Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XX ČÍSLO 1/2021

V úvodu lednového čísla přinášíme rozhovor s generálním ředitelem HZS ČR genpor. Ing. Drahoslavem Rybou. Následuje rozbor požáru průmyslového objektu v Polici nad Metují. Jaké výsledky přinesla spolupráce HZS Středočeského kraje a Technického ústavu požární ochrany v rámci měření parametrů hadicových vedení? Připomeneme, jak se Evropská unie finančně podílela na první vlně pandemie covid-19 v Evropě. O důležitosti posouzení ochrany významných měkkých cílů a zranitelných staveb s využitím behaviorálních modelů evakuace vás informujeme v dalším příspěvku. Můžeme doufat v začátek konce jaderných zbraní, ano či ne? S přispěním Evropské unie zahájilo Školní a výcvikové zařízení HZS ČR v Brně plánovanou modernizace areálu, díky níž vznikne moderní vzdělávací komplex. 

Požár průmyslového objektu, který se na první pohled jevil jako neohlášené pálení odpadu v areálu firmy, se nakonec výší škody zapsal do historických tabulek HZS Královéhradeckého kraje. Byl to čtvrtý největší požár za posledních 20 let. Hlášení o požáru objektu firmy HAUK, s.r.o., v Polici nad Metují přijalo operační a informační středisko (KOPIS) HZS Královéhradeckého kraje 6. května 2020 ve 02.27 hodin. První záznamy kouře byly však na kamerovém systému uvnitř haly skladu zpozorovány již 5. května 2020 přibližně ve 21.40 hodin. Požárem byla zasažena plocha o výměře asi 5 000 m2.

Popis areálu
Průzkumem místa události jednotky požární ochrany (jednotky PO) zjistily, že požárem byla zasažena skladovací hala v areálu firmy HAUK, která vyrábí produkty pro automobilový průmysl. Halu tvoří celek skladovacích, výrobních (lisovna, lakovací linka, svařovna) a servisních prostor, dále kancelářské a sociální zázemí, vzduchotechnika s rekuperační jednotkou, chlazení a trafostanice.

Požár vznikl v hale skladu, kde se dříve za předchozího vlastníka nacházela přádelna. Objekt byl postaven v roce 1895 a následně prošel stavebními úpravami. Jde o přízemní budovu o rozměrech 96 × 56 m s výškou 6,5 m. Obvodové konstrukce budovy i příčky jsou cihelné, nosnou konstrukci tvoří ocelové litinové sloupy, střecha je šedová.

Budova prochází rekonstrukcí, proto zatím není dělena do požárních úseků a tvoří jeden požární úsek s přistavěnou halou pro výrobu náhradních dílů. V době požáru nebyla v objektu osazena žádná požárně bezpečnostní zařízení ani přenosné hasicí přístroje.

Průběh zásahu
Na místo události se jako první dostavila místní jednotka SDH Police nad Metují. Zprvu se zdálo, že v místě probíhá neohlášené pálení, ale dalším průzkumem bylo zjištěno, že jde o požár střechy a vnitřních prostor výrobního nebo skladovacího prostoru. První jednotka HZS Královéhradeckého kraje (HZS KHK) stanice Náchod dorazila na místo události ve 02.41 hodin, vzápětí hasiči vnikli železnými vraty do zasaženého objektu a natáhli první dva vodní proudy. Další vodní proud byl veden oknem do středu požáru, byla povolána výšková technika a další jednotky PO.

Jednotka HZS KHK stanice Broumov začala bránit proniknutí požáru do nové budovy, která přímo navazovala na hořící budovu. Síly a prostředky (SaP) byly nasazeny z boční strany budovy, kde byl vytvořen jeden proud C ze střechy nové budovy a jeden proud C vnitřkem haly. V tomto místě získávaly jednotky hasební vodu z hydrantu z přilehlé budovy po celou dobu zásahu.

