Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 6/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA se dočtete o průběhu požáru autobusu na CNG. Víte, že podle ČSN EN 12 845:2015 se může ve sprinklerových zařízeních používat potrubí ocelové, měděné nebo z jiného materiálu? V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dozvíte o návštěvě šesti členů německé dobrovolnické organizace technické pomoci Technische Hilfswerk, kteří se podílejí na vzdělávání obsluhovatelů motorových pil. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ informujeme o nové právní úpravě Mechanismu civilní ochrany Unie. Ve středu 8. května 2019 u příležitosti státního svátku Dne vítězství prezident republiky Miloš Zeman jmenoval do generálské hodnosti velitele Záchranného útvaru HZS ČR plk. Ing. Radima Řehulku. V rubrice INFORMACE si přečtete, že na Pražském hradě byla udělena ocenění Zlatý záchranářský kříž za mimořádné činy spojené se záchranou života. 

Prezident České republiky Miloš Zeman předal 22. května 2019 na Pražském hradě ocenění Zlatý záchranářský kříž za mimořádné činy spojené se záchranou života. Oceněni byli jak laici, tak profesionálové ze složek integrovaného záchranného systému (IZS). Slavnostního předání se dále zúčastnili zástupci politického a veřejného života.

Posláním Zlatého záchranářského kříže je ocenit výjimečné, profesionálně zvládnuté zásahy hasičů, zdravotníků, vojáků, policistů a jiných složek integrovaného záchranného systému, dobrovolníků i profesionálů, neziskových organizací působících v oblasti záchranářství, stejně jako obětavé činy první pomoci laiků – dětí i dospělých a podpořit význam záchranářské profese i stavovskou čest záchranářů všech oborů. Porota v letošním ročníku vybírala ze sedmdesáti pěti nominací. Předáno bylo celkem 8 Zlatých záchranářských křížů, 2 čestná uznání a 3 speciální ceny. Záštitu nad slavnostní akcí převzali prezident republiky Miloš Zeman, ministr vnitra Jan Hamáček, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, předseda vlády Andrej Babiš, generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba a policejní prezident brig. gen. Mgr. Jan Švejdar.

Záchranářský čin laiků
Zlatý záchranářský kříž si odnesli Radovan Stránský a Martina Součková, kteří zachránili život dvěma mladým lidem. Čtveřice lovců kešek se vypravila hledat kešky do koryta Motolského potoka, který je čtyři kilometry veden v podzemí. Přívalový déšť rychle podzemí zaplavil a čtveřici mladých lidí vzal s sebou. Skončili až v rozbouřené Vltavě, muž a žena bohužel utonuli. Další dva zachránili právě Martina s Radovanem.

Tomáš Maša získal Zlatý záchranářský kříž za záchranu života kamarádky. Dvě jedenáctileté žákyně základní školy se v březnový podvečer procházely poblíž rybníka Klimšák v Rájci Jestřebí. Jednu z dívek napadlo, že vyzkouší led na rybníku, led však nebyl natolik silný, aby ji udržel. Dívka se ocitla až po krk v ledové vodě. Z břehu rybníka viděl vše o čtyři roky starší kamarád Tomáš. Nezaváhal ani minutu a vydal se na led a pomohl kamarádce ven z vody.

Záchrana profesionálů
Za záchranu muže z rozvodněné řeky si převzal Zlatý záchranářský kříž prap. Tomáš Kocmánek. Jako člen policejní hlídky přijel s kolegy k záchraně dvou mužů v řece Ostravici. Policisté zachraňovali muže, který přecenil své síly a silný proud v řece mu nedovolil vrátit se k břehu. Tomáš Kocmánek spatřil ve vodě druhého muže, kterému se přes silný proud vydal do řeky pomoci. Po jeho vytažení na břeh si ho převzala přivolaná jednotka hasičů a zahájila okamžitou resuscitaci, následně byl předán do péče zdravotníků.

Prap. Ladislav Kubák při svém návratu z cyklovýletu zahlédl ležet na polní cestě nehybné tělo cyklisty, u kterého byli dva muži. Jejich kamarád dostal patrně „infarkt“. Ladislav Kubák seskočil z kola a začal u ležícího muže, který byl bledý a bez známek života, provádět nepřímou masáž srdce. Za tento čin si prap. Ladislav Kubák odnesl Čestné uznání.

