Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 7/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA se dočtete o dopravní nehodě trolejbusu a tramvaje v Brně. Dále o rozboru požáru elektroinstalace v podzemním kabelovém žlabu. Konference Pyromeeting 2019 doprovodila veletrhy PYROS/ISET. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dozvíte, že ČR poskytla humanitární pomoc Řecku. Proběhla mezinárodní konference Medicína katastrof 2019. Mezinárodní výcvik pro koordinátory psychosociální pomoci při MU uspořádalo MV-GŘ HZS ČR. V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ informujeme o nákupu přívěsu nouzového přežití. Téma lesních požárů se stále promítá v rámci Mechanismu civilní ochrany Unie. Zástupci Centra pro výzkum katastrof z USA navštívili Institut ochrany obyvatelstva. V rubrice INFORMACE si přečtete, že Středisko bezpečnostní politiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy pořádalo konferenci „Bezpečné Česko v bezpečné Evropě“. Na Zbirožském hasičském tatrování se sešlo víc nad 2 500 návštěvníků. Titul „Mistr Evropy“ v TFA získal Michal Brousil. 

Červenec 2018 se do historie Řecka zapsal tragicky. Podle řeckých hasičů během požárů, které 23. července 2018 vypukly v přímořském letovisku Mati u Atén, zemřelo 96 osob. Počtem obětí jde o jednu z nejtragičtějších událostí v Řecku za několik desetiletí.

Po ničivých požárech, které bezprostředně ohrožovaly také okolí turisty vyhledávaného řeckého střediska Kineta, jež se nachází nedaleko Athén, začala na popud českého velvyslance v Řecku Ing. Jana Bondyho jednání mezi Českou republikou a řeckými hasiči o možnosti poskytnutí pomoci ze strany České republiky řeckým hasičům. Ti v kritický den 23. července 2018 v okolí Kinety úspěšně zakročili proti ničivému živlu a dokázali v této lokalitě ochránit životy a zdraví nejen místních obyvatel, ale i turistů, mezi kterými byli také občané České republiky. Česká republika chtěla touto formou pomoci řeckým hasičům při jejich každoročním těžkém boji s požáry. Ministerstvo zahraničí ČR proto rozhodlo o poskytnutí pěti milionů korun z humanitárního rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí České republiky pro rok 2019, a to na nákup materiálu pro hasiče v daném regionu. Realizací nákupu materiálu a jeho přepravou na místo bylo pověřeno MV­-generální ředitelství HZS ČR. Hasičský záchranný sbor oblasti Atén ve spolupráci s českým velvyslancem Janem Bondym vytipoval jako vhodného příjemce humanitární pomoci stanici hasičského sboru ve městě Megara. Tato stanice byla vybrána z toho důvodu, že se aktivně podílela na zásazích při požárech v turistické oblasti Kineta. MV­-generální ředitelství HZS ČR jednalo přímo s představiteli řeckých hasičů a společně s nimi sestavilo seznam preferovaného materiálu, který postupně v průběhu ledna a května 2019 MV­­­­-generální ředitelství HZS ČR pořizovalo formou vyhlášení soutěží na výběr dodavatelů v celkové hodnotě 4 814 143,45 Kč. Zbývající finanční prostředky z celkové částky přidělené Ministerstvem zahraničních věcí představovaly rezervu například na úhradu přepravních nákladů. V průběhu realizace nákupu humanitární pomoci Řecku se jako finančně nejnáročnější, avšak na vysoutěžení nejjednodušší, ukázala být vozidla. Šlo konkrétně o Ford Ranger Double Cab 4 × 4 v pořizovací ceně 814 911 Kč a VW Transporter 4Motion v hodnotě 1 050 689 Kč. Jistou zvláštnost pro dodavatele představoval fakt, že vozidla musela být dodána se zvláštním výstražným zařízením se světly červené barvy, protože řečtí hasiči používají výhradně červené majáky. Dalším materiálem, který MV­-generální ředitelství HZS ČR podle požadavků řeckých hasičů nakoupilo, bylo 140 párů zásahové obuvi Haix Fire Eagle v pořizovací ceně 888 960,38 Kč, 135 dýchacích masek Dräger FPS 7000 M2-P­ PC­ EPDM v hodnotě 883 233,50 Kč, zásahové svítilny Peli 3315 ZO LED a Peli 9415 ZO LED celkem za 406 560 Kč a další materiál jako například kalová čerpadla Honda WT 30, kompresor BAMAX Tandem 59G/500T5 nebo vysokotlaký čisticí stroj Nilfisk MH6P-200/1300FA.

