Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 7/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA se dočtete o dopravní nehodě trolejbusu a tramvaje v Brně. Dále o rozboru požáru elektroinstalace v podzemním kabelovém žlabu. Konference Pyromeeting 2019 doprovodila veletrhy PYROS/ISET. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dozvíte, že ČR poskytla humanitární pomoc Řecku. Proběhla mezinárodní konference Medicína katastrof 2019. Mezinárodní výcvik pro koordinátory psychosociální pomoci při MU uspořádalo MV-GŘ HZS ČR. V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ informujeme o nákupu přívěsu nouzového přežití. Téma lesních požárů se stále promítá v rámci Mechanismu civilní ochrany Unie. Zástupci Centra pro výzkum katastrof z USA navštívili Institut ochrany obyvatelstva. V rubrice INFORMACE si přečtete, že Středisko bezpečnostní politiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy pořádalo konferenci „Bezpečné Česko v bezpečné Evropě“. Na Zbirožském hasičském tatrování se sešlo víc nad 2 500 návštěvníků. Titul „Mistr Evropy“ v TFA získal Michal Brousil. 

V úterý 26. března 2019 byl krajskému operačnímu a informačnímu středisku (KOPIS) HZS Libereckého kraje nahlášen požár v podzemním prostoru výrobní haly společnosti KV Final s.r.o., v Ralsku, část obce Kuřívody.

Popis areálu
Hlavní objekt tvoří výrobní a skladovací hala se zázemím pro zaměstnance, která je rozdělena na čtyři jednopodlažní haly s krytými přístřešky. Haly mají obdélníkový půdorys a sedlovou střechu o výšce 12 m. Součástí výrobních hal je administrativní objekt a šatny pro zaměstnance, trafostanice, sklad kovových forem a dílna údržby. Účelem výrobních a skladovacích hal je kovovýroba, zpracování a dočasné skladování výrobků. V halách probíhá obrábění, lisování a svařování dílů pro automobilový průmysl. Součástí areálu je požární nádrž o objemu 45 m3.

Popis budovy zasažené požárem
Jde o výrobní a skladovací halu železobetonové konstrukce o rozměrech 66 × 44 m opláštěnou sendvičovými panely. Vnitřek haly je rozdělený na čtyři části. Požár probíhal v podzemních prostorách uprostřed haly, kde se nachází 11 lisů pro kovovýrobu o síle 160–800 tun. Základové prostory lisů tvoří záchytná vana o hloubce 5 m, do které je jediný vstup po žebříku. Záchytná vana není nijak rozdělená a její délka je 20 m. V tomto prostoru se nachází veškeré příslušenství k lisům (tlakové nádoby, hydraulické hadice) a také kabelový žlab, kudy vede veškerá elektroinstalace k lisům. V celé technologii lisů je 6× 450 litrů hydraulického oleje.

Průběh zásahu
Požár byl ohlášen v úterý 26. března 2019 ve 20.54 hodin jako požár oleje v záchytné vaně v objektu firmy KV Final s.r.o., v Ralsku, část Kuřívody. Vzhledem k poloze místa na rozhraní Libereckého a Středočeského kraje byly na místo v prvním sledu vyslány jednotky z prvního stupně požárního poplachového plánu (PPP); z Libereckého kraje dorazili hasiči ze stanice Doksy a jednotka SDH Mimoň, ze Středočeského kraje přijely jednotky ze stanice Bělá pod Bezdězem a jednotka SDH Bělá pod Bezdězem. Během několika minut byl vyhlášen druhý stupeň PPP, kdy na místo vyjížděl velitel čety ze stanice Česká Lípa a nosič kontejnerů se speciálním hasicím kontejnerem ze stanice Mladá Boleslav. Během jízdy k zásahu byly veliteli čety upřesněny informace o požáru včetně povolaných sil a prostředků. Ve 21.15 hodin byly ze Středočeského kraje povolány dvě jednotky SDH obcí do zálohy na svých zbrojnicích, z Libereckého kraje byly následně vyslány další tři jednotky SDH obcí se zásobou pěnidla. Před příjezdem proběhla samovolná evakuace celkem 46 osob. Dělníci se před příjezdem jednotek požární ochrany (JPO) snažili ručním hasicím přístrojem provést hasební zásah, ale neúspěšně.

Jako první na místo dorazila JPO ze stanice Bělá pod Bezdězem a jednotka SDH Mimoň, následně JPO ze stanice Doksy. Velitel JPO stanice Bělá pod Bezdězem zajistil vypnutí elektrické energie v hale. Prvotní zásah provedli příslušníci jednotek stanice Bělá pod Bezdězem a s1907-10b.jpgtanice Doksy v dýchacích přístrojích, kteří používali k hašení 1 C + 1 proud vysokotlaku s pěnou. Tímto se snažili uhasit viditelné plamenné hoření v prostorech mezi ocelovými pláty. Po příjezdu velitele čety ve 21.27 hodin převzal velení u zásahu, vzápětí na místo dorazila speciální technika ze stanice Mladá Boleslav se systémem One Seven na výrobu pěny, který zatím ponechal velitel zásahu (VZ) jako zálohu.