Zlatý záchranářský kříž v kategorii Záchranářský čin profesionálního týmu si převzali příslušníci ze stanice Domažlice HZS Plzeňského kraje spolu s kolegy od Policie ČR a Zdravotnické záchranné služby za záchranu posádky potopeného vozidla.
15. prosince 2018, kdy se incident stal, ocenění již potřetí společně zasahovali u dopravní nehody. Prvotní informace podané složkám IZS mohly naznačovat podobný průběh předchozích nehod. Na linku tísňového volání byl nahlášen automobil v potoce, který měl rozsvícená světla, kolem nebyl žádný pohyb osob, do automobilu bohužel nebylo vidět. Jakmile dorazili hasiči na místo události, bylo jasné, že se zásah změní ve velmi komplikovanou a náročnou záchranu životů. Po odpáčení zadních dveří byla z vozu vytažena jedna žena v bezvědomí a byla zahájena její okamžitá resuscitace. Za použití navijáku bylo provedeno částečné vynoření a stabilizace automobilu na bok, otevření předních dveří spolujezdce a jejich zajištění. Teprve pak bylo možné vytažení dvou mužů z přední části vozidla a jednoho muže ze zadní části. I přes okamžitou resuscitaci se podařilo zachránit pouze ženu.

Čestné uznání za záchranu zavaleného bagristy si odnesli hasiči z HZS Moravskoslezského kraje, Územního odboru Karviná.
Dne 9. října 2018 došlo k neočekávanému pohybu černouhelných kalů při jejich těžbě a k následnému zavalení dvou bagrů. Jeden z bagristů zůstal uvnitř stroje uvězněn, druhému se podařilo na poslední chvíli z kabiny vylézt a zůstal sedět na malém kousku střechy kabiny obklopen masou nebezpečné hmoty. Přístupové možnosti k oběma bagrům byly velmi omezené. Prvotní činnost byla zaměřena na záchranu bagristy ze zavaleného bagru. Ten se měl nacházet v kabině, která byla zavalená tekoucím kalem. Současně probíhala snaha o odhrabání části kabiny druhého bagru, při které se vystřídalo několik zasahujících hasičů. Celý zásah vyžadoval značné fyzické i psychické nasazení a neustále hrozilo nebezpečí propadnutí zasahujících příslušníků do nestabilní černé masy. Vzhledem k tomu, že byl celý prostor kabiny zatopen a strojník nejevil známky života, rozhodl velitel zásahu o postupném a bezpečném odtěžení kalů kolem celého bagru a až následném vyproštění těla bagristy. Zásah byl ukončen druhý den, kdy se po celonoční intenzivní těžbě velké masy kalů podařilo zajistit bezpečný přístup k druhému bagru a následně vyprostit tělo druhého bagristy. Přestože se nepodařilo zachránit oba bagristy, vysoká míra rizika, kterou podstupovali všichni zasahující hasiči, byla odměněna záchranou jednoho lidského života.

Zlatým záchranářským křížem za Humanitární čin mimo území ČR byli oceněni příslušníci Krajského operačního a informačního střediska HZS Libereckého kraje za záchranu tří vyčerpaných osob ze stěny Matterhornu.
Dne 2. července loňského roku přijalo krajské operační a informační středisko HZS Libereckého kraje tísňové volání občana České republiky s žádostí o pomoc. Sdělil, že se nachází společně s dalšími dvěma horolezci v životu nebezpečné situaci, na stěně hory Matterhorn, na výstupové trase z italské strany. V době ohlášení na místě události panovalo krajně nepříznivé počasí, pršelo a teplota vzduchu byla okolo 2 °C. Volající oznámil, že jsou všichni promrzlí, vyčerpaní a nemají sil na návrat do horské chaty, odkud na výstup nastupovali. Na základě zjištěných údajů se podařilo operátorovi velmi přesně lokalizovat polohu české skupiny, která se nacházela v nadmořské výšce 3 200 metrů. V záchraně dále koordinovaně pokračovalo operační a informační středisko MV­-generálního ředitelství HZS ČR s Policejním prezidiem a italskou policií. Nakonec byli všichni tři horolezci zachráněni vrtulníkem a dopraveni do bezpečí.

Již tradičně byla udělena také Cena generálního ředitele HZS ČR, kterou předal genmjr. Ing. Drahoslav Ryba osobně příslušníkům HZS Ústeckého kraje ze stanice v Ústí nad Labem. Ti 22. března 2018 vyjeli k požáru obytné výškové budovy.
Na místě bylo zjištěno, že jde o požár bytu v prvním poschodí. Před příjezdem jednotky opustila hořící budovu jedna dospělá osoba a dvě děti. Velitel zásahu byl upozorněn na čtyři osoby, které před požárem uprchly na střechu budovy. Jejich evakuace započala okamžitě současně s průzkumem podkroví domu. Zde pak byly objeveny další osoby, dospělí i děti, někteří již v bezvědomí. Neprodleně byla zahájena také jejich záchrana. Postupně bylo z budovy zachráněno 14 osob, z toho 7 dětí.

