Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 7/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA se dočtete o dopravní nehodě trolejbusu a tramvaje v Brně. Dále o rozboru požáru elektroinstalace v podzemním kabelovém žlabu. Konference Pyromeeting 2019 doprovodila veletrhy PYROS/ISET. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dozvíte, že ČR poskytla humanitární pomoc Řecku. Proběhla mezinárodní konference Medicína katastrof 2019. Mezinárodní výcvik pro koordinátory psychosociální pomoci při MU uspořádalo MV-GŘ HZS ČR. V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ informujeme o nákupu přívěsu nouzového přežití. Téma lesních požárů se stále promítá v rámci Mechanismu civilní ochrany Unie. Zástupci Centra pro výzkum katastrof z USA navštívili Institut ochrany obyvatelstva. V rubrice INFORMACE si přečtete, že Středisko bezpečnostní politiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy pořádalo konferenci „Bezpečné Česko v bezpečné Evropě“. Na Zbirožském hasičském tatrování se sešlo víc nad 2 500 návštěvníků. Titul „Mistr Evropy“ v TFA získal Michal Brousil. 

Dne 16. února 2019 v 15.24 hodin byla na krajské operační a informační středisko (KOPIS) HZS Olomouckého kraje nahlášena porucha lanové dráhy (LD) v lyžařském areálu SKIPARK Filipovice, na které se mělo podle majitele střediska nacházet v době výpadku odhadem 60 až 80 lyžařů.

Situace na místě události
Technická závada odstavila z provozu starší dvousedačkovou LD o délce 950 m a přepravní kapacitě 1 250 osob/hod. Lanovka je rozdělena jednotlivými sloupy na celkem devět úseků včetně nástupní a výstupní stanice. Pevně zavěšených sedaček v jednom směru je 56, tedy při plné obsazenosti může být přepravováno až 112 osob. Příčinou poruchy LD byla ztráta tlakové síly na přítlačných bateriích, které ve strojovně vedou nosné lano na kladkách, a tím došlo ke spadnutí nosného lana z kladek.

Klimatické podmínky byly příznivé. Panovalo slunečné počasí s teplotou okolo 5 °C, bezvětří. Vzhledem k denní době, kdy zbývalo 30 minut do ukončení provozní doby, nebyla již kapacita skiareálu naplněna tak jako v dopoledních hodinách.

Povolání sil a prostředků
KOPIS vyslalo na místo události jednotku požární ochrany (PO) ze stanice Jeseník s lezeckou skupinou (cisternová automobilová stříkačka - CAS 20), ze stanice Šumperk s lezeckou skupinou (CAS 20) a podle nastavených postupů v rámci HZS Olomouckého kraje také lezecké družstvo ze stanice Olomouc (technický automobil – TA lezecký). Událost byla rovněž ohlášena na dispečink Horské služby Jeseníky (HS) s žádostí o součinnost při mimořádné události. Po vyhlášení poplachu se navzájem kontaktovali řídící důstojník Územního odboru Jeseník a krajský řídící důstojník, kteří se shodli na následném postupu, zejména ve smyslu povolání dalších sil a prostředků. Územní řídící důstojník se po telefonické konzultaci vydal na místo události (velitelský automobil + motorová čtyřkolka) a současně rozhodl o povolání do výkonu služby dalších hasičů­ lezců z lezecké skupiny ze stanice Jeseník, kteří se následně dostavili na pracoviště a poté přepravili na místo události (dopravní automobil + sněžný skútr). Krajský řídící důstojník se ujal koordinace při povolávání dalších sil a prostředků.

Hasiči z Územního odboru Jeseník úzce spolupracují v rámci přeshraniční spolupráce s polskými kolegy. Zaměřují se na činnosti spojené s pracemi ve výškách a nad volnou hloubkou. Každoročně před zahájením lyžařské sezóny společně lezecké skupiny partnerských sborů, často i za spoluúčasti členů HS, absolvují praktický výcvik záchrany osob na jedné z LD jesenického regionu. Z tohoto důvodu byla povolána lezecká skupina z nejbližší polské stanice v Glucholazech (TA lezecký). V rámci mezikrajské spolupráce s HZS Moravskoslezského kraje přijela i jednotka s lezeckou skupinou ze stanice Bruntál (CAS 20) a v neposlední řadě byla podána žádost přes operační a informační středisko MV­-generálního ředitelství HZS ČR na vzlet vrtulníku Letecké služby Policie ČR s leteckými záchranáři z HZS Jihomoravského kraje. Rozhodnutí o povolání sil a prostředků vycházelo i z poznatků ze záchrany osob z lanovky ve SKIRESORTU Buková Hora v Pardubickém kraji.

