Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 5/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA se dočtete o průběhu požáru sportovní haly trampolínového centra v Praze. O konferenci Červený kohout 2019. S poznatky s užíváním vyšetřovacího automobilu v rámci výkonu služby se podělilo TÚPO. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM představujeme nový polygon v Rychnově nad Kněžnou. Článek Záchrana osob z lanovky shrnuje poznatky z výcviku českých a polských hasičů. Problematika trhacích prací, od historie až po současnost. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ se seznámíte se vzdělávacím programem přípravy škol a školských zařízení na mimořádné události a krizové situace. V INFORMACÍCH se dočtete, kdo získal skleněnou hasičskou přilbu při slavnostním vyhlášení vítězů ankety Hasič roku 2018. Dále pak padly první rekordy na sportovním klání Jablonecké haly 2019. Oceněným blahopřejeme. Současně také přejeme novému řediteli HZS Pardubického kraje mnoho pracovních úspěchů v jeho nové pozici. 

Výcvikový polygon pro hasiče byl slavnostně otevřen v úterý 19. března 2019 za účasti zástupců Královéhradeckého kraje, HZS Královéhradeckého kraje, města Rychnov nad Kněžnou a zhotovitele. Zařízení bude určeno pro simulaci složitých variant zásahů, zejména těch v nebezpečném průmyslovém prostředí s velmi vysokými teplotami za masivního použití dýchacích přístrojů a ochranných oděvů.

Polygon uvedli slavnostně do provozu hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, náměstek ředitele HZS Královéhradeckého kraje plk. Ing. Radek Vymlátil, vedoucí oddělení průmyslových zón Centra investic, rozvoje a inovací Jana Jiráňová, starosta města Rychnov nad Kněžnou Jan Skořepa a jednatel společnosti Safetech Pro, s.r.o., Luděk Dvořák.

Výcvikové zařízení je rozděleno do několika částí. V první je tělocvična, ve které si hasiči mohou před vstupem do polygonu spočítat osobní spotřebu vzduchu s dýchacím přístrojem při vysokém zatížení. To zkouší hasiči na nekonečném žebříku, při zvedání závaží, tzv. kladiva, nebo na pásovém běžeckém trenažeru. Veškeré vybavení je extrémně robustní, aby bylo možné stroje používat v plné výstroji a výzbroji hasičů.

Další částí polygonu je imitace cisterny, ve které budou hasiči trénovat pohyb v neznámém průmyslovém prostředí. Dále napodobenina bytu pro simulaci požáru v obytném prostoru. V této části je možné nacvičovat vstupy do obydlí, vyhledávání osob, popřípadě záchranu osob z hořícího bytu. Poslední částí je klecový polygon s mnoha překážkami a žárovou komorou. Jak v bytové, tak i klecové části se hasiči pohybují za podmínek, které jsou velmi reálné. V zařízení je možné nasimulovat různé situace a hasiči tak prochází potmě, v silně zakouřeném prostředí a dokonce je možné ztížit cestu různými záblesky a zvukovými efekty, např. křikem zachraňovaných a zraněných lidí.

Aby bylo vše bezpečné, je celý polygon navržený tak, že cvičící budou sledováni v každém místě termokamerami a infrakamerami, které jsou svedeny do tzv. velínu. Máme tedy přehled o každém pohybu osob v zařízení, po celou dobu výcviku je ve velínu vždy stálá obsluha,“ uvedl velitel stanice Rychnov nad Kněžnou mjr. Bc. Radovan Bien.

Nový polygon najdeme v prvním podzemním podlaží stanice Rychnov nad Kněžnou, kde bylo jeho vybudování od počátku výstavby stanice zamýšleno a kde byly prostory pro tyto účely už částečně připraveny.

Díky novému polygonu zkvalitníme výcvik a připravenost hasičů organizovaných ve všech typech jednotek požární ochrany. Budou se zde tak zdokonalovat nejen profesionální, ale i dobrovolní hasiči,“ řekl ředitel HZS Královéhradeckého kraje brig. gen. Ing. František Mencl.
Realizace tohoto projektu souvisí se zvýšením nebezpečí a různých typů rizik v rozrůstající se průmyslové zóně Solnice­ Kvasiny. „I z toho důvodu bylo vybudování polygonu zahrnuto do série projektů hrazených ze státního rozpočtu v rámci rozvoje průmyslové zóny,“ doplnil ředitel Mencl.

Náklady na výstavbu polygonu činily 7,6 milionů korun včetně DPH. Projekt realizovala firma Safetech Pro, s.r.o.


por. Mgr. Martina GÖTZOVÁ, HZS Královéhradeckého kraje, foto archiv HZS Královéhradeckého kraje
 

vytisknout  e-mailem