Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 7/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA se dočtete o dopravní nehodě trolejbusu a tramvaje v Brně. Dále o rozboru požáru elektroinstalace v podzemním kabelovém žlabu. Konference Pyromeeting 2019 doprovodila veletrhy PYROS/ISET. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dozvíte, že ČR poskytla humanitární pomoc Řecku. Proběhla mezinárodní konference Medicína katastrof 2019. Mezinárodní výcvik pro koordinátory psychosociální pomoci při MU uspořádalo MV-GŘ HZS ČR. V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ informujeme o nákupu přívěsu nouzového přežití. Téma lesních požárů se stále promítá v rámci Mechanismu civilní ochrany Unie. Zástupci Centra pro výzkum katastrof z USA navštívili Institut ochrany obyvatelstva. V rubrice INFORMACE si přečtete, že Středisko bezpečnostní politiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy pořádalo konferenci „Bezpečné Česko v bezpečné Evropě“. Na Zbirožském hasičském tatrování se sešlo víc nad 2 500 návštěvníků. Titul „Mistr Evropy“ v TFA získal Michal Brousil. 

V posledních letech jsou prioritním tématem v oblasti civilní ochrany Evropské unie (EU) lesní požáry. Toto téma se stále promítá v oblasti prevence, připravenosti a odezvy v rámci Mechanismu civilní ochrany Unie (Mechanismus). Vzhledem ke každoročnímu počtu lesních požárů se zájem EU jeví oprávněným. EU se zaměřuje nejen na hašení lesních požárů na území členských států Mechanismu, ale také na území dalších států. Středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC) se v měsíci květnu věnovalo dvěma rozsáhlým lesním požárům, které zasáhly území Guatemaly a Izraele. Rovněž také cyklonu Fani, který zasáhl východní pobřeží Indie.

Lesní požáry v Guatemale
Gauatemala je státem ve střední Americe s rozlohou 108 889 km². Leží v tropickém pásmu, kde se průměrné roční teploty pohybují kolem 25 °C a téměř polovinu území pokrývají tropické lesy. V prosinci 2018 zachvátily lesní požáry přes 100 km² chráněného území severní Guatemaly. Nejvíce postiženou oblastí byl okres Perén, kde se oheň rozšířil na 53 km². Národní úřad civilní ochrany (CONRED) vyhlásil krizové stavy ve více než deseti správních celcích. Požáry stále trvaly a jejich likvidace se nedařila, CONRED koordinoval hasební práce na národní úrovni za pomoci hasičů a armády, kteří se snažili dostat oheň pod kontrolu. Nicméně národní kapacity zdaleka nestačily a začal se projevovat nedostatek personálu. Do postižené oblasti přicestoval koordinátor Generálního ředitelství Evropské komise pro humanitární pomoc a civilní ochranu (DG ECHO), který v oblasti dlouhodobě působí, aby posoudil situaci a podpořil národní orgány při zpracování jejich žádosti o pomoc prostřednictvím Mechanismu. Dne 15. května 2019, kdy bylo v oblasti stále hlášeno sedm rozsáhlých požárů, požádal CONRED prostřednictvím Mechanismu o technickou pomoc na likvidaci požáru.

V rámci této žádosti o pomoc CONRED požádal o odborníky na strategii a analýzu hašení lesních požárů. Dále byla požadována logistická podpora a pomoc v identifikaci potřeb v oblasti prevence lesních požárů. Dalšími požadavky na odborníky bylo školení zaměstnanců CONRED v oblasti požární ochrany, provádění meteorologické analýzy a vytváření protokolů a v neposlední řadě řešení hasebních prací v lesních porostech ve městech. Dne 16. května 2019 požádalo ERCC prostřednictvím Společného komunikačního a informačního systému pro mimořádné události (CECIS) členské státy o poskytnutí odborníků pro zařazení do týmu civilní ochrany EU (EUCPT). Kompletní tým byl dne 18. května 2019 vyslán na dvoutýdenní misi do postižené oblasti. Skládal se ze čtyř odborníků na hašení lesních požárů a velitele týmu (ze Španělska), dále styčného důstojníka z ERCC a dvou finských odborníků, kteří tvořili technickou podporu týmu. Vstupním místem do země bylo mezinárodní letiště La Aurora a následná koordinace v místě proběhla prostřednictvím systému řízení ředitelství požární ochrany a výkonného tajemníka CONRED.

