Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 5/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA se dočtete o průběhu požáru sportovní haly trampolínového centra v Praze. O konferenci Červený kohout 2019. S poznatky s užíváním vyšetřovacího automobilu v rámci výkonu služby se podělilo TÚPO. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM představujeme nový polygon v Rychnově nad Kněžnou. Článek Záchrana osob z lanovky shrnuje poznatky z výcviku českých a polských hasičů. Problematika trhacích prací, od historie až po současnost. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ se seznámíte se vzdělávacím programem přípravy škol a školských zařízení na mimořádné události a krizové situace. V INFORMACÍCH se dočtete, kdo získal skleněnou hasičskou přilbu při slavnostním vyhlášení vítězů ankety Hasič roku 2018. Dále pak padly první rekordy na sportovním klání Jablonecké haly 2019. Oceněným blahopřejeme. Současně také přejeme novému řediteli HZS Pardubického kraje mnoho pracovních úspěchů v jeho nové pozici. 

Středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC) v prvních měsících tohoto roku neřešilo nové aktivace Mechanismu civilní ochrany Unie (Mechanismus). V brzkém jarním období docházelo k již pravidelným tropickým bouřím, které každoročně postihují oblast jihovýchodní Asie, ale ERCC situaci v oblasti pouze monitorovalo. Celkem klidné období, co se přírodních katastrof týká, se však změnilo počátkem března, kdy se v oblasti Mosambického průlivu začal formovat tropický cyklon Idai.

Tropický cyklon Idai (Mosambická republika, Malawiská republika, Zimbabwská republika a Madagaskarská republika)
Dne 4. března 2019 se v severní části Mosambického průlivu u města Quelimane v Mosambické republice zformovala tropická bouře Idai, která ještě ten samý den zasáhla pevninu a postupovala do vnitrozemí. Bouři doprovázel silný vítr o rychlosti < 63 km/h a vytrvalý déšť. Řeka Zambezi v krátké době dosáhla maximální kapacity průtoku a zaplavila níže položené oblasti podél svého toku. Národní orgány se snažily úzce spolupracovat s mezinárodními organizacemi na hodnocení situace.

Ta v postižené oblasti začínala být velmi nepřehledná, a proto dne 9. března 2019 Světový potravinový program (WFP), který v místě dlouhodobě působí, požádal ERCC o vytvoření satelitních snímků. Na základě této žádosti aktivovalo ERCC systém předvídání katastrof Copernicus a začalo poskytovat satelitní snímky postiženého území.

Bouře postupovala na severozápad přes území Mosambické republiky a dne 9. března 2019 dorazila na území Malawiské republiky, kde zasáhla 13 okresů. Prezident Malawiské republiky na základě vzniklé situace vyhlásil okamžitě katastrofický (nouzový) stav. Na území Malawiské republiky však bouře změnila směr a postupovala na západ, tedy opět přes území Mosambické republiky zpět do Mozambického průlivu, v němž bylo identifikováno její centrum přibližně 120 km od města Maintirano (Madagaskarská republika) a 370 km od města Angoche (Mosambická republika). Tropická bouře Idai v Mozambickém průlivu zesílila až na rychlost stálého větru 200 km/h a svým charakterem se změnila v tropický cyklon. Vzhledem k tomu, kde se centrum cyklonu nacházelo, jeho vítr a déšť dosahoval až na území Madagaskarské republiky, kde také napáchal škody. Postupně se ale cyklon začal přesouvat Mozambickým průlivem jihozápadně zpět k pevnině a dne 14. března 2019 v 18.00 hodin UTC udeřil rychlostí stálého větru 180 km/h na přístavní město Beira (0,5 milionu obyvatel) v Mosambické republice, kde napáchal obrovské škody. Došlo ke zničení infrastruktury, rozsáhlým sesuvům půdy, přerušení dodávek elektrického proudu a letiště bylo také mimo provoz. Síla stálého větru v okolí tohoto města byla 148 km/h.

Generální ředitelství Evropské komise – společné výzkumné středisko (EC DG JRC) uvedlo na základě satelitních snímků, že v oblasti kolem tohoto města během působení cyklonu napršelo 2,5 m vodního sloupce. Předpověď počasí nebyla dobrá, stále varovala před intenzivními bouřemi s těžkým vytrvalým deštěm. Materiální škody a počty mrtvých a postižených osob se stále zvyšovaly, nebylo však možné stanovit přesná čísla. Podle prvotních informací, které Generální ředitelství Evropské komise pro humanitární pomoc a civilní ochranu (EC DG ECHO) obdrželo, bouře v Mosambické republice postihla až 1,1 milionů osob a cyklon s povodněmi 1,7 milionů osob. V Malawiské republice bylo přemístěno z postižených oblastí 125 000 osob a celkový počet přímo postižených osob dosahoval 920 000. V Zimbabwské republice bylo postiženo 15 000 osob a v Madagaskarské republice 1 100 osob. Vzhledem k velmi komplikované situaci v postižených oblastech šlo pouze o velmi hrubé odhady. Dne 15. března 2019 vyslalo EC DG ECHO do postižené oblasti (Mosambické a Malawiské republiky) dva experty s úkolem zhodnotit situaci v místě a poskytnout aktuální informace.