Během zásahu spolupracovali velitel zásahu (VZ), řídící důstojník (ŘD) územního odboru a ŘD kraje s majitelem objektu, který poskytl částečný plán budovy, do něhož bylo možné zakreslit nasazení přítomných jednotek PO. Majitel rovněž upozornil na možná rizika, například na přítomnost tlakových lahví, které se díky tomu podařilo evakuovat včas na bezpečné místo.

Od počátku se jednotky PO potýkaly s velmi rychlým šířením požáru vnitřkem objektu, vlivem silného větru se oheň šířil navíc také po střeše. Postupně byl vyhlášen 2. a následně 3. stupeň požárního poplachu. Byly nasazeny další C proudy k zabránění rozšíření požáru na vedlejší novou halu. Zároveň byla ustavena výšková technika AZ 30 (automobilový žebřík), AZ 32 a AP 54 (automobilová plošina). Byly vyžádány také technický automobil chemický ze stanice Náchod a protiplynový kontejner ze stanice Hradec Králové, a to z důvodu potřeby velkého množství dýchacích přístrojů. VZ následně povolal další jednotky PO pro vytvoření útočných proudů z druhé strany objektu od vrátnice.

Vzhledem k neustále stoupajícímu dýmu, který byl větrem odnášen směrem k okolním obcím, byla přes KOPIS vyžádána přítomnost mobilní laboratoře Institutu ochrany obyvatelstva k měření koncentrace zplodin hoření v okolí místa zásahu. Dále byla předána informace cestou KOPIS zástupcům orgánů ochrany životního prostřední ORP Náchod a ORP Hradec Králové. Výsledky měření byly negativní, nehrozilo bezprostřední nebezpečí, jelikož zplodiny hoření mířily na volné prostranství. VZ dále informoval KOPIS o možném úniku hasební pěny do vodního toku, šlo však o velmi malou koncentraci, která nebyla rovněž životnímu prostředí nebezpečná.

Jednotky PO na místě události byly postupně nasazeny a rozděleny k hašení proudy C, doplňování vody dálkovou dopravou vozidly a střídání zasahujících hasičů. Aby byl na místě události dostatek hasební látky, bylo zřízeno nejprve čerpací stanoviště v areálu firmy HAUK (asi 1 km od místa zásahu), kde bylo pro potřeby hašení 90 m3 požární vody. Po vyčerpání této zásoby bylo nově vytvořeno čerpací stanoviště na nedalekém rybníku. Obě stanoviště byla použita pro dodávku vody na úsek č. 3 na jižní straně objektu a pro doplňování vody do cisteren, které dodávaly vodu na hašení výškovou technikou AP 54 a AZ 32 na úseku č. 4.

Požár byl mimo jiné oznámen starostovi Police nad Metují, který se dostavil na místo události. Cestou místního rozhlasu bylo obyvatelům města doporučeno, aby se vyvarovali větrání otevřenými okny. KOPIS dále informoval starosty okolních obcí Bezděkov nad Metují, Machov a Vysoká Srbská.

Na místo události se v průběhu rána a dopoledne dostavily další SaP, například CAS 32 a CAS 20 ze stanice Broumov, ze stanice Náchod ve Velkém Poříčí dopravní automobil na střídání hasičů a přepravu věcných prostředků PO. Pro potřebu velkého množství vody pro účinné hašení výškovou technikou si VZ vyžádal tři velkoobjemové cisterny z Červeného Kostelce, Radvanic a Dolní Radechové. Kvůli zajištění mimořádně velkého objemu vody z hydrantů ve městě spolupracoval VZ spolu s KOPIS se zástupci VaK Police nad Metují.