V danou chvíli nebylo možné z důvodu zakouření haly a nepřehlednosti konkrétního místa určit, co v podzemních prostorách a ve kterém místě hoří. Podle ohlášení mělo jít o požár oleje v záchytné vaně, nicméně podle situace na místě zásahu (vývin zplodin hoření a teplota na místě zásahu) nic nenasvědčovalo tomu, že by šlo o požár oleje. Jednotlivé lisy byly umístěny přibližně 3 m od sebe v jedné řadě, celý podzemní prostor byl velký 5 × 20 m a byl zakrytý ocelovými pláty. Pod nimi vedl přes celou délku podzemního prostoru kabelový žlab, kde byla kompletní elektroinstalace k jednotlivým lisům.

Do podzemního prostoru byl jediný vstup po kovovém žebříku, ze kterého na začátku zásahu šlehaly plameny, proto nebyl v první fázi využit, navíc v hale byla takřka nulová viditelnost. Mezi jednotlivými lisy probíhalo pod ocelovými pláty plamenné hoření, teplota samotných plátů byla kolem 150 °C a vlivem plamenného hoření neustále stoupala. Z jednotlivých mezer mezi pláty a manipulačním prostorem se valil dým, proto přesné určení místa vzniku požáru nebylo možné.

Po uhašení plamenného hoření a částečného přirozeného odvětrání se viditelnost natolik zlepšila, že bylo možné přímo prozkoumat podzemní prostory. Bylo zjištěno, že hořely zbytky hydraulického oleje s emulzí na dně záchytné vany, ale především elektroinstalace v kabelovém žlabu pod lisem PKZZ500 s označením „pracoviště 805“. Požár se rozšířil i do dalších částí žlabu, kde odhořely části elektroinstalace a došlo k poškození dalších příslušenství k lisům.

VZ se po dalším průzkumu rozhodl využít speciální techniku na místě zásahu a nařídil použít „suchou“ pěnu z hasicího kontejneru stanice Mladá Boleslav přímo v podzemním prostoru s cílem zlikvidovat všechna místa, kde stále docházelo ke žhnutí elektroinstalace. Zařízení s technologií One Seven výrazně přispělo k likvidaci požáru, použitá pěna i přes nečistoty a mastnoty v podzemním prostoru zůstávala na stěnách i obtížně přístupných místech záchytného lapolu. Následně byly na dvou místech odklopeny ocelové pláty (bez odříznutí) a celý podzemní prostor odvětrán přirozenou cestou, poté byla ve 22.41 hodin nahlášena lokalizace požáru VZ.

Během zásahu na místo události dorazilo několik JPO, které nechal VZ shromáždit na volném prostranství před vjezdem do areálu (záloha na místě události). Celý zásah uvnitř haly prováděli příslušníci jednotek HZS krajů, jednotky SDH obcí byly využity jako záloha nebo na evidenci vstupu do haly, kde byl veden seznam s časovými údaji a počty vstupujících osob. Na místo se postupně dostavili řídící důstojník územního odboru a řídící důstojník kraje, kteří komunikovali s vedoucím technologem, vedli záznamy o JPO, komunikovali s KOPIS a vedením HZS Libereckého kraje. V průběhu celého zásahu na místě pracoval příslušník zjišťování příčin vzniku požárů, který pořizoval fotodokumentaci a vyšetřoval důvody vzniku požáru.

Příčina vzniku a následky požáru
Příčinou vzniku požáru byla nedbalost během tepelného dělení kovů autogenem. Externí firma před vznikem požáru opravovala zablokovaný lis, kdy jediná možnost opravy spočívala v rozřezání lisovací raznice autogenem. Lisovací nástroj (raznice) je masivní kus železa a každý kus váží přibližně 5 tun. Na jeho rozřezání je nutný vysoký výkon řezacího hořáku. Při řezání dochází k masivnímu úletu okují. Zda při této opravě došlo k porušení předpisů v oblasti požární ochrany, je předmětem dalšího šetření. Škoda na technologiích po požáru je vyčíslena na 1 500 000 Kč, uchráněné hodnoty byly evidovány ve výši 25 000 000 Kč.

Specifika zásahu
Pozitiva

 • příkladná spolupráce JPO v rámci mezikrajské výpomoci,
 • zabránění šíření požáru k zásobníkům hydraulického oleje,
 • při zásahu nedošlo k žádnému zranění zasahujících hasičů,
 • disciplinovanost všech hasičů během zásahu,
 • použití „suché“ pěny One Seven,
 • izolované místo zásahu v samostatném areálu.

Negativa

 • absence dokumentace zdolávání požáru (ta byla zpracována až na základě vzniklého požáru a následné kontroly),
 • nemožnost ručního otevření střešních světlíků u stropu výrobní haly bez použití elektrické energie,
 • nepřehlednost místa zásahu v první fázi, nemožnost přesného určení konkrétního místa požáru, složitá orientace v zakouřeném prostředí uprostřed výrobní haly,
 • složité podmínky pro zásah v podzemním prostoru,
 • přítomnost velkého množství hydraulického oleje v technologiích,
 • problematické odpojení elektrické energie, v hale bylo několik různých elektrických okruhů, vázla komunikace s údržbou.mjr. Bc. Filip DRCHOTA, HZS Libereckého kraje, foto archiv HZS Libereckého kraje

vytisknout  e-mailem