Idai se následně městu Beira začal vzdalovat a pokračoval na východ Mosambickou republikou přes několik okresů provincií Zambezia a Sofala. Zároveň ho doprovázely vítr, déšť a bouře do vnitrozemí, kde postupně slábl. Síla jeho stálého větru dosahovala rychlosti < 118 km/h. Nicméně dne 16. března 2019 zasáhl ještě území Zimbabwské republiky, kde způsobil rozsáhlé záplavy, zničil čtyři hlavní mosty v oblasti a přerušil dodávku elektrického proudu. V ten samý den zeslábl a rozpadl se v oblasti před hlavním městem Zimbabwské republiky Harare (2,8 milionů obyvatel). Prezident Zimbabwské republiky také vyhlásil katastrofický (nouzový) stav.

Uvedený poslední úsek cesty od města Beiry směrem k Zimbabwské republice na území Mosambické republiky bohužel cyklon kopíroval část toku řeky Buzi a dále pokračoval po jejím hlavním přítoku řeky Revué. Na obou řekách se nachází přehrady a podél toku je několik velkých měst. Dne 17. března 2019 obdrželo ERCC informaci od WFP a Mezinárodní federace společnosti Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFCR), že dvě přehrady Chicamba a Mavuzi, které se na tomto toku přibližně 70 km severozápadně od města Beiry nacházejí, jsou poničené a hrozí jejich protržení. ERCC ve spolupráci s EC DG JRC, které disponuje odborníky na tvorbu možných krizových scénářů při protržení přehrad, zahájilo práce na analýzách možných scénářů. Na základě odborných výpočtů a analýzy EC DG JRC se ukázalo, že povodňová vlna, která by zaplavovala okolí toku řeky při protržení přehrady ve výšce přibližně 5–15 m by k městu Beira dorazila za 24 hodin. ERCC bylo následně informováno také o poškození dalších dvou přehrad na toku řeky Mulunguzi v Malawiské republice. Tato řeka protéká městem Zomba (100 000 obyvatel), které je jedním z největších měst republiky. EC DG JRC zpracovalo možný scénář i v tomto případě a bylo zjištěno, že by povodňová vlna o výšce přibližně 5–15 m dorazila do tohoto města v řádu několika minut. Dále by podle modelu dorazila za přibližně 20 hodin do jezera Chilva, které se nachází na hranicích s Mosambickou republikou. Stejnou zprávu o nebezpečí na porušené přehradě obdrželo ERCC také ze Zimbabwské republiky. Šlo o přehradu Marovanyati na řece Mwerahari. Přímo pod touto přehradou se nachází město Murambinda. Výpočty EC DG JRC ukázaly, že by povodňová vlna toto město zasáhla do pěti minut. Dále EC DG JRC uvedlo souhrnné počty zasažených osob v prvních třech dnech po protržení jednotlivých přehrad. V Zimbabwské republice: 37 000 osob, v Mosambické republice 54 500 osob a v Malawiské republice 17 800 osob.

Organizace spojených národů (OSN) a její humanitární partneři z Mosambické republiky vyčíslili náklady na pomoc 400 000 postiženým osobám na 40,8 milionů dolarů. EC DG ECHO prostřednictvím Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC) poskytlo okamžitou pomoc 1,5 milionů eur Mosambické republice a 100 000 eur Malawiské republice. Pomoc měla být využita především na zajištění přístřeší a potravin pro postižené obyvatelstvo.

Národní úřady všech tří postižených států ve spolupráci s vládními i nevládními organizacemi se snažily zajistit okamžitou pomoc do postižených oblastí, což bylo velmi ztíženo nepřístupným terénem, chyběly silnice i mosty. Vyhledávací a záchranné práce a evakuace obyvatelstva z nejvíce postižených oblastí stále probíhaly. Předpověď počasí se nezlepšovala, stále foukal silný vítr a vytrvale pršelo.

EC DG ECHO prostřednictvím ERCC od 7. března 2019 denně rozesílalo všem členským státům Mechanismu informace o situaci v postižených oblastech a stále čekalo na žádost o pomoc. Dne 18. března 2019 členské státy obdržely zprávu, která obsahovala souhrn nejpotřebnější pomoci do postižených oblastí jako čištění vody, nouzové přístřeší, modul na povodňové záchranné práce s pomocí člunů (FRB), strategické kapacity pro leteckou přepravu (např. helikoptéry), komunikaci v terénu (satelit, internet), sanitární potřeby a elektrické generátory. Tento krok je běžným postupem EC DG ECHO konaným v souladu s Mechanismem – přípravou na katastrofy. EC DG ECHO mapuje možnosti členských států, jakou pomoc jsou schopny poskytnout ještě před obdržením žádosti o pomoc. Celý tento proces urychlí následnou reakci na žádost o pomoc.

