo odstavil na silnici uprostřed obce. Operační důstojník k události vyslal jednotky požární ochrany HZS JmK ze stanic Bučovice a Vyškov a jednotky SDH obcí Kozlany a Nové Hvězdlice. Během jízdy k zásahu byl viditelný hustý černý kouř z místa požáru na vzdálenost více než pět kilometrů.

Před příjezdem jednotek PO pomáhali řidiči jeřábu s hašením místní občané, zaměstnanci obce Kozlany, kteří donesli zásobu přenosných hasicích přístrojů z obecního úřadu. Hašení jim komplikovalo to, že hořelo v nepřístupném místě pod plechovým krytím a závažím za kabinou jeřábu. Hasicí prášek byl účinný jen zčásti a z důvodu vysoké teploty došlo k opětovnému rozhoření s únikem hořlavých kapalin pod podvozek. Požár se začal šířit po nástavbě vozidla.

Na místo zásahu se jako první dostavila v čase 13.12 hodin místní jednotka SDH Kozlany s do¬pravním automobilem (DA-L1Z) se zásobou vody 450 litrů a vysokotlakým hasicím zařízením. Jelikož je v průběhu pracovní doby většina členů jednotky SDH mimo obec, vyjela jednotka v počtu 1 + 1. Na hašení využili vysokotlaký proud z DA a snažili se lokalizovat rozšiřující se požár. Hasební zásah byl již neúčinný z důvodu malé intenzity dodávky hasiva na místo požáru. Posádka DA s využitím civilních osob zahájila bojové rozvinutí hadicemi B od podzemního hydrantu, který se nacházel asi 150 m od místa požáru.

V čase 13.16 hodin přijela na místo posádka ze stanice Vyškov s rychlým zásahovým automobilem (RZA-L2Z) Land Rover Discovery, který je vybaven nádržemi na 130 litrů vody a 10 litrů pěnidla. Hasivo dopravuje na místo požáru vysokotlakým zařízením s maximálním průtokem 13 l/min s přimísením pěnidla. Intenzita dodávky hasiva nestačila na účinné hašení již plně rozvinutého požáru. Vytékající hořlavé kapaliny odtékaly do kanalizační vpusti vzdálené přibližně 15 m za zadní částí jeřábu.

Družstvo ze stanice Bučovice s CAS 20/4000/240 S2T přijelo na místo zásahu v čase 13.20 hodin. Velitel družstva převzal velení a zahájil průzkum místa zásahu. Posádka CAS Bučovice zahájila hašení vysokotlakým proudem ze zadní části jeřábu. Místním dobrovolným hasičům se za pomoci civilních osob podařilo zprovoznit proud B od podzemního hydrantu.

Velitel zásahu se při průzkumu zaměřil prioritně na zjištění druhu kabelů zavěšených na sloupech nad hořícím jeřábem a podával zprávu o situaci na KOPIS HZS JmK.

Od přihlížejících občanů zjistil, že izolované kabely visící nad místem požáru, které byly v tu dobu vystaveny intenzivnímu tepelnému namáhání, slouží k rozvodu elektrické energie. Informoval o tom všechny zasahující na místě zásahu. Na místo se v čase 13.21 hodin dostavilo další družstvo ze stanice Vyškov s CAS 20/4000/240 S2T. Jednotka zahájila rozvinutí útočného proudu C se smáčedlem.

V tu dobu došlo k nečekanému vývoji situace. Během několika sekund přehořely elektrické kabely, začaly viditelně jiskřit a následně explodovala pravá přední pneumatika jeřábu, která zůstala na podvozku. Exploze a následná tlaková vlna způsobily pád izolovaných elektrických kabelů na zem a intenzivní rozvoj požáru. Uvedené projevy exploze, včetně silného zvukového efektu, vyvolaly podvědomou reakci všech zasahujících, včetně civilních osob v blízkosti požáru – na chvíli se odvrátili od místa požáru, obsluha vysokotlakého proudu z CAS Bučovice při tom krátce ztratila stabilitu a došlo k pádu na zem. Během pár sekund však pokračovali v hašení.

