Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 7/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA se dočtete o dopravní nehodě trolejbusu a tramvaje v Brně. Dále o rozboru požáru elektroinstalace v podzemním kabelovém žlabu. Konference Pyromeeting 2019 doprovodila veletrhy PYROS/ISET. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dozvíte, že ČR poskytla humanitární pomoc Řecku. Proběhla mezinárodní konference Medicína katastrof 2019. Mezinárodní výcvik pro koordinátory psychosociální pomoci při MU uspořádalo MV-GŘ HZS ČR. V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ informujeme o nákupu přívěsu nouzového přežití. Téma lesních požárů se stále promítá v rámci Mechanismu civilní ochrany Unie. Zástupci Centra pro výzkum katastrof z USA navštívili Institut ochrany obyvatelstva. V rubrice INFORMACE si přečtete, že Středisko bezpečnostní politiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy pořádalo konferenci „Bezpečné Česko v bezpečné Evropě“. Na Zbirožském hasičském tatrování se sešlo víc nad 2 500 návštěvníků. Titul „Mistr Evropy“ v TFA získal Michal Brousil. 

Dne 1. dubna 2019 ve 13.44 hodin přijalo krajské operační a informační středisko HZS Jihomoravského kraje (KOPIS JmK) informaci o dopravní nehodě tramvaje a trolejbusu v ulici Křenová v Brně. Postupně začaly tísňové linky přijímat hlášení o větším počtu raněných a zaklíněných osob.

Ulice Křenová v Brně je páteřní komunikací jak pro hromadnou, tak pro osobní dopravu, spojující východní část s centrem města Brna. Místo střetu vozidel se nacházelo v křižovatce ulic Křenová a Masná. Trolejbus, který jel po tramvajovém pásu, se čelně střetl s protijedoucí tramvají. Příčina nehody je stále v šetření. V trolejbusu cestovalo 46 osob. Tramvaj jela v režimu služební jízdy a v době nehody byl uvnitř pouze řidič. K nehodě došlo přímo před sídlem oblastního spolku Českého červeného kříže Brno (ČČK). Členové ČČK začali poskytovat pomoc zraněným účastníkům dopravní nehody jako první.

Na místo události bylo vysláno sedm zásahových vozidel ze tří brněnských stanic HZS JmK. První jednotka požární ochrany (PO) ze stanice Brno­ Lidická dojela na místo pět minut od oznámení na KOPIS. Na místě již zasahovala posádka Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje (ZZS), hlídka Policie ČR a dispečink Dopravního podniku města Brna (DPMB).

Průběh zásahu
Velitel jednotky PO stanice Brno­ Lidická se při příjezdu spojil s příslušníkem Policie ČR přítomným na místě události s žádostí o povolání dalších sil a prostředků Policie ČR a vytvoření bezpečnostní uzávěry vyloučením veškerého provozu z ulic Křenová a Masná. V místě nehody bylo velké množství přihlížejících osob. Byla vymezena vnější zóna a osoby, které nebyly účastníky nehody, byly vykázány za její hranici. Na místo události přijel inspektor provozu ZZS. Přibližně 30 zraněných osob se již nacházelo na chodníku v blízkosti místa nehody. Zraněným osobám se věnovali dvě osádky ZZS a dva členové ČČK.

První dvě družstva ze stanice Brno­ Lidická byla nasazena na vyproštění osob z trolejbusu hydraulickým vyprošťovacím zařízením. Posádka TA­ S2T pak k poskytování neodkladné zdravotnické péče zraněným osobám. Další jednotka PO ze stanice Brno­ BVV zabezpečila stažení pantografu tramvaje a zajistila vypnutí trakčního vedení v místě události. Následně, za pomoci hydraulického lineárního prostřihovače, pomáhala s vyproštěním a transportem zraněných osob z trolejbusu. Místo zásahu bylo po dohodě s inspektorem provozu ZZS rozděleno na sektor vyprošťování a sektor zdravotnické záchranné složky. Velitel zásahu (VZ) řídil činnosti v sektoru vyprošťování a v sektoru zdravotnické složky byl stanoven pro spolupráci s vedoucím lékařem velitel jednotky PO stanice Brno­ Líšeň, která byla určena k součinnosti se ZZS při poskytování neodkladné zdravotnické péče na stanovišti přednemocniční neodkladné péče. Zasahujícími hasiči byl podle pokynů vedoucího zdravotnické složky vytyčen sektor zdravotnické záchranné složky. Následně označen vstup a výstup a sektor rozčleněn na části podle priority transportu zraněných do lékařských zařízení.

