Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 7/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA se dočtete o dopravní nehodě trolejbusu a tramvaje v Brně. Dále o rozboru požáru elektroinstalace v podzemním kabelovém žlabu. Konference Pyromeeting 2019 doprovodila veletrhy PYROS/ISET. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dozvíte, že ČR poskytla humanitární pomoc Řecku. Proběhla mezinárodní konference Medicína katastrof 2019. Mezinárodní výcvik pro koordinátory psychosociální pomoci při MU uspořádalo MV-GŘ HZS ČR. V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ informujeme o nákupu přívěsu nouzového přežití. Téma lesních požárů se stále promítá v rámci Mechanismu civilní ochrany Unie. Zástupci Centra pro výzkum katastrof z USA navštívili Institut ochrany obyvatelstva. V rubrice INFORMACE si přečtete, že Středisko bezpečnostní politiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy pořádalo konferenci „Bezpečné Česko v bezpečné Evropě“. Na Zbirožském hasičském tatrování se sešlo víc nad 2 500 návštěvníků. Titul „Mistr Evropy“ v TFA získal Michal Brousil. 

Školnímu a výcvikovému zařízení HZS ČR – pracovišti Zbiroh (ŠVZ Zbiroh) se podařilo pokořit další významný milník ve svém vývoji.

Dne 27. května 2019 proběhl na pracovišti historicky první noční výcvik, a to v kurzu 14 NOV HZS, ve kterém jsou pro výkon svého budoucího povolání připravováni noví kolegové z řad profesionálních hasičů. Během nočního výcviku si mohli vyzkoušet reálnou podobu zásahu u dopravní nehody, u požáru a záchranu osob z výšky a nad volnou hloubkou. Reálnost výcviku spočívala v tom, že účastníci neznali předem scénář a museli zúročit znalosti nabyté v průběhu celého kurzu. Lektoři museli při přípravě scénářů překonávat řadu překážek a vytvořit v podmínkách, které má ŠVZ Zbiroh k dispozici, jednotlivá stanoviště. Pro záchranu osob z výšky byl využit Taktický domek Policie ČR, který je v současné době jediným plnohodnotným trenažérem v areálu Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR. Požární zásah proběhl v podzemní garáži v zařízení simulující reálné podmínky požáru, kde jsme zkombinovali jak studený kouř, tak reálný oheň. Dopravní nehody patří pro instruktory z hlediska přípravy k nejsložitějším. Jako dopravní komunikace byla využita plocha mezi budovami č. 19 a 20. Před zahájením samotného výcviku jsme pro účastníky kurzu připravili překvapení v podobě přerozdělení družstev. I v reálném pracovním životě budou řešit událost s „neznámými“ kolegy. Aby toho na budoucí hasiče nebylo málo, celou noc výcvik komplikoval hustý déšť. Poděkování patří všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravě a realizaci výcviku. Zvláštní poděkování patří kpt. Mgr. Martinu Štaiglovi, který přípravě výcviku věnoval velké úsilí. Nedostatky, které se objevily, byly vyhodnoceny a uděláme vše proto, aby následující noční výcviky byly stále kvalitnější.


mjr. Ing. Josef DANÍČEK, kpt. Mgr. Jaroslav TUČEK, foto kpt. Mgr. Jaroslav TUČEK, ŠVZ Zbiroh
 

vytisknout  e-mailem