Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 5/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA se dočtete o průběhu požáru sportovní haly trampolínového centra v Praze. O konferenci Červený kohout 2019. S poznatky s užíváním vyšetřovacího automobilu v rámci výkonu služby se podělilo TÚPO. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM představujeme nový polygon v Rychnově nad Kněžnou. Článek Záchrana osob z lanovky shrnuje poznatky z výcviku českých a polských hasičů. Problematika trhacích prací, od historie až po současnost. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ se seznámíte se vzdělávacím programem přípravy škol a školských zařízení na mimořádné události a krizové situace. V INFORMACÍCH se dočtete, kdo získal skleněnou hasičskou přilbu při slavnostním vyhlášení vítězů ankety Hasič roku 2018. Dále pak padly první rekordy na sportovním klání Jablonecké haly 2019. Oceněným blahopřejeme. Současně také přejeme novému řediteli HZS Pardubického kraje mnoho pracovních úspěchů v jeho nové pozici. 

Dne 9. listopadu 2018 ve 20.10 hodin přijalo krajské operační a informační středisko HZS hl. m. Prahy prostřednictvím TCTV informaci o požáru sportovní haly trampolínového centra v ulici Kolbenova. Operační důstojník rozhodl o vyhlášení druhého stupně požárního poplachu. Na místo události byly vyslány předurčené jednotky požární ochrany a velící důstojník směny. Informace byly předány operačnímu středisku krizového štábu hl. m. Prahy, operačnímu a informačnímu středisku MV­ generálního ředitelství HZS ČR a řídícímu důstojníkovi HZS hl. m. Prahy.

Průběh zásahu
Ve 20.26 hodin dorazily první jednotky ze stanice Praha 9-Satalice a Praha 7-Holešovice, které společně zahájily průzkum. Současně na místo zásahu dorazil velitelský vůz. Byl patrný kouř ze střední části ploché lepenkové střechy objektu o rozměrech přibližně 30 x 50 m v bývalém průmyslovém komplexu. V průběhu jízdy k zásahu vydal velící důstojník rozkaz jednotkám požární ochrany nevjíždět do areálu a soustředit síly a prostředky v ulici Kolbenova. V areálu se nacházely další objekty, které ztěžovaly pohyb mobilní požární techniky po areálu. Konstrukce objektu byla smíšená (částečně zděná, z ocelového skeletu a betonových panelů). Prvotní průzkum ukázal na požár většího rozsahu. Podle informací operačního střediska se v objektu neměl nikdo nacházet. Provoz trampolínového centra byl asi 14 dní před vznikem mimořádné události ukončen.

Velení zásahu převzal velící důstojník a rozdělil místo zásahu na čtyři úseky. Byl vytvořen štáb velitele zásahu. Základ každého úseku tvořilo družstvo, velkokapacitní cisternová automobilová stříkačka a výšková technika.

Ve 20.35 hodin byl plamenným hořením zasažen celý objekt a vydán zákaz vstupu do objektu. Ve 20.39 hodin došlo ke zhroucení střešní konstrukce a k prudkému rozvoji požáru. První a druhý úsek, zasahující ze západní časti haly, byly přeskupeny k vytvoření požární obrany sousedních budov. Ve 20.55 hodin bylo rozhodnuto o odsunutí požární techniky do větší vzdálenosti od zasaženého objektu z důvodu možného zřícení obvodových konstrukcí. K tomu nakonec skutečně došlo o několik minut později. Přesunutí zasahující techniky dočasně zkomplikovalo zásobování vodou pro druhý a třetí úsek. Zároveň došlo k náklonu jižní štítové stěny, což odřízlo přístup požární techniky ke čtvrtému úseku. Velitel čtvrtého úseku operativně rozhodl o zřízení doplňovacího stanoviště požární vody do techniky přes betonovou ohradu z ulice Kolbenova, štáb velitele zásahu nalezl náhradní přístupové komunikace ke druhému a třetímu úseku. Díky tomu nedošlo k žádnému významnému výpadku v dodávce požární vody na místo zásahu.

Vzhledem k silnému vývinu zplodin hoření byla na místo zásahu povolána výjezdová skupina oddělení chemické služby a zároveň vyžádána mezikrajská výpomoc HZS Středočeského kraje v podobě Chemické laboratoře Kamenice. Obě skupiny na místě prováděly monitoring ovzduší a na základě jejich měření nemuselo být vydáno žádné doporučení obyvatelstvu v okolí.

Ve 21.12 hodin se na místo zásahu dostavil řídící důstojník kraje a zaujal pozici náčelníka štábu velitele zásahu. Na místo byl povolán týlový kontejner pro vytvoření zázemí štábu velitele zásahu a členy Českého červeného kříže k vytvoření zázemí zasahujícím. Ve 21.30 hodin dorazil operační výjezd MV­ generálního ředitelství HZS ČR. Po konzultaci s řídícím důstojníkem MV­ generálního ředitelství HZS ČR rozhodl velitel zásahu o povolání techniky 3. záchranné roty Záchranného útvaru HZS ČR dislokované ve Zbirohu k zajištění nebo stržení jižní štítové stěny, která hrozila zřícením na nedalekou budovu autoservisu. Z této budovy jednotky požární ochrany preventivně evakuovaly několik tlakových lahví.

Lokalizace požáru
Ve 22.59 hodin proběhla lokalizace požáru a redukce sil a prostředků na místě události. Do dopoledních hodin následujícího dne probíhalo dohašování skrytých ohnisek a ve 12.10 hodin proběhla likvidace požáru. Příčina vzniku požáru je v šetření.

Na místě se v průběhu zásahu vystřídalo osm jednotek HZS hl. m. Prahy, 13 jednotek SDH obcí, Záchranný útvar HZS ČR, Chemická laboratoř Kamenice HZS Středočeského kraje, Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, městská policie, zástupci Magistrátu hl. m. Prahy a zástupci dotčených obcí.

Specifika zásahu

Pozitiva

 • vysoké nasazení všech zasahujících složek,
 • rozdělení místa zásahu na úseky,
 • částečná uzavírka komunikace,
 • fungující štáb velitele zásahu,
 • podpora Českého červeného kříže,
 • zřízení dálkové dopravy vody a stanoviště cisternových automobilových stříkaček.


Negativa

 • rozsah požáru a jeho rychlý rozvoj,
 • závada na požární výškové plošině neumožňující rychlou evakuaci zasahujících.
 • por. Ing. Jaromír PIESCH,
 • foto prap. Bc. Roman PŮTA, HZS hl. m. Prahy
   

por. Ing. Jaromír PIESCH, foto prap. Bc. Roman PŮTA, HZS hl. m. Prahy
 

vytisknout  e-mailem