Hasiči zahájili třídění lehce zraněných osob metodou START. Identifikovali tyto osoby páskami zelené barvy a shromažďovali na předem určené místo. Zranění neschopni samostatného pohybu byli tříděni vedoucím lékařem v sektoru zdravotnické složky. Na místo nehody se dostavil územní řídící důstojník HZS JmK Územního odboru Brno­ město (ÚŘD), který po dohodě s VZ a inspektorem provozu ZZS povolal na místo evakuační autobus HZS JmK ze stanice Židlochovice a autobus DPMB pro dočasné umístění lehce zraněných osob. Na místo zásahu byla vyslána další technika ZZS (přívěsný vozík) s vybavením pro řešení následků hromadných nehod. Techniku dopravilo vozidlo HZS JmK se členy posttraumatického intervenčního týmu, jejichž úkolem byla péče o lehce zraněné osoby. Na místo nehody přijela jednotka SDH Brno­ Slatina s technikou CAS20/3400/200-S2R s přívěsem a posádkou 1+5 předurčená pro ochranu obyvatelstva, k vytvoření zázemí v sektoru zdravotnické složky. Hasiči sestavili podrobný seznam zraněných osob. Místo zásahu bylo odděleno od přihlížejících osob mobilní zástěnou a bariérou zásahových vozidel složek IZS.

Do prostoru zásahu se pokoušeli proniknout rodinní příslušníci zraněných osob, čímž komplikovali činnost vedoucím složek IZS, především pak vedoucímu zdravotnické složky. S přispěním Policie ČR formou komunikace a domluvy se dařilo vše postupně eliminovat. Vedoucí zdravotnické složky koordinoval povolávání posádek ZZS a vozidel zdravotnických přepravních služeb. Vlivem sílícího provozu a úplné uzávěry ulice Křenová docházelo v okolních ulicích ke kolapsu dopravy. Díky spolupráci s Policií ČR se dařilo zprůjezdnit cestu pro odjezd a příjezd vozidel ZZS přepravující zraněné do lékařských zařízení. Odsun zraněných probíhal postupně s tím, že poslední odjížděli lehce zranění, kteří vyčkávali v autobusech HZS JmK a DPMB. Autobus DPMB za doprovodu lékaře, dvou paramediků HZS JmK a hlídky Policie ČR rozvážel lehce zraněné do tří vybraných zdravotnických zařízení v Brně. Poslední zranění opustili místo zásahu jednu hodinu a 37 minut po oznámení události.

Na místě události byl zřízen štáb VZ ze zástupců složek IZS. Dostavil se krajský řídící důstojník HZS JmK (KŘD), byl seznámen se situací a zajišťoval informování služebního vedení HZS JmK a hejtmana Jihomoravského kraje. Obdobně postupoval ÚŘD s informováním zástupců města Brna prostřednictvím ředitele Územního odboru Brno­ město HZS JmK. Po celou dobu zásahu bylo zabezpečeno pokrytí území jednotkami PO pro případné řešení souběžných událostí, a to jednotkou SDH Brno­ Soběšice (CAS 20/2700/60-M2R s posádkou 1+3) a na stanici Brno­ BVV přesunutou jednotkou HZS JmK Brno­ Starý Lískovec (CAS 20/4000/240-S2T s posádkou 1+4).

Informační linka
Na základě dohody dosahového důstojníka Policie ČR a KŘD bylo rozhodnuto o zřízení informačního centra (IC) v obsazení 1+3. Bylo určeno prioritně pro komunikaci s příbuznými zraněných osob volajícími v souvislosti s řešenou dopravní nehodou. Aktivaci IC zajišťoval příslušník pohotovosti ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS JmK. Jeho zřízení trvalo přibližně čtyři minuty. Krátce před 16.00 hodinou bylo prostřednictvím KOPIS a tiskového mluvčího HZS JmK zveřejněno telefonní číslo IC pro veřejnost.

Příslušníci začlenění v IC průběžně zpracovávali informace z místa zásahu, včetně prvotního seznamu zraněných osob a připravovali podklady pro podávání ověřených informací volajícím na telefonní číslo IC. V průběhu činnosti IC odbavilo celkem 16 relevantních tazatelů. Rodinným blízkým byly poskytnuty informace o zraněných osobách a o jejich rozmístění do zdravotnických zařízení. Zajímavostí byl pak dotaz ze zastupitelského úřadu Maďarska, zda nebyl účastníkem nehody jejich státní příslušník.

