Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 7/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA se dočtete o dopravní nehodě trolejbusu a tramvaje v Brně. Dále o rozboru požáru elektroinstalace v podzemním kabelovém žlabu. Konference Pyromeeting 2019 doprovodila veletrhy PYROS/ISET. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dozvíte, že ČR poskytla humanitární pomoc Řecku. Proběhla mezinárodní konference Medicína katastrof 2019. Mezinárodní výcvik pro koordinátory psychosociální pomoci při MU uspořádalo MV-GŘ HZS ČR. V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ informujeme o nákupu přívěsu nouzového přežití. Téma lesních požárů se stále promítá v rámci Mechanismu civilní ochrany Unie. Zástupci Centra pro výzkum katastrof z USA navštívili Institut ochrany obyvatelstva. V rubrice INFORMACE si přečtete, že Středisko bezpečnostní politiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy pořádalo konferenci „Bezpečné Česko v bezpečné Evropě“. Na Zbirožském hasičském tatrování se sešlo víc nad 2 500 návštěvníků. Titul „Mistr Evropy“ v TFA získal Michal Brousil. 

Užít si krásného dne, zasoutěžit si v přátelské atmosféře v tradičních i méně známých sportovních disciplínách, dozvědět se něco nového a potkat se s celou řadou zajímavých osobností – na to se mohli těšit všichni ti, kteří se zúčastnili již desátého ročníku „Sportovních her seniorů České republiky 2019“, které proběhly ve čtvrtek 30. května 2019 na Kotlářce, na Stadionu mládeže v pražských Dejvicích.

Sportovní hry seniorů pořádá spolek Buď fit seniore společně s Českou ­asociací sportu pro všechny a ve spolupráci s dalšími partnery, mezi které patří i MV­-generální ředitelství HZS ČR.

Celý projekt založil fitness trenér a bývalý mistr světa a Evropy ve sportovním aerobiku David Huf, podle něhož je hlavním cílem této akce vytvářet a podporovat komunitu aktivních seniorů a přispět k navazování jejich vzájemných kontaktů napříč generacemi.

Hry, které jsou pro všechny přihlášené zdarma, se zaměřují především na ty seniory, kteří nejsou registrovanými sportovci a neúčastní se pravidelných veteránských vrcholových sportovních soutěží. „Věk je jen číslo“,tak znělo ­motto této akce a všichni přítomní sportovci jej svým nadšením a optimismem potvrzovali.

Účastníci her, kteří se dostavili nejen z Prahy a blízkého okolí, ale přijeli také z různých koutů naší republiky, byli rozděleni do čtyř věkových kategorií od 60 let a výše.

V letošním ročníku se soutěžilo v severské chůzi (nordic walking) na 800 m, seniorském biatlonu, kdy se střílelo laserovou puškou na 2 × 5 terčů a zdolávala se vytýčená trasa, slalomu, skoku do dálky, hře pétanque a po úspěšné loňské premiéře se konal turnaj ve fotbalu v chůzi. Účastníci si mohli vyzkoušet i netradiční sport woodball, který je kombinací kroketu a golfu.

MV­-generální ředitelství HZS ČR přispělo k akci stánkem preventivně výchovné činnosti, kde příslušníci HZS ČR v rámci přípravy obyvatelstva zapojovali seniory do připravených aktivit. Ve volných chvílích před či po sportovní disciplíně se senioři zastavovali ve stánku, kde měli možnost vyplnit a probrat vědomostní testy s tématikou ochrany obyvatelstva nebo si na magnetické tabuli projít pravidla správného chování při dopravní nehodě, pravidla volání na tísňovou linku, průjezdnost a uhýbání vozidlům IZS a diskutovat o všem, co je na práci hasičů zajímá, popřípadě co trápí je samotné z hlediska vlastní bezpečnosti.

Nakonec i pro ně byla nachystána malá sportovní disciplína, ve které si mohli vyzkoušet stříkání džberovkou na maketu hořícího domečku.
Sportovních her v Praze na Kotlářce se zúčastnilo na 400 seniorů, čímž byla naplněna kapacita přihlášených. Pro nás bylo potěšením věnovat se této cílové skupině, která je aktivní, projevuje velký zájem o svou bezpečnost a je ochotna předávat nabyté informace, materiály a letáky svým příbuzným a známým. Protože je o akci stabilně velký zájem, proběhly také 13. června 2019 v Sokolově a 18. září 2019 se budou pořádat v Ostravě – Vítkovicích.


kpt. Mgr. Pavel SAVARA, MV­-generální ředitelství HZS ČR, foto autor

vytisknout  e-mailem