Okamžik exploze levé přední pneumatiky a prostřelení střešního pláště. Ztráta stability obsluhy vysokotlakého proudu z CAS 20 stanice Bučovice.Okamžik exploze levé přední pneumatiky a prostřelení střešního pláště. Ztráta stability obsluhy
vysokotlakého proudu z CAS 20 stanice Bučovice.

Za dalších 30 sekund došlo ke druhé explozi, tentokrát pravé zadní pneumatiky, která odlétla z disku kola v kolmém směru na silnici do přilehlého křoví ke vzdálené budově do vzdálenosti asi 30 m. Druhá exploze opět způsobila ztrátu stability obsluhy vysokotlakého proudu z CAS Bučovice. Družstvo ze stanice Vyškov krátce po této explozi zahájilo hašení kabiny autojeřábu mimo ležící kabely, které neustále jiskřily. Velitel zásahu (VZ) oznámil informaci o vývoji situace na KOPIS s tím, že hořící pneumatika pravděpodobně zapálila dům a požádal o vyhlášení 2. stupně požárního poplachu. KOPIS na místo události vyslal ze stanice Vyškov velitele čety s VEA, posádky CAS 30 a AZ 30. Dále jednotky SDH obcí Nesovice, Bučovice, Vyškov, Brankovice, Snovídky a Luleč. Na místo vyjel i územní řídící důstojník (ÚŘD) ze stanice Vyškov.

Mezitím došlo k explozi třetí levé přední pneumatiky, která odletěla z disku a narazila do obvodové zdi nejbližšího rodinného domu. Uvolněné zajišťovací pero a obruč disku kola byly explozí vymrštěny tak silně, že poškodily střechu uvedeného rodinného domu na dvou místech a některá okna byla rozbita následnou tlakovou vlnou. Střecha byla doslova prostřelena a výsledkem byly tři zlomené trámy krovu a poškozená část střešní pálené krytiny. Hasiči opět pokračovali v hašení. Za další minutu explodovala poslední hořící – levá zadní pneumatika. Exploze ji vymrštila do okna přízemní místnosti téhož rodinného domu, kde zapálila vybavení místnosti. Tlaková vlna byla tak silná, že došlo k rozbití všech oken v uliční části u tří nejbližších rodinných domů.

Požár v místnosti se podařilo uhasit během několika sekund. VZ si musel vyžádat dálkové odpojení elektrické energie v obci, jelikož přerušené kabely byly neustále pod proudem a jiskřily. Z tohoto důvodu muselo být přerušeno i hašení. Dálkově byl elektrický proud vypnut až v době 13.32 hodin. Pracovníci pohotovosti firmy E.ON se dostavili na místo zásahu ve 13.43 hodin a začali s přepojováním rozvodů elektrické energie. Po explozích pneumatik a uhašení požáru v rodinném domě byl požár lokalizován ve 13.49 hodin.

Dále se řešily následky požáru. Dva zasahující příslušníci ze stanice Bučovice oznámili VZ zdravotní problémy – bolest levého kolena a ztížené dýchání. Jedna z civilních osob měla viditelné povrchové zranění na hlavě po pádu na zem. Územní řídící důstojník na místo povolal vozidlo Zdravotnické záchranné služby JmK (ZZS JmK) k posouzení jejich zdravotního stavu.

Po příjezdu ZZS JmK byli oba příslušníci odvezeni na podrobné vyšetření do nemocnice ve Vyškově. Civilní osoba odmítla ošetření a byla pouze zaevidována. S odborem životního prostředí ORP Vyškov se řešil únik ropných produktů do místního potoka, respektive jímání a zamezení dalšího znečištění. Zasypání hydrofobním sorbentem a instalované norné stěny z textilního sorbentu byly stoprocentně účinné. Na místo zásahu byl povolán statik, který zhodnotil poškozenou konstrukci střechy. Majiteli nemovitosti oznámil, že poškození střešní konstrukce je lokální a nehrozí akutní nebezpečí. Doporučil způsob opravy a na místě bylo domluveno, že si opravu zajistí majitel svépomocí. Majitel jeřábu si po zadokumentování místa požáru ze strany vyšetřovatele požárů a Policie ČR zajistil jeho naložení a odvoz na místo určené Policií ČR k dalšímu šetření příčin vzniku požáru.