Poskytování informací médiím v průběhu zásahu
Tiskový mluvčí HZS JmK na místo nehody dorazil necelých 20 minut po doručení prvních informací o řešení následků dopravní nehody. Na místo se dostavil společně s příslušníkem určeným v daném týdnu do pohotovosti tiskového mluvčího v mimopracovní době (PTM).
Tiskový mluvčí načerpal prvotní informace od VZ a ÚŘD a následně zveřejnil popis události na sítích Twitter a Facebook. Průběžně pořizoval také fotodokumentaci zásahu. PTM se prioritně věnoval videodokumentaci. Během následujících dvou hodin poskytl tiskový mluvčí HZS JmK celkem 37 telefonátů, mezi nimiž byly i živé vstupy do celostátních médií. Na místě byli reportéři ČT, TV Nova, TV Prima, Seznamu Zpráv a redaktoři Českého rozhlasu, Deníku a dalších médií. Česká televize z místa vysílala živé vstupy, do kterých se zapojovali tiskoví mluvčí jednotlivých zasahujících složek IZS.

Specifika zásahu
Pozitiva

 • jízda tramvaje v režimu služební jízdy – ve voze jel pouze řidič,
 • aktuální počasí (13 °C, slunečno), které negenerovalo požadavky na zajištění tepelného komfortu a ochrany zraněných před meteorologickými srážkami,
 • místo dopravní nehody se nacházelo v centru města Brna:
 • lepší pokrytí území složkami IZS,
 • rychlé soustředění vyslaných sil a prostředků na místě nehody,
 • větší počet dostupných lékařských zařízení,
 • vyšší schopnost lékařských zařízení přijmout větší počet zraněných osob najednou,
 • krátké vzdálenosti převozu zraněných do lékařských zařízení z místa nehody,
 • zkrácení časového úseku, kdy je vozidlo převážející zraněné do lékařského zařízení nepřítomno na místě nehody,
 • zvýšení kapacity odvozu zraněných do lékařských zařízení,
 • zkrácení doby od nahlášení nehody do odvozu posledního zraněného,
 • soustředění dostatečného počtu příslušníků týmu posttraumatické intervenční péče HZS JmK,
 • rychlé přistavení autobusu DPMB k dočasnému umístění lehce zraněných účastníků nehody,
 • přítomnost funkčního kamerového systému a přenos jeho výstupů online na KOPIS – usnadnění ­komunikace KOPIS s VZ,
 • vymezení dostatečně velké vnější zóny Policií ČR, čímž došlo k omezení vstupu do prostoru zásahu nepovolaným osobám,
 • výborná spolupráce zasahujících složek IZS a jejich operačních středisek,
 • zřízení informačního centra pro odbavování dotazů týkajících se případné přítomnosti a zdravotního stavu rodinných příslušníků účastníků nehody.

Negativa

 • velké množství přihlížejících osob a jejich snaha přiblížit se co nejvíce do centra řešení zásahu,
 • snaha osob blízkých zraněným o kontakt se zraněnými účastníky nehody,
 • kolaps dopravy v okolí místa nehody – blokování policistů, kteří byli nuceni udržovat průjezdné odjezdové a příjezdové cesty pro vozidla ZZS přepravující zraněné do lékařských zařízení.


Závěr
Mimořádná událost byla zasahujícími složkami IZS zvládnuta v poměrně krátké době a bez závažnějších negativních projevů. Úsilí věnované organizaci společných výcviků a realizaci pravidelných taktických i prověřovacích cvičení složek IZS, zaměřených na problematiku událostí s velkým počtem zraněných osob, se při řešení následků této nehody bezpochyby zúročilo. Skutečnost, že činnosti zasahujících složek IZS lze hodnotit jako profesionálně odvedenou práci, podtrhuje fakt, že čas a energie věnované společné odborné přípravě složek IZS v této oblasti nebyly vynaloženy zbytečně. Vůbec poprvé bylo v rámci Jihomoravského kraje u tohoto typu mimořádné události zřízeno informační centrum.
Celkově se na řešení události podílelo 40 hasičů ze čtyř stanic HZS JmK a jedné jednotky SDH obce. Ošetřeno bylo 40 osob, z toho osm těžce zraněných, pět středně těžce a 27 lehce. Hasiči z trolejbusu vyprostili sedm zraněných cestujících, z toho tři hydraulickým vyprošťovacím zařízením a čtyři ručním nářadím.


plk. Ing. Vladimír STEHLÍK, mjr. Ing. Bronislav KOCMAN, por. Mgr. František ČERMÁK, por. Mgr. Jaroslav MIKOŠKA, ppor. Martin LEPKA, foto por. Mgr. Jaroslav MIKOŠKA, por. Ing. Filip VENCLOVSKÝ, HZS Jihomoravského kraje

vytisknout  e-mailem