Další finanční pomoc do postižených států zaslala IFRC, která poskytla 340 000 švýcarských franků. Evropská komise poskytla 3,5 milionů eur (Mosambiku 2 miliony eur, Malawi 1 milion eur a Zimbabwe 0,5 milionu eur), které byly určeny pro následující oblasti pomoci: logistickou podporu, nouzové přístřeší, hygienu, sanitu a zdravotní opatření.

Dne 20. března 2019 požádala Mosambická republika o pomoc EU, čímž byl aktivován Mechanismus. ERCC o tomto kroku okamžitě informovalo všechny členské státy a žádalo je o zhodnocení svých možností pro poskytnutí pomoci v následujících oblastech: hygiena, zdraví, telekomunikační služby, koordinace, logistika a nouzové přístřeší. Dále informovalo o aktivaci Týmu CO EU a jeho personálním zajištění.

EC DG ECHO obdrželo nabídky od následujících členských států: Německo (vybavení na čištění vody), Lucembursko (satelitní telekomunikační zařízení určené pro humanitární pracovníky v místě) a Portugalsko (potraviny, matrace, odborníci), které byly akceptovány Mosambickou republikou.

Od 23. března 2019 v oblasti působil čtrnáctičlenný expertní Tým CO EU složený ze zástupců Německa, Finska, Nizozemska, Portugalska, Rumunska, Švédska a Slovinska. Tým CO EU byl složen z jednoho velitele týmu, dvou zástupců velitele týmu, tří koordinačních expertů, dvou logistiků, jednoho experta na informační management, jednoho experta na vodu, dvou členů týmu pro technickou pomoc a podporu (TAST) a dvou styčných důstojníků ERCC. Hlavní úkoly týmu byly ve spolupráci s národními orgány posuzovat vzniklou mimořádnou situaci a koordinovat příchozí pomoc poskytovanou civilní ochranou EU, zajišťovat logistiku modulům CO EU. Tým CO EU byl nasazen ve dvou oblastech Mosambické republiky, a to na jihu v městě Maputo a v nejvíce postiženém městě Beira. Nasazení Týmu CO EU trvalo do 11. dubna 2019, kdy byl nasazen další sedmičlenný tým CO EU. Další expert EC DG ECHO, který byl v místě nasazen, byl odborník na hydrologii a přehrady z Nizozemska, který působil v odborném týmu OSN pro posuzování katastrof (UNDAC).

OSN dne 28. března 2019 oznámila prvních pět případů cholery a 2 500 případů akutních průjmových onemocnění v Mosambické republice. Dne 3. dubna 2019 byl do oblasti místa výskytu cholery v městě Beira nasazen odborník na epidemiologii z Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí. K 10. dubnu 2019 bylo potvrzeno 3 577 případů cholery a 7 124 případů malárie. Světová zdravotnická organizace (WHO) provedla vakcinaci proti choleře u 745 609 osob v 11 zřízených centrech. Více než 756 200 osob obdrželo potravinovou pomoc.

Do 10. dubna 2019 bylo nabídnuto a přijato přibližně 60 000 položek pomoci a sedm modulů CO EU (certifikované týmy expertů CO s vybavením) z devíti různých členských států EU (Německo, Dánsko, Lucembursko, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Velká Británie, Francie a Rakousko). Dva moduly na čištění vody, jeden modul pro satelitní komunikaci, čtyři zdravotnické záchranné týmy, jeden modul na povodňové záchranné práce s pomocí člunů a záchranný modul. Podle informací, které poskytl tým CO EU v Mosambické republice, nebylo třeba řešit záležitosti s přístřešky, protože se lidé rozhodli domy opravit nebo zůstat u rodin v bezpečných oblastech. Více jak 100 dalších odborníků ze šestnácti států pomáhalo při humanitárních aktivitách. Prostřednictvím systému Copernicus odborníci do 10. dubna 2019 pořídili téměř 60 satelitních snímků postiženého území. Evropská komise uvolnila dalších 250 000 eur na logistickou podporu a nouzové přežití v Zimbabwské republice. Počet obětí se v oblasti přiblížil k 1 000 osobám, stovky osob byly zraněny, stovky tisíc osob cyklon přímo postihl, chyběly potraviny, pitná voda a probíhalo přemísťování postižených osob do záchytných center.

Evropská komise k 10. dubnu 2019 poskytla oblasti 15,75 milionů eur na humanitární pomoc: 9,25 milionů eur Mosambické republice, 4,5 milionů eur Zimbabwské republice a 2 miliony eur Malawiské republice. Finanční pomoc ve výši 60 milionů eur poskytly prostřednictvím Mechanismu Rakousko, Belgie, Německo, Španělsko, Finsko, Francie, Irská republika, Itálie, Nizozemsko, Portugalsko, Švédsko a Velká Británie. Česká republika poskytla koncem března 2019 postižené oblasti prostřednictvím IFRC v součinnosti s místním Červeným křížem finanční pomoc ve výši 5 milionů Kč. Tato pomoc je určena na okamžité potřeby lidí bez přístřeší, na obnovu jejich domovů a dále na snížení rizika obdobných katastrof.


kpt. Ing. Irena ŠENKÝŘ JANSOVÁ, MV­-generální ředitelství HZS ČR, foto: zdroj Reuters

vytisknout  e-mailem