Úklid místa požáru a dopravní značení poškozené komunikace zajistila obec Kozlany. Požár byl likvidován v čase 15.54 hodin. Událost byla ukončena následující den 31. července v 17.37 hodin z důvodu likvidace ropných produktů na vodní hladině místního potoka.

Příčina vzniku požáru
Na místo požáru se dostavil určený vyšetřovatel požárů. Vzhledem k velkému rozsahu samotného požáru a následně i požárem způsobených škod byl na místo povolán i základní vyšetřovatel požárů územního odboru. Vyšetřovatelé požárů na šetření velmi úzce spolupracovali s Policií ČR. Ohledání poškozeného jeřábu proběhlo hned po uhašení požáru a následně i na místě, kde byl jeřáb zajištěný Policií ČR pro další zkoumání. Díky záznamům z obecního kamerového systému, který požár zaznamenal od jeho samotného vzniku, se podařilo poměrně přesně stanovit kriminalistické ohnisko požáru. Šlo o motor a prostor vlevo od něj hned za kabinou, kde se nacházel vzduchový filtr a výfuk. Na záběrech byl mimo jiné také vidět větší únik některé z provozních náplní na vozovku za jeřábem.

Chlazení torza jeřábu po likvidaci požáruChlazení torza jeřábu po likvidaci požáruVelkou výhodou při samotném šetření se ukázala i možnost prohlídky identického a plně funkčního stroje, protože požárem zasažený jeřáb byl vysokou teplotou značně poškozen. Některé součásti byly značně destruovány a některé zcela chyběly. Dalším šetřením a konzultací se servisním technikem, jenž na jeřábu prováděl odborný servis, se zjistilo, že kapalina, která z jeřábu unikla, byl motorový olej. Jeřáb ohledal také technik Policie ČR odboru kriminalistických a technických expertiz (OKTE) se zaměřením na vznik požáru v důsledku poruchy nebo závady na jeho elektroinstalaci. To však vyloučil. Jako příčina vzniku požáru byla provedeným šetřením stanovena technická závada na turbodmychadle jeřábu.

Požárem byla (úplným zničením samotného jeřábu, poškozením venkovního elektrického vedení a komunikace) způsobena přímá škoda ve výši 4 840 000 Kč. Další škoda vznikla působením tlakové vlny na třech rodinných domech, u kterých došlo k poškození okenních skleněných výplní. Letící fragmenty z kol jeřábu poškodily také střechu na jednom z těchto domů.

Při poškození venkovního vedení vzniklo v elektrické rozvodné síti přepětí, které v řadě
domácností a dalších subjektů poškodilo nebo zničilo různé elektrické spotřebiče a elektroniku. Celkem byly další škody odhadnuty na 1 130 000 Kč. V průběhu požáru došlo ke zranění tří osob, dvou příslušníků HZS JmK a jedné civilní osoby.

Specifika požáru

 • exploze všech pneumatik a rozlet některých konstrukčních prvků dělených disků v průběhu tří minut,
 • nevypnutý elektrický proud v distribuční síti v kabelech nad místem požáru,
 • zranění zasahujících osob,
 • vysoká přímá škoda,
 • vysoké následné škody.


Pozitiva

 • jeřáb zastavil na vhodném místě se vzdálenými obytnými budovami od silnice,
 • operátorka tísňové linky TCTV 112 HZS JmK rychle a profesionálně vedla hovor s oznamovatelem události – řidičem jeřábu,
 • pomoc obecních zaměstnanců a starosty obce s hašením před příjezdem jednotek PO,
 • místní jednotka SDH – kategorie JPO V – má v DA 450 litrů vody a vysokotlaký agregát pro prvotní zásah,
 • letící pneumatiky ani konstrukční části disku kol nezasáhly žádnou osobu,
 • v rodinném domě, kam se rozšířil požár, nebyly v tu dobu žádné osoby,
 • napětí v poškozených elektrických kabelech pouze 400 V,
 • výborná spolupráce s majitelem jeřábu, starostou obce a statikem ČKAIT (Česká komora inženýrů a techniků),
 • výborná spolupráce složek IZS,
 • průběh požáru a zásahu je zaznamenán na několika kamerách z požární techniky HZS JmK, z průmyslových obecních kamer obce Kozlany a k dispozici jsou i amatérské záběry z mobilního telefonu.