Do Megary po vlastní ose
Bohužel se nepodařilo nakoupit veškerý materiál, který si řecká strana vyžádala. Přáním řeckých kolegů bylo, aby zásahovou obuv a masky k dýchacím přístrojům obdržel každý hasič v daném regionu. Takový požadavek však nebylo možné splnit. Důvodem byl jednak limit přidělených finančních prostředků a jednak požadavek řecké strany na konkrétní typ materiálu, což je z hlediska kompatibility s užívaným a zavedeným vybavením zcela oprávněný požadavek, pro který však český zákon o veřejných zakázkách nemá pochopení, a bohužel ani řešení. S ohledem na vysokou hmotnost a značné rozměry nákladu a s přihlédnutím k relativně dobré dopravní dostupnosti cílové destinace b1907-14d.jpgylo i z důvodu hospodárnosti rozhodnuto o přepravě materiálu pozemní cestou, tedy po vlastní ose na trase Praha – Brno – Bratislava (SK) – Szeged (H) – Nadlak (RO) – Sofie (BG) – Megara (GR). Celková délka plánované trasy byla asi 2 300 km a vedla kromě České republiky pěti dalšími státy. Kromě již zmiňovaných vozidel, která tvořila materiální pomoc Řecku, se na cestu vydal také doprovodný mikrobus pro osm osob na cestu zpět, a také nákladní automobil Iveco s posádkou ze skladu Skuteč Skladovacího a opravárenské zařízení HZS ČR, který vezl veškerý nakoupený materiál. Celý konvoj čítal čtyři vozidla. Tak dlouhou trasu samozřejmě nebylo možné absolvovat v kuse, navíc rychlost jízdy byla ovlivněna rychlostí nejpomalejšího vozidla, tedy nákladního vozu Iveco, který se s ohledem na dopravní předpisy mohl přesouvat maximální rychlostí do 80 km/hod, přičemž nejvyšší rychlost je omezena elektronicky na 90 km/hod. Reálná průměrná rychlost konvoje se pak pohybovala okolo 62 km/hod, což při průměrných asi 800 km denně znamenalo téměř 13 hodin jízdy. Cesta do cílové destinace tedy byla naplánována na tři dny s noclehy v Szegedu a Sofii. Parkování vozidel přes noc v místech přespání bylo vždy z bezpečnostních důvodů dohodnuto na lokálních hasičských stanicích. Při průjezdu Rumunskem, Bulharskem a Řeckem konvoj doprovázeli místní hasiči, což zejména v Řecku přispělo k úspoře administrativní zátěže a nákladů, neboť místní dálnice jsou zpoplatněné a provozované hned několika různými společnostmi, avšak díky doprovodu byl průjezd mýtnicemi bezplatný. Z rozkazu generálního ředitele HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslava Ryby byl velením konvoje s humanitární pomocí pověřen plk. Ing. Pavel Nepovím a styčným důstojníkem plk. Ing. Iva Brejzová. Konvoj vyrazil z České republiky ve středu 22. května 2019 a v sobotu 25. května 2019 čeští zástupci HZS ČR oficiálně předali humanitární pomoc v Megaře místním hasičům. Vlastního předání pomoci se kromě zástupců HZS ČR zúčastnil také český velvyslanec v Řecku Jan Bondy s doprovodem. Za řeckou stranu byly přítomni vrcholní představitelé Hasičského záchranného sboru Řecka, například genpor. Stefanos Kolokouris, zástupce velitele genmjr. Iakovos Kleftospyros a další. Předání se zúčastnil také řecký metropolita pravoslavné církve pro oblast Megara a dále za místní samosprávu Ioannis Vasileiou, místohejtman pro oblast Západní Attika a také starosta města Megara Grigorios Stamoulis.

Uznání české humanitární pomoci
Řečtí kolegové humanitární pomoc upřímně ocenili. V děkovné řeči genpor. Stefanos Kolokouris doslova uvedl: „Chtěl bych z celého srdce poděkovat velvyslanci České republiky Janu Bondymu a všem zástupcům HZS ČR za jejich velkorysý dar Hasičskému sboru Řecka, který významně přispěje k modernizaci jeho materiálně­ technické vybavenosti nezbytné pro plnění našich každodenních operačních potřeb.“ Dále uvedl: „Dar bude významný nejen pro hasičský sbor Řecka, ale i pro celou společnost, jelikož bude použit na ochranu jak životů a majetku, tak lesního bohatství, které ho obklopuje“. Český velvyslanec v projevu mimo jiné vyjádřil hlubokou lítost nad ztrátou téměř stovky lidských životů a připomenul, že loňské požáry v Řecku byly nejničivější za poslední dekádu. Tým HZS ČR, který humanitární pomoc České republiky do Řecka dopravil, se vydal zpět do České republiky v neděli 26. května stejnou cestou. Do Prahy dorazil v úterý 28. května 2019. Za sedm dní členové týmu projeli celkem šest států, urazili přibližně 4 900 km a kromě defektu pneumatiky mikrobusu v Rumunsku, který však byl obratem vyřešen v nedalekém pneuservisu místním „vulkanizérem“, proběhla zpáteční cesta bez vážnějších komplikací.


plk. Mgr. Martin KUČERA, plk. Mgr. Rudolf KRAMÁŘ, MV-generální ředitelství HZS ČR,foto archiv autorů
 

vytisknout  e-mailem