Průběh zásahu
Po příjezdu na místo události se velitel zásahu spojil s majitelem skiareálu, který mu sdělil, že na sedačkách lanovky zůstalo nakonec asi 40 lyžařů nerovnoměrně rozmístěných na všech devíti úsecích LD. Provozovatel areálu nasadil prioritně veškeré zaměstnance na záchranu osob pomocí žebříku z plošiny sněžné rolby. Následně byly po příjezdu jednotlivých skupin záchranářů vytvořeny dvoučlenné týmy a ty pak rozvezeny sněžnými skútry a motorovou čtyřkolkou na jim určené úseky LD. Záchrana byla prováděna převážně přiblížením lezce z řad hasičů nebo členů HS k sedačce lanovými kladkami Petzl Rollcab a následného spuštění zachraňované osoby na zem v evakuačním pásu nebo šátku. V místech dostupných žebříkem byly osoby zachraňovány jeho přistavením a po zajištění osoby jejím sestupem po žebříku. Záchrannou akci významně ztěžoval zledovatělý povrch sjezdovky, kde zejména na strmějších pasážích hrozil pád zasahujících při jištění kolegů nebo při jejich přesunu po sjezdovce. V úplném závěru záchranné akce přiletěl na místo také vrtulník, z jehož paluby se k zachraňované osobě spustil v podvěsu letecký záchranář a následně byli společně vytaženi na palubu stroje. Poslední osoba byla z LD zachráněna v 16.46 hodin, kdy slunce zapadlo za horizont a citelně se snížila teplota vzduchu, což by v konečném důsledku mělo negativní dopad na tepelný komfort osob na sedačkách LD.


Záchrana osob trvala celkem 82 minut od nahlášení poruchy na tísňovou linku, celkem bylo z LD zachráněno 39 osob. Byla tím dodržena časová lhůta dvou hodin pro evakuaci osob v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah.

Nejen za to, ale zejména za enormní snahu a nasazení je potřeba všem záchranářům zúčastněných složek, kteří se podíleli na této zdařilé záchranné akci, poděkovat.

Specifika zásahu
Pozitiva

 • včasné povolání potřebných sil a prostředků s využitím mezikrajské a přeshraniční pomoci, včetně nasazení Letecké služby Policie ČR,
 • vybavení stanice Jeseník technikou do horského terénu – motorová čtyřkolka s pásy, sněžný skútr,
 • vysoké nasazení a bezchybná součinnost všech členů složek IZS, která je podpořena prováděním pravidelných výcviků na LD společně s polskými kolegy a členy HS,
 • nižší počet návštěvníků v souvislosti s blížícím se koncem provozní doby skiareálu,
 • přívětivé klimatické podmínky,
 • okamžité ohlášení události majitelem skiareálu bez snahy pokusit se odstranit technickou závadu,
 • velmi pozitivní ohlasy všech zachráněných osob.

Negativa

 • zledovatělý povrh sjezdovky znemožňující bezpečný pohyb záchranářů,
 • nedostatečná komunikace mezi posádkou vrtulníku a členy HS.


Síly a prostředky

 • HZS Olomouckého kraje:

         -  stanice Jeseník • 10 příslušníků • CAS 20, DA, VEA, motorová čtyřkolka, sněžný skútr
         -  stanice Šumperk • 4 příslušníci • CAS 20
         -  stanice Olomouc • 4 příslušníci • TA lezecký

 • HZS Moravskoslezského kraje:

         -  stanice Bruntál • 4 příslušníci • CAS 20

 • Letecká služba Policie ČR + HZS Jihomoravského kraje:

         -  Policie ČR + stanice Brno • 5 příslušníků • Bell 412

 • PSP Nysa (Polsko)

         -  stanice Glucholazy • 2 příslušníci • TA lezecký

 • HS Jeseníky • 6 členů • 2 DA
 • SKIPARK • 3 zaměstnanci • sněžná rolba, sněžný skútr.


plk. Ing. Jan PASTUCHA, HZS Olomouckého kraje, foto autor

vytisknout  e-mailem