Negativa

 • první jednotka PO přijela  v počtu 1+1, nebyla dostatečně vybavena osobními ochrannými prostředky,
 • exploze hořících pneumatik způsobily:

         - silnou tlakovou vlnu a následné zranění dvou příslušníků HZS JmK a jedné civilní osoby,

         - jejich odlet do velké vzdálenosti a rozšíření požáru,

         - poškození střešní konstrukce rodinného domu a velkého počtu okenních výplní ve třech nejbližších budovách,

 • nebezpečí úrazu elektrickým proudem,
 • velký počet přihlížejících, které mohly zranit odletující pneumatiky a další fragmenty jeřábu,
 • únik provozních kapalin do vodoteče,
 • vysoká přímá škoda,
 • vysoké následné škody v domácnostech na elektrických spotřebičích v důsledku přepětí na rozvodné síti v obci.


Závěr
Běžný požár dopravního prostředku se v důsledku nestandardního průběhu stal extrémně nebezpečným pro zasahující hasiče i přihlížející občany. Při tomto zásahu došlo pouze ke třem zraněním. Jeden příslušník měl 14denní pracovní neschopnost. Z našich poznatků vyplynulo, že u vozidel, která mají dělené disky, nelze v případě rozvinutého požáru pneumatik vyloučit jejich explozi s následným odletem mimo podvozek vozidla.

Po zásahu jsme nalezli fragmenty konstrukce vozidla s potenciálem způsobit zranění ve vzdálenosti přes 50 metrů ve směru přímo za zadní částí jeřábu. Proto jsme pro hašení nákladních automobilů doporučili jako nejbezpečnější přístup hasičů ze šikmého bočního směru. Nezbytné je důsledné vykázání všech osob bez osobních ochranných prostředků do vzdálenosti minimálně 50 m od hořícího nákladního vozidla. V případě hašení v husté zástavbě hrozí riziko zranění i osobám v budovách, které situaci sledují doma za okny.

Při požáru nákladních automobilů doporučujeme použít dostatečnou intenzitu dodávky vody proudy na těžkou pěnu, minimálně se smáčedlem.

Po zhlédnutí všech videozáznamů byl průběh zásahu projednán se členy místní jednotky SDH a veliteli družstev ze stanic Vyškov a Bučovice. Vrátili jsme se znovu k celému zásahu a chronologicky s dostatečným časovým odstupem jsme hodnotili  všechna  rozhodnutí a nečekané okolnosti. Cílem bylo zjistit, co hasiči na místě zásahu vnímali jako reálné nebezpečí a důvody jejich rozhodnutí. Velmi pozitivně hodnotíme, že účastníci rozboru zásahu věcně diskutovali a akceptovali připomínky a doporučení. Motivací je, abychom u každého zásahu postupovali tak, že budeme schopni nebezpečí včas identifikovat a eliminovat. Z videozáznamu vyplynulo, že za daných okolností zásahu nebylo možné předejít explozím pneumatik. Následně byl zpracován rozbor zásahu formou prezentace pro interní potřebu HZS JmK, která bude využita jako podklad odborné přípravy příslušníků. Zkrácenou verzi použijeme při pravidelné odborné přípravě velitelů jednotek SDH v Jihomoravském kraji.

V archivu územního vyšetřovatele požáru ÚO Vyškov jsme nalezli podobný průběh požáru  z roku 2014.  Tehdy na dálnici D1 u Vyškova zahořelo levé přední kolo autojeřábu v důsledku technické závady a došlo k jeho explozi s odletem pneumatiky mimo podvozek. To se však stalo ještě před příjezdem jednotek PO. Pneumatika, jejíž hmotnost se pohybuje okolo 200 kg, výrazně poškodila středová ocelová svodidla. I z toho je patrné, že s popsaným nebezpečím musíme počítat u každého rozvinutého požáru vozidel s dělenými disky. •
 

plk. Ing. Václav KOVÁŘ, por. Bc. Karel VIDLÁŘ, HZS Jihomoravského kraje, foto archiv HZS Jihomoravského kraje a Eva TOMANOVÁ

vytisknout  e-mailem