Dne 29. května 2019 šlo ještě stále o 13 hlášených požárů. Následně došlo ke zklidnění situace a lokalizaci požárů, a tak se členové TAST z Guatemalské mise dne 3. června 2019 vrátili zpět do Evropy. Členové TAST ve spolupráci s guatemalskými kolegy stanovili doporučení v oblasti požární ochrany, a to v oblastech, jako je analýza chování při požárech, aplikovaná meteorologie pro lesní požáry, předcházení lesním požárům a bezpečnostní opatření a v neposlední řadě hašení požárů ve městech. Zvláštní pozornost byla věnována posílení sítě geografických a informačních systémů na národní úrovni, které byly v omezené míře prakticky využity již při hašení těchto lesních požárů. Mise EU získala významnou pozornost v národních médiích. Členové týmu EUCP v současné době dokončují technickou zprávu z mise.

Lesní požáry v Izraeli
V centrálním Izraeli vypuklo po dlouhém období sucha až 20 lesních požárů. První požár byl hlášen dne 23. května 2019 v blízkosti Beit Hagai v jižních Hebronských horách a v krátkém čase následovaly další na Západním břehu a v Jeruzalémě. Vzhledem k tomu, že požáry postihly především městské, přírodní a zalesněné oblasti, muselo být evakuováno minimálně 3 500 osob z 15 vesnic. Požáry zasáhly území o rozloze 200 km², zničily 60 domů a úřady zaznamenaly také téměř 40 zraněných osob. Napáchaly zásadní škody také na místní infrastruktuře, kdy zničily tři hlavní silnice v oblasti. Jednou z oblastí, která utrpěla nejhorší škody, byl les Ben Shemen ve středním Izraeli. Na národní úrovni bylo nasazeno 12 hasebních letadel a několik stovek hasičů. Riziko lesních požárů zůstávalo extrémní. Od 25. května 2019 se ale mělo změnit počasí a teploty měly klesnout až o 13 °C. Dne 23. května 2019 požádala Izraelská vláda prostřednictvím Mechanismu o pomoc. Izrael požádal o tři moduly určené pro letecké hašení lesních požárů (šest letadel typu Canadair). Itálie, Kypr a Řecko poslaly na pomoc Izraeli každý po dvou letadlech. Itálie a Řecko poslaly Canadairy CL-415 a Kypr Air Tractor 802 a Thrush 550. Kyperská letadla na místo dorazila 24. května 2019 ve 12.30 hodin místního času a řecká a italská letadla dorazila v podvečer téhož dne. Chorvatsko také nabídlo dvě letadla, avšak Izrael již v daný okamžik nepovažoval tato letadla za potřebná, nicméně nakonec Chorvatsko poslalo jedno letadlo bilaterálně. Během 19 letových hodin bylo provedeno celkem 21 shozů vody (přibližně 93 000 litrů). V noci dne 25. května 2019 vyhlásila Izraelská hasičská a záchranná služba konec hasebních prací v oblasti. Všechna letadla se vrátila do svých zemí dne 26. května 2019.

Cyklon Fani v Indii
Dne 3. května 2019 udeřil tropický cyklon Fani na pobřeží Indie poblíž měst Puri a Brahmapur ve státě Odisha, který se nachází na východě Indie u Bengálského zálivu. Stálý ­vítr tou dobou dosahoval rychlosti až 200 km/h. Tento tropický cyklon byl za posledních 43 let prvním, který zasáhl tento stát. Odisha je nejhůře postiženým státem s více než 15 miliony zasaženými osobami. Přes jeden milion lidí bylo evakuováno z pobřežních oblastí a přemístěno do bezpečí. Ve státě bylo zřízeno 5 000 evakuačních míst. V okresech Puri a Khordha byly škody způsobené cyklonem nejhorší. Byly přerušeny dodávky elektrického proudu a zcela zničena infrastruktura. Dne 22. května 2019 požádala Indie prostřednictvím OSN o pomoc EU. ERCC aktivoval Mechanismus. Po konzultaci s regio­nálním úřadem DG ECHO pro Asii a Tichomoří a s Úřadem OSN pro indické země bylo ERCC požádáno, aby poskytlo odborníka EU na analýzu poškození telekomunikačních sítí. Odborník EU měl přispět k posouzení situace před katastrofou, v průběhu katastrofy a následně i provést analýzu požadavků na obnovu po katastrofě. ERCC vyzvalo členské státy Mechanismu, aby nominovaly své odborníky, ale vzhledem k tomu, že žádný z členských států odborníka nenabídl, byla tato pomoc ze strany EU zrušena.


kpt. Ing. Irena ŠENKÝŘ JANSOVÁ, MV­-generální ředitelství HZS ČR
 

vytisknout  e-mailem