Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 5/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA se dočtete o průběhu požáru sportovní haly trampolínového centra v Praze. O konferenci Červený kohout 2019. S poznatky s užíváním vyšetřovacího automobilu v rámci výkonu služby se podělilo TÚPO. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM představujeme nový polygon v Rychnově nad Kněžnou. Článek Záchrana osob z lanovky shrnuje poznatky z výcviku českých a polských hasičů. Problematika trhacích prací, od historie až po současnost. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ se seznámíte se vzdělávacím programem přípravy škol a školských zařízení na mimořádné události a krizové situace. V INFORMACÍCH se dočtete, kdo získal skleněnou hasičskou přilbu při slavnostním vyhlášení vítězů ankety Hasič roku 2018. Dále pak padly první rekordy na sportovním klání Jablonecké haly 2019. Oceněným blahopřejeme. Současně také přejeme novému řediteli HZS Pardubického kraje mnoho pracovních úspěchů v jeho nové pozici. 

MV­-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (MV-GŘ HZS ČR) ve spolupráci s Českou asociací hasičských důstojníků, z.s., a s Veletrhy Brno, a.s., organizuje odbornou konferenci se zahraniční účastí Pyromeeting 2019, která je doprovodnou akcí veletrhu PYROS/ISET.

Konference se uskuteční dne 30. května 2019 v kongresovém sálu Hotelu Continental, Kounicova 6 v Brně.

U každého ročníku konference je zvoleno aktuální téma. V roce 2017 byl program zaměřen na 25. výročí integrovaného záchranného systému (IZS). Byl představen vznik, současný stav a rozvojové trendy základních složek IZS v součinnosti při společných záchranných a likvidačních pracích. Při této příležitosti byla vydána pamětní plaketa k 25. výročí vzniku IZS, která byla předána účastníkům konference.

Letošní ročník je programově orientován na změnu klimatu a je určen pro zvané účastníky, a to zástupce hasičských záchranných sborů krajů, zástupce ústředních správních úřadů, představitele územní samosprávy, zástupce vysokých škol vzdělávající odborníky v oblasti bezpečnosti a dalších vybraných institucí působících v oblasti bezpečnosti.

Program je rozdělen do dvou částí. Dopolední část bude vyhrazena pro odborné přednášky směřované na změnu klimatu a v odpolední části se uskuteční prohlídka veletrhu PYROS/ISET.

Odborné přednášky jsou rozděleny do dvou bloků. V prvním bloku se prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., z Českého egyptologického ústavu, bude ve své přednášce nazvané „Přerušované rovnováhy a bezpečnost společnosti v 21. století“ zabývat dlouhými časovými řadami tak, jak je možné je studovat a vysvětlovat na základě současného vědeckého poznání. Zaměří se na vnitřní dynamiku společnosti, nárůst mandatorních výdajů, legitimitu elit, Hérakleitův zákon, mediální povahu informačních toků a jejich dopad na stav obyvatelstva, stejně jako lidské adaptace na změny klimatu s veškerými dopady na obranyschopnost a resilienci společnosti. Na něj naváže RNDr. Jan Pretel, CSc., z Českého hydrometeorologického ústavu, s prezentací „Projevy klimatických změn“. Vystoupení bude cíleno na nejvýznamnější projevy změn v četnosti a intenzitě extrémních povětrnostních jevů např. dlouhodobé sucho, povodně, přívalové srážky, vysoké teploty, větrné smrště zejména v ČR. Povede diskuzi o tom, zda lze těmto projevům zabránit a jako společnost „zápas“ s klimatem vyhrát. Jaká může být úloha adaptačních opatření jako souboru možných přizpůsobení nejvíce zranitelných složek přírodního a antropogenního systému důsledkům změny klimatu. Prezentace bude do značné míry parafrázovat výrok antického státníka a politika Perikléa: „Není důležité budoucnost předpovídat, ale je třeba se na ni připravit.“

Ve druhém bloku vystoupí zástupci Hasičského záchranného sboru ČR. S dopady změny klimatu na Hasičských záchranný sbor ČR seznámí účastníky plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška, ředitel odboru IZS a výkonu služby z MV­ GŘ HZS ČR. Brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., ředitel HZS Moravskoslezského kraje, představí opatření HZS kraje na změnu klimatu. Závěr bloku bude věnován orkánu Herwart ze dvou úhlů pohledu, a to operačního řízení a ochrany obyvatelstva. Operační řízení bude prezentovat plk. Ing. Roman Bílý, ředitel odboru operačního řízení z MV­-GŘ HZS ČR, a ochranu obyvatelstva plk. Ing. Pavel Nepovím, ředitel odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení z MV­-GŘ HZS ČR.

Redakce časopisu 112 přeje organizátorům, aby i letošní ročník byl tak úspěšný jako ten předcházející.
 

vytisknout  e-mailem