Jednotky PO pokračovaly v hašení požáru a bránění jeho rozšíření na navazující objekty.  Požár pomalu postupoval střešní konstrukcí směrem k jihu objektu. Pro zamezení šíření na navazující budovu byly na okraji střechy přes celou její šíři vytvořeny otvory, kterými se ochlazoval meziprostor střešní konstrukce. Požár se jednotkám PO podařilo lokalizovat 6. května 2020 v 11.23 hodin, krátce na to dochází ke střídání VZ. Nadále jednotky PO pokračovaly v hašení požáru uvnitř haly a zároveň ze střech na východní a západní straně.

Stále také probíhala ochrana střechy a zateplené fasády navazující budovy pomocí dvou C proudů natažených přes AZ 30. Na severní straně probíhalo nejprve hašení okrajové části střechy objektu z AZ 32, k čemuž bylo využito zařízení CCS Cobra. Následně se musela střešní konstrukce rozebrat a dohasit pomocí jednoho proudu C. Na východní straně byl ještě zřízen jeden proud C od CAS 15 jednotky SDH obce Hronov vnitřkem budovy pro účinnější hašení střešní konstrukce. Navíc bylo zjištěno, že požár se dostal stropní konstrukcí do západní části objektu nad kancelářské prostory. Proto museli hasiči provést vyřezání několika otvorů do ploché střechy a pomocí jednoho C proudu šíření požáru zastavili. S klesající intenzitou požáru byla zrušena čerpací stanoviště, k zásobování požární vodou stačil hydrant v areálu podniku. Postupně byly rušeny nevyužívané proudy a VZ redukoval zasahující jednotky PO, jejichž činnost nebyla na místě zásahu třeba. Nadále docházelo pouze k dohořívání propadlé střešní konstrukce. Na místě zásahu bylo ponecháno hadicové vedení z jižní a severní strany objektu pro případný zásah v průběhu následujících nočních hodin.

Rozdělení místa zásahu
Úsek č. 1 – severní strana objektu:
Nasazení C proudů dovnitř zasažené budovy a pro výškovou techniku, navíc byl přes výškovou techniku veden systém CCS Cobra.
Úsek č. 2 – východní strana objektu:
Z východní strany bránily jednotky PO šíření požáru do nové budovy, která přímo navazuje na hořící budovu. SaP byly nasazeny z boční strany budovy, kde byly vytvořeny proudy C ze střechy nové budovy a další proudy vnitřkem haly.
Úsek č. 3 – jižní strana objektu:
Z jižní strany objektu byly vedeny proudy C směrem do vnitřku haly i na střechu objektu. Zároveň zde byly použity motorové a rozbrušovací pily k vytvoření otvorů do střechy pro důkladné hašení.
Úsek č. 4 – západní strana objektu:
Na západní straně byla k hašení hořící haly využita výšková technika AP 54 a z úseku č. 1 se přesunul AZ 32. Zároveň byl natažen jeden C proud ze severní části objektu od jednotky SDH obce Police nad Metují.

Likvidační práce
Během nočních hodin z 6. na 7. května 2020 byla na místě požáru místní jednotka SDH obce Police nad Metují, která průběžně dohašovala ohniska uvnitř haly, aby zabránila dalšímu rozhoření. Následující den pokračovalo celkové ohledání požářiště. VZ byla také povolána opět jednotka stanice Náchod z Velkého Poříčí, aby provedla dohašení ohnisek požáru. Dne 7. května 2020 byla ve 13.29 hodin nahlášena VZ likvidace události a místo zásahu předáno majiteli objektu. Ještě následující den 8. května 2020 vyjela jednotka stanice Náchod na dohašení ohniska malého rozsahu.

