Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 6/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA se dočtete o průběhu požáru autobusu na CNG. Víte, že podle ČSN EN 12 845:2015 se může ve sprinklerových zařízeních používat potrubí ocelové, měděné nebo z jiného materiálu? V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dozvíte o návštěvě šesti členů německé dobrovolnické organizace technické pomoci Technische Hilfswerk, kteří se podílejí na vzdělávání obsluhovatelů motorových pil. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ informujeme o nové právní úpravě Mechanismu civilní ochrany Unie. Ve středu 8. května 2019 u příležitosti státního svátku Dne vítězství prezident republiky Miloš Zeman jmenoval do generálské hodnosti velitele Záchranného útvaru HZS ČR plk. Ing. Radima Řehulku. V rubrice INFORMACE si přečtete, že na Pražském hradě byla udělena ocenění Zlatý záchranářský kříž za mimořádné činy spojené se záchranou života. 

Takto by se dala charakterizovat náplň návštěvy šesti členů německé dobrovolnické organizace technické pomoci Technische Hilfswerk (THW), kteří se podílejí na vzdělávání obsluhovatelů motorových pil. Setkání nad motorovými pilami proběhlo ve dnech 1. až 5. dubna 2019 ve Školním a výcvikovém zařízení HZS ČR (ŠVZ) v Brně a navázalo na první vzájemnou výměnu zkušeností před dvěma roky ve Spolkové škole organizace technické pomoci v Neuhausenu v těsné blízkosti Stuttgartu.

Organizace THW má v Německu 80 000 členů a zabývá se technickou pomocí obyvatelstvu v případě velkých mimořádných událostí a živelních pohrom. Pro ŠVZ není THW ničím neznámým. Vzájemná velmi dobrá spolupráce trvá již několik let. Nedávno proběhla výměna zkušeností střelmistrů HZS ČR a THW, instruktoři ŠVZ byli po několikáté v Německu na kurzu stabilizace budov.

Setkání bylo zahájeno prohlídkou areálu a jednotlivých objektů ŠVZ zaměřenou na techniku používanou v kurzech obsluhy motorových pil. Hosté byli seznámeni se systémem vzdělávání v oblasti motorových pil v jednotkách požární ochrany, s učebními pomůckami a organizací praktického výcviku. Ve venkovních prostorech areálu proběhly praktické ukázky různých druhů navijáků, trenažérů pro praktický výcvik s motorovými pilami, včetně výcviku za použití výškové techniky.

V programu byl i praktický výcvik v lese, účastníci si vyměnili zkušenosti při kácení a uvolňování zavěšených stromů se zaměřením na bezpečnost práce. Velká pozornost byla věnována zvláštním případům kácení stromů. Nad pařezem pokáceného stromu se často rozvinula zajímavá debata o možných postupech kácení, hodnotilo se, co bylo provedeno správně a co nikoli, vše se zřetelem na bezpečnost práce. Následovat měla společná údržba použitých technických prostředků s výměnou zkušeností při této činnosti. Na přání hostů pokračoval praktický výcvik v lese, do kterého se nakonec promítla i problematika správné péče o řezací část motorové řetězové pily. Výcvik byl umožněn i díky mimořádnému pochopení odborného lesního hospodáře polesí Belcredi Ing. Ivo Gottwalda, se kterým má ŠVZ více než dvacetiletou spolupráci na velmi dobré úrovni.

V závěru setkání proběhlo v  učebně vyhodnocení praktického výcviku. Při této příležitosti vystoupil zástupce zahraničních hostů Udo Hartmann a představil všem přítomným postupy THW při přijímání a vzdělávání jejich členů. Z české strany byli po celou dobu akce přítomni lektoři ŠVZ kpt. Ing. Petr Mrnuštík a kpt. Bc. Zdeněk Ondráček. Podle možnosti provozu a potřeby byli k dispozici další instruktoři kpt. Ing. Pavel Šamánek, por. Josef Filip, DiS., a kpt. Bc. Milan Prát. Střední odbornou školu požární ochrany (SOŠ PO) a Vyšší odbornou školu požární ochrany (VOŠ PO) dva dny zastupoval nprap. Matěj Vysoudil.

Program zavedl účastníky výcviku i na návštěvu Zetor Gallery – muzea traktorů v nedalekém závodě Zetor. Všichni si se zájmem vyslechli výklad o historii výroby traktorů a se zaujetím si prohlédli vystavené exponáty mapující historický vývoj podniku až do současnosti.

Po prohlídce města Brna hosté navštívili Lesnickou a dřevařskou fakultu Mendelovy univerzity v Brně. Prohlédli si velkou sbírku motorových řetězových pil, doplněnou odborným výkladem autora sbírky prof. Ing. Jindřicha Nerudy, CSc. Velkou pozornost vyvolala motorová řetězová pila firmy Sachs­ Dolmar s Wankelovým motorem. Zajímavým exponátem je i motorová řetězová pila Husqvarna 162, jejíž výfukové plyny je možné využít k naplnění pryžového klínu, který slouží k uvedení stromu do pádu.

Ukončení společného výcviku s předáním Certifikátů o absolvování kurzu byl ze strany hostů přítomen stálý pověřenec Zemského svazu THW Sasko, Durynsko Manuel Almanzor, za ŠVZ zástupce ředitele plk. Ing. Pavel Povolný. Velkou měrou a nad rámec svých povinností se na úspěšném průběhu návštěvy a výměně zkušeností podílely dvě velmi zkušené tlumočnice této odborné problematiky pplk. Mgr. Eva Cápová z MV­ generálního ředitelství HZS ČR a kpt. Mgr. Hana Bártková ze SOŠ PO a VOŠ PO.

Lze konstatovat, že účel setkání, kterým byla výměna zkušeností ve vzdělávání obsluhovatelů motorových pil v jednotkách požární ochrany na české straně a členů THW na německé straně, byl beze zbytku naplněn.

Přínosem pro obě strany bylo seznámení se s různými, ač drobnými pomůckami při výuce obsluhovatelů motorových řetězových pil a jednoduchými trenažery. U kolegů z německé strany byl velký zájem o jednoduchý trenažér – stojan na nácvik prvků kácení a „odvětvovací trenažér“, který lze použít zcela bezhlučně a bez znečištění okolí i ve vnitřních prostorách. Na české straně vzbudila zájem pomůcka pro snadnější a přesnější provedení nedořezu. Jde o hliníkovou šablonu, která napomůže obsluze motorové řetězové pily vést hlavní řez a nedořez ve správné rovině.


kpt. Bc. Zdeněk ONDRÁČEK, foto kpt. Bc. Zdeněk ONDRÁČEK, por. Josef FILIP, DiS., ŠVZ

vytisknout  e-mailem