Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 6/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA se dočtete o průběhu požáru autobusu na CNG. Víte, že podle ČSN EN 12 845:2015 se může ve sprinklerových zařízeních používat potrubí ocelové, měděné nebo z jiného materiálu? V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dozvíte o návštěvě šesti členů německé dobrovolnické organizace technické pomoci Technische Hilfswerk, kteří se podílejí na vzdělávání obsluhovatelů motorových pil. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ informujeme o nové právní úpravě Mechanismu civilní ochrany Unie. Ve středu 8. května 2019 u příležitosti státního svátku Dne vítězství prezident republiky Miloš Zeman jmenoval do generálské hodnosti velitele Záchranného útvaru HZS ČR plk. Ing. Radima Řehulku. V rubrice INFORMACE si přečtete, že na Pražském hradě byla udělena ocenění Zlatý záchranářský kříž za mimořádné činy spojené se záchranou života. 

Slavnostní otevření nového lezeckého polygonu pro činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou se uskutečnilo 12. dubna 2019 za účasti 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka a generálního ředitele HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslava Ryby.


Vzdělávací a výcvikové středisko Učiliště požární ochrany Velké Poříčí prošlo během uplynulého roku rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací, v rámci které mimo jiné vyrostlo nové výcvikové zařízení.

Výcvikové středisko ve Velkém Poříčí je svého druhu v Evropě ojedinělé. Jsem rád, že se nám podařilo za uplynulý rok tento složitý projekt dokončit a že už tu mohly proběhnout první výcviky. Polygon však nebude určen jen profesionálním hasičům, ale nově se zde budou moci zdokonalovat také dobrovolní hasiči a zástupci dalších složek IZS. Díky realizaci projektu se totiž navyšuje i kapacita učiliště, a to z původních 140 vyškolených osob ročně až na 500,“ řekl ředitel HZS Královéhradeckého kraje brig. gen. Ing. František Mencl.

V rámci projektu byla vybudována hala pro výcvik záchrany ve výškách a nad volnou hloubkou. Nejsou to ale jen vnitřní prostory, kde mohou lezci trénovat. Objekt jako celek je navržen tak, aby maximum vnitřních i vnějších ploch sloužilo pro výcvikové aktivity. Na střeše může probíhat například simulace zásahů při silném větru nebo přívalech sněhu. Profil betonové stěny pak nabízí hned několik typů hran, na kterých si mohou hasiči nacvičit různé varianty činností, navíc vnitřní a venkovní prostory jsou propojené. Na objektu se nachází množství prostupů, kterými se mohou simulovat ty nejkomplikovanější zásahy, při kterých je nutné, aby tým záchranářů postupoval kreativně a spolupracoval.

Polygon je svého druhu v celé Evropě unikátní, a to především díky své variabilitě. Příslušníci HZS Královéhradeckého kraje a projektant se nechali inspirovat podobným zařízením blízko francouzského Grenoblu. Svými vlastními nápady však povýšili polygon ve Velkém Poříčí na zařízení, které odpovídá vysoce specifickým požadavkům hasičů. Uvnitř zařízení se nachází kromě lezeckých stěn i speciální vybavení pro simulace zásahů ve velmi specifických podmínkách. Najdeme zde i cvičnou studniční šachtu nebo polygony stísněných prostor. Právě ty jsou kreativním dílem hasičů a projektanta. „Jsou to imitace stavebních součástí, kanalizace, ale i stísněných přírodních prostor, které připomínají například jeskyně, přičemž se dá část bezpečně zaplavit. Je to tak nejbezpečnější forma výcviku, protože se zde nachází vstupy, které můžeme využít v případě jakýchkoli problémů. Navíc je prostor pod kamerovým systémem,“ upřesňuje mjr. Mgr. Tomáš Saifrt, vedoucí Učiliště požární ochrany HZS Královéhradeckého kraje ve Velkém Poříčí. Dalším jedinečným prvkem polygonu je systém příček, které dohromady tvoří labyrint. „Ten se dá kdykoli podle požadavků horizontálně i vertikálně přeskupit, čímž se nám podařilo docílit unikátní variability celého prostoru,“ doplnil Saifrt.

Učiliště požární ochrany ve Velkém Poříčí je organizační složkou HZS Královéhradeckého kraje. V roce 2002 bylo MV­-generální ředitelství HZS ČR pověřeno prováděním základní a pravidelné odborné přípravy hasičů – instruktorů pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou pro celý HZS ČR. Doposud disponovalo zařízení dvěma výcvikovými trenažéry, a to lešeňovým trenažérem s umělou lezeckou stěnou a příhradovými stožáry vysokého napětí. Stávající trenažéry však kapacitně neumožňovaly rozšíření odborné přípravy. Navíc jsou všechny umístěny ve venkovním prostoru a nejsou žádným způsobem kryty či chráněny. Proto bylo období, po které bylo možné provádět praktický výcvik, doposud omezeno.

Celkové náklady na projekt a stavbu činily 57,3 milionů Kč. HZS Královéhradeckého kraje čerpal dotaci z Evropské unie, Integrovaného regionálního operačního programu. Dotace pokryla 85 % nákladů, zbylá část byla hrazena ze státního rozpočtu. Zhotovitelem stavby byla firma STYLBAU s.r.o., projektantem firma ATELIER TSUNAMI s.r.o.

Slavnostní pásku přestřihli Aleš Krtička (ATELIER TSUNAMI s.r.o.), Pavel Šrůtek (STYLBAU s.r.o.), poslanec Pavel Bělobrádek, poslanec Jan Birke, ministr vnitra Jan Hamáček, generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS Královéhradeckého kraje brig. gen. Ing. František Mencl a hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.


por. Mgr. Martina GÖTZOVÁ, HZS Královéhradeckého kraje, foto archiv HZS Královéhradeckého kraje

vytisknout  e-mailem