Příčina vzniku a následky požáru
Příčina vzniku požáru nebyla doposud vyšetřovateli stanovena. Na místě působili během zásahu příslušníci pro zjišťování příčin vzniku požárů (ZPP) z ÚO Náchod a ředitelství HZS KHK, na místě pak spolupracovali s vyšetřovateli Policie ČR. Dne 7. května 2020 proběhlo celkové ohledání požářiště, kterého se zúčastnila také vyšetřovací skupina složená z příslušníků oddělení ZPP MV-generálního ředitelství HZS ČR a Technického ústavu požární ochrany. V této fázi vyšetřování šlo především o důkladné ohledání a dokumentaci požářiště. Na místě pracovali vyšetřovatelé s dronem i tzv. sférickou kamerou, pomocí které byly pořízeny 360° snímky prostoru. Vyšetřovatelé se mimo jiné zabývali vyhodnocováním zajištěných materiálů. Zkoumali například záběry z průmyslových kamer, odebrané vzorky z požářiště byly podrobeny expertizám, vyhodnocovala se také dokumentace požární bezpečnosti a probíhaly výslechy svědků. Požár způsobil škodu asi 100 milionů korun, zásahem jednotek PO se podařilo uchránit hodnoty představující asi 300 milionů korun.

Specifika zásahu

Ztížené podmínky zásahu a negativa

 • Pozdní ohlášení požáru znamenalo dlouhodobé skryté hoření uvnitř haly, událost byla nahlášena až při viditelném plamenném hoření zvenčí budovy při rozvoji požáru do plného rozsahu.
 • Probíhající rekonstrukce haly skladu a celého areálu (současně bez rozdělení do požárních úseků, bez požárních uzávěrů, uvnitř skladovány v dřevěných bednách díly na automobily aj.).
 • Velké rozměry střešní konstrukce haly skladu (96 × 56 m), přičemž střecha nebyla pochozí – šedová se světlíky, proto nebylo možné vést zásah ze střechy. Zásah bylo možné vést pouze z vedlejší střechy s využitím výškové techniky.
 • Dřevěná trámová střešní konstrukce haly skladu, světlíky z jedné strany byly také dřevěné. Celkově bylo vše kryto plechem, proto do-cházelo k rychlému nekontrolovanému šíření požáru v uzavřeném prostoru. Vysoké teploty uvnitř haly a nebezpečí pádu střešní kon-strukce bránily požárnímu zásahu z vnitřních prostorů haly.
 • Docházelo k přerušování dodávky vody hadicovými systémy následkem prořezání hadic padajícími a odletujícími střepy z oken a šedových světlíků.

Pozitiva zásahu

 • Vysoké nasazení a výkon všech zasahujících hasičů. Doba práce v dýchacích přístrojích, ale i bez ní, se počítala v řádu hodin, v součtu pak celý den. Na to vše navazovala kontinuální výměna zasahujících hasičů.
 • Přes složitost, náročnost a délku zásahu došlo pouze ke dvěma drobným zraněním dobrovolných hasičů.
 • I přes velkou spotřebu vzduchu v dýchacích přístrojích se dařilo průběžně doplňovat tlakové lahve se vzduchem.
 • Nebylo nutné evakuovat obyvatele v okolí místa požáru, zplodiny z požářiště byly unášeny větrem na volné prostranství.
 • Zajištění stravy a nápojů pro zasahující hasiče ze strany majitele zasaženého objektu a následně i ze strany starosty Police nad Metují.


Zásah v číslech

 • dvě osoby s lehkým zraněním u členů jednotek SDH obcí,
 • nasazeno 71 dýchacích přístrojů,
 • plněno 275 tlakových lahví na HZS KHK stanici Náchod a na místě události dalších asi 50,
 • poškozeno 43 požárních hadic C, 12 požárních hadic B, 4 proudnice C kombinované,
 • hasební látky: 1 200 l pěnidla Sthamex 5%,1 350 600 l vody,
 • od nahlášení události do jejího ukončení se prostřídalo na místě zásahu 159 příslušníků HZS ČR a členů jednotek SDH a 57 ks požární techniky.


plk. Ing. David POUČ, por. Mgr. Martina GÖTZOVÁ, ppor. Jaroslav HANZL, HZS Královéhradeckého kraje,
foto archiv HZS Královéhradeckého kraje

vytisknout  e-mailem