Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 7/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA se dočtete o dopravní nehodě trolejbusu a tramvaje v Brně. Dále o rozboru požáru elektroinstalace v podzemním kabelovém žlabu. Konference Pyromeeting 2019 doprovodila veletrhy PYROS/ISET. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dozvíte, že ČR poskytla humanitární pomoc Řecku. Proběhla mezinárodní konference Medicína katastrof 2019. Mezinárodní výcvik pro koordinátory psychosociální pomoci při MU uspořádalo MV-GŘ HZS ČR. V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ informujeme o nákupu přívěsu nouzového přežití. Téma lesních požárů se stále promítá v rámci Mechanismu civilní ochrany Unie. Zástupci Centra pro výzkum katastrof z USA navštívili Institut ochrany obyvatelstva. V rubrice INFORMACE si přečtete, že Středisko bezpečnostní politiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy pořádalo konferenci „Bezpečné Česko v bezpečné Evropě“. Na Zbirožském hasičském tatrování se sešlo víc nad 2 500 návštěvníků. Titul „Mistr Evropy“ v TFA získal Michal Brousil. 

Symbolické poklepání na základní kámen stavby proběhlo ve středu 29. května 2019 v ulici Na Valech.

Na místě zbořené bývalé stanice v Jaroměři se slavnostně zahájila výstavba nové stanice. Akce se zúčastnili mimo jiné ředitel HZS Královéhradeckého kraje brig. gen. Ing. František Mencl, ředitel odboru programového financování Ministerstva vnitra Ing. Pavel Goš, jednatel společnosti STYLBAU, s.r.o., Ing. Pavel Šrůtek, architekt Ing. arch. Michal Ježek z atelieru TSUNAMI, s.r.o., a další hosté, kteří se podílejí na realizaci projektu. Po přednesení projevů jmenovaní symbolicky poklepali kladívky na základní kámen stanice.

Novostavba objektu stanice kategorie P1 bude sloužit pro jednotky HZS Královéhradeckého kraje a jednotku SDH obce Jaroměř. Náklady na vybudování nové stanice jsou celkově ve výši 82,1 milionů korun, z toho čerpá HZS Královéhradeckého kraje dotaci z Evropské unie ve výši 55,8 milionů korun. Projekt je financován z Integrovaného regionálního operačního programu.

Po dokončení projektu bude v nové budově stanice Na Valech umístěna jednotka s počtem 21+1 hasič, vykonávající nepřetržitou službu ve třech směnách v počtu 7+1 hasič. Oproti současnému stavu je plánováno rozšíření zázemí pro směnu (jeden příslušník ve směně navíc), a to vzhledem ke zvyšujícímu se počtu zásahů realizovaných v hasebním obvodu stanice a vzhledem k plánované výstavbě dálnice D11 v blízkosti stanice.

Smlouvu se společností STYLBAU, s.r.o., která je dodavatelem stavby, uzavřel HZS Královéhradeckého kraje na konci března letošního roku. Po ukončené demolici původního objektu a zahájení výstavby by nová stanice měla být dokončena a předána hasičům k užívání v červenci roku 2020. Do té doby budou jaroměřští hasiči sloužit v provizorních prostorách v Hradecké ulici, kde byl pro tyto účely přizpůsoben objekt bývalé kotelny.


mjr. PhDr. Ondřej SEZIMA, por. Mgr. Martina GÖTZOVÁ,  HZS Královéhradeckého kraje, foto archiv HZS Královéhradeckého kraje
 

vytisknout  e-mailem