Za Výjimečný přínos pro záchranářství byl, IN MEMORIAM, oceněn Zlatým záchranářským křížem Ing. Karel Richter, dlouholetý starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Karel Richter se narodil 19. listopadu 1950 v opavském Slezsku, jeho rodnou obcí byly Kylešovice. Po maturitě absolvoval Odbornou školu požární ochrany ve Frýdku­ Místku a následných sedm let v ní vyučoval. Počátkem sedmdesátých let vystudoval Vysokou školu požární ochrany v Moskvě a po jejím absolutoriu pracoval jako asistent na Katedře techniky požární ochrany a bezpečnosti průmyslu Vysoké školy báňské v Ostravě. Z Ostravy přešel do Prahy na Svaz požární ochrany, kde pracoval jako vedoucí technického oddělení, později jako vedoucí Metodického centra a ústředního hasičského muzea v Přibyslavi. Po návratu do Prahy řídil kancelář Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Starostou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska byl poprvé zvolen v roce 2000 a tuto funkci vykonával plných 18 let. Po celou dobu své aktivní činnosti na úseku požární ochrany, zejména v době, kdy stál v čele celorepublikové organizace dobrovolných hasičů čítající více než 350 000 členů, se zcela výjimečně zasloužil o rozvoj dobrovolnictví a záchranářství.

Nejkurióznějším záchranářským činem se stala záchrana lidského života přes telefonní sluchátko, kdy nprap. Miroslav Slavík přijal oznámení od muže, který usnul v kontejneru na papír v Kroměříži na blíže neurčeném místě a momentálně se nacházel uvnitř popelářského vozu, ve kterém probíhalo lisování papíru. Během krátké doby zjistil název firmy, místo události, aktuál­ní polohu vozu, vyrozuměl kompetentní osobu k zastavení činnosti lisovacího zařízení vozu a zajistil součinnost složek IZS na místě. Díky profesionálnímu přístupu nprap. Miroslava Slavíka se událost obešla bez ztráty lidského života.

Cena časopisu Rescue report
Zlatý záchranářský kříž obdržela MUDr. Gianna Conti, jejíž jméno je spojené nejen s tímto časopisem, ale také s touto významnou společenskou akcí. Stala se duší i motorem a společně se svými kolegy již 20 let představuje jedince, mimořádné osobnosti a kolektivy z jednotlivých složek integrovaného záchranného systému i občanského života, jejichž lidský přístup, osobní aktivita a profesní výkony mohly zůstat bez povšimnutí a zapomenuté.

Cenu generálního mediálního partnera převzal Lukáš Ludvík. Zachránil život čtrnáctileté dívce, která se na fotbalovém turnaji posílila alkoholem, a následovaly zdravotní potíže, které vyústily v celkové bezvědomí dívky. Přestože je naprostý laik, zachoval ve stresové situaci klid a navzdory svému nízkému věku dívce, která opakovaně ztrácela dech, pomohl.

Slavnostní galakoncert
O příjemné chvíle se zasloužil Big Band Hudby Hradní stráže a Policie České republiky pod vedením plk. MgA. Václava Blahunka, Ph.D., se sólistkou Gabrielou Urbánkovou.

Slavnostního galakoncertu v Rudolfově galerii se zúčastnili i zástupci vyznamenaných Zlatým záchranářským křížem ze Slovenska, kde se toto ocenění předává od roku 2007. K hostům pronesl pár vět i náměstek generálního ředitele HZS ČR brig. gen. Ing. František Zadina: „Osobně již 11 let hodnotím nominované příběhy, a když tyto příběhy čtu, tak ve mně zápasí protichůdné pocity. Na straně jedné je to lítost a smutek nad těžkými osudy lidí, na straně druhé, že mezi sebou máme statečné spoluobčany, kteří jsou schopni pomoci, i když jsou sami ohroženi. Proto mi dovolte poblahopřát oceněným a škoda, že není možné ocenit všechny nominované, jelikož si to zaslouží.“


pplk. Mgr. Nicole ZAORALOVÁ, Ing. Ivana BOŠKOVÁ, foto archiv Kanceláře prezidenta republiky

vytisknout  e-mailem