Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 6/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA se dočtete o průběhu požáru autobusu na CNG. Víte, že podle ČSN EN 12 845:2015 se může ve sprinklerových zařízeních používat potrubí ocelové, měděné nebo z jiného materiálu? V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dozvíte o návštěvě šesti členů německé dobrovolnické organizace technické pomoci Technische Hilfswerk, kteří se podílejí na vzdělávání obsluhovatelů motorových pil. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ informujeme o nové právní úpravě Mechanismu civilní ochrany Unie. Ve středu 8. května 2019 u příležitosti státního svátku Dne vítězství prezident republiky Miloš Zeman jmenoval do generálské hodnosti velitele Záchranného útvaru HZS ČR plk. Ing. Radima Řehulku. V rubrice INFORMACE si přečtete, že na Pražském hradě byla udělena ocenění Zlatý záchranářský kříž za mimořádné činy spojené se záchranou života. 

V sobotu 4. května 2019 se uskutečnil 1. ročník jihočeského duchovního putování hasičů a jejich sympatizantů. Cílem pouti byla hora Kleť, která leží v nadmořské výšce 1 084 metrů nad mořem. Na jejím vrcholu je postavena nejstarší kamenná rozhledna v Čechách. Ta se vzhledem k nepřízni počasí stala i útočištěm putujících.

Ve 13.00 hodin byla zahájena ekumenická bohoslužba za hasiče. Odsloužil ji katolický kněz Bohuslav Richter společně s evangelickým farářem Davidem Nečilem. Otec Bohuslav poutníkům připomněl životní příběh a mučednickou smrt sv. Floriána, který byl zabit pro křesťanskou víru během vlády římského císaře Diokleciána na začátku 4. století našeho letopočtu. Na tato slova navázal evangelický farář zamyšlením nad biblickým veršem z evangelia podle apoštola Jana: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.“ Bohuslav Richter k tomu dodal, že když bývá jako katolický kněz občas žádán, aby posvětil novou hasičskou zbrojnici nebo výjezdový vůz, neopomene nikdy žádajícím připomenout, že největším požehnáním pro občany nejsou budovy ani auta, ale samotní hasiči.

Přímluvy za hasiče ke sv. Floriánovi

1. Dej, ať jeho statečné vyznání víry nám dá odvahu hlásit se k tobě
a být věrný ve svém  poslání.
2. Dej, ať je celá naše zem na jeho přímluvu uchráněna od ničivých požárů a jiných katastrof.
3. Prosíme za zemřelé hasiče, oběti mimořádných událostí a jejich blízké.
 4. Prosíme také za zemřelé policisty, záchranáře, vojáky a lidi,
kteří svou službou pomáhali  bližním.
 5. Pomáhej lidem v temných chvílích života najít světlo naděje.
 6. Zapal v našich srdcích oheň Ducha svatého, abychom správně využívali jeho dary
k pomoci bližním.
 7. Dej, aby všechno, co děláme, přispívalo Bohu k slávě, vlasti ke cti a bližnímu ku pomoci.
 8. Ať dokážeme planout nadšením pro všechno krásné a čisté.
 9. Ať je nám oheň vždycky dobrým sluhou a ne špatným pánem.
10. Ať nezapomínáme na cíl všech našich cest, kterým je nebeské království,
kde jsi nám připravil místo.
11. Posiluj velitele zásahu, aby dovedli zachovat klid v těžkých situacích.
Dej jim rozhodnost a zbav je obav.
12. Dej moudrost hasičským funkcionářům, aby měli dost síly nést odpovědnost,
která jim byla svěřena.
13. Prosíme o požehnání a ochranu pro všechny hasiče a lidi, kteří slouží druhým.

 

Jako při každé pouti došlo i na zpěv několika duchovních písní. Na závěr poutníci pronesli prosby ke sv. Floriánovi, aby se někde v nebeských výšinách přimluvil nejen za všechny hasiče, ale i za lidi zasažené mimořádnými událostmi.

Účast byla skrovná. Sešlo se něco málo přes dvacet poutníků. To ovšem nic nemění na hloubce smyslu a důležitosti této akce. Byla příležitostí k vystoupení z kolotoče všedních dní. Kolik času je v dnešní uspěchané době věnováno zamyšlení, vzpomínání, odpouštění nebo vnitřnímu smíření?

Akce byla připravena Lukášem Malíkem a Tomášem Adámkem, kteří slouží u HZS Jihočeského kraje. Chtěli bychom poděkovat českému hudebnímu skladateli, podnikateli a senátorovi Ladislavu Faktorovi za propůjčení prostor na Kleti i za možnost případného ozvučení celé akce, kdyby se konala pod širým nebem. Jiřímu Reindlovi za odlití keramických plaket se sv. Floriánem, kterými jsme obdarovali oba duchovní, a Martě Vaverkové za namalování krásné pozvánky. Náš upřímný dík patří i zástupcům z akciové společnosti Olma, kteří nám poskytli jako sponzorský dar dvě stě jogurtů s příznačným názvem Florián. Posloužily jako malá odměna všem účastníkům akce.

Za rok v květnu se na Kleť zase vrátíme. Každý, kdo by se chtěl k této akci v budoucnu připojit, je vítán. Nezáleží na tom, jestli je nebo není členem některé z křesťanských církví a zda je hasičem či nikoli.


mjr. Mgr. Tomáš ADÁMEK, nstržm. Mgr. Lukáš MALÍK, HZS Jihočeského kraje, foto Zdeněk Tibitanzl
 

vytisknout  e-mailem