Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 5/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA se dočtete o průběhu požáru sportovní haly trampolínového centra v Praze. O konferenci Červený kohout 2019. S poznatky s užíváním vyšetřovacího automobilu v rámci výkonu služby se podělilo TÚPO. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM představujeme nový polygon v Rychnově nad Kněžnou. Článek Záchrana osob z lanovky shrnuje poznatky z výcviku českých a polských hasičů. Problematika trhacích prací, od historie až po současnost. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ se seznámíte se vzdělávacím programem přípravy škol a školských zařízení na mimořádné události a krizové situace. V INFORMACÍCH se dočtete, kdo získal skleněnou hasičskou přilbu při slavnostním vyhlášení vítězů ankety Hasič roku 2018. Dále pak padly první rekordy na sportovním klání Jablonecké haly 2019. Oceněným blahopřejeme. Současně také přejeme novému řediteli HZS Pardubického kraje mnoho pracovních úspěchů v jeho nové pozici. 

Již od poloviny března čelil Írán rozsáhlým povodním. Na zasažených územích se ocitlo více než 12 milionů povodněmi postižených obyvatel a dva miliony obyvatel bezprostředně vyžadujících humanitární pomoc. Dne 8. dubna 2019 došlo na základě žádosti íránských úřadů k aktivaci Mechanismu civilní ochrany Unie (European Civil Protection Mechanism - EUCPM). Česká republika nabídla materiální humanitární pomoc ve formě stanů, spacích pytlů, přikrývek, elektrocentrál a kalových čerpadel (16 elektrocentrál, 16 kalových čerpadel, 480 přikrývek, 96 spacích pytlů s vložkou a 16 stanů). Dalšími členskými státy Evropy, které také nabídly Íránu pomoc, byly Rakousko, Francie, Itálie a Slovensko.

Průběh humanitární pomoci
Na základě rozhodnutí ministra vnitra ve spolupráci s ministrem zahraničních věcí o poskytnutí humanitární pomoci Íránu byla na MV­ generálním ředitelství HZS ČR započata práce s cílem v co nejkratší době tuto pomoc rea­lizovat. Podle požadavků íránské vlády vyspecifikovala pracovní skupina pro koordinaci humanitární pomoci pod vedením řídícího důstojníka MV­ generálního ředitelství HZS ČR nabízené komodity. Ve spolupráci s 24. základnou dopravního letectva v Praze-Kbelích byla naplánována přeprava materiální humanitární pomoci do Teheránu letounem CASA C-295 M určeným pro leteckou přepravu jak nákladů, tak osob. Do letounu bylo za asistence vojáků naloženo celkem 16 palet s materiálem ze Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR, který byl připraven na Národní základně humanitární pomoci ve Zbirohu. Do letounu byla naložena materiální humanitární pomoc o celkové hmotnosti 3,5 tuny.

Samotný let se uskutečnil dne 17. dubna 2019 v ranních hodinách. Na transport a bezproblémové předání dohlíželi dva vybraní styční důstojníci HZS ČR plk. Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D., (HZS Olomouckého kraje) a ppor. Mgr. Petr Vodička (HZS hl. m. Prahy). Pomoc byla vyskladněna a předána na letišti v Teheránu ještě téhož dne ve večerních hodinách za účasti vedoucího zastupitelského úřadu Ing. Svatopluka Čumby. Pomoc byla věnována Íránskému společenství Červeného půlměsíce a následně poskytnuta obyvatelstvu, které bylo přímo zasaženo povodněmi v provin­ciích Lorestan a Khuzestan. Celková cena materiální humanitární pomoci nepřesáhla dva miliony Kč, včetně nákladů na dopravu.

Letoun Armády České republiky s posádkou a styčnými důstojníky přistál na kbelském letišti 18. dubna 2019 v odpoledních hodinách. „Samotný transport a předání humanitární pomoci proběhlo bez problémů, íránská strana českou materiální pomoc uvítala,“ uvedli styční důstojníci HZS ČR.

Styční důstojníci a humanitární pomoc
Oba styční důstojníci HZS ČR byli vybráni pro splnění úkolů v souvislosti s realizací humanitární pomoci Íránu na základě svých předchozích zkušeností. Ppor. Mgr. Petr Vodička z HZS hl. m. Prahy se účastnil několika zahraničních misí a také zajišťoval transport materiální humanitární pomoci do Albánie nebo Makedonie. Plk. Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D., který v současnosti zastává funkci náměstka ředitele HZS Olomouckého kraje, se v minulých letech významně podílel na realizaci projektů souvisejících s dlouhodobou rozvojovou spoluprací s moldavskými hasiči.

Poskytování humanitární pomoci České republiky do zahraničí se uskutečňuje v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra plní úkoly v oblasti zapojení České republiky do mezinárodních záchranných operací při mimořádných událostech v zahraničí a poskytování humanitární pomoci do zahraničí v součinnosti s Ministerstvem zahraničních věcí. Současně organizuje záchranářskou a materiální pomoc do zahraničí ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, složkami integrovaného záchranného systému nebo ústředními správními úřady. Úkoly Ministerstva vnitra na tomto poli plní MV­-generální ředitelství HZS ČR.

Podrobná pravidla jsou dále stanovena prováděcími předpisy, především nařízením vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva, ve znění nařízení vlády č. 527/2002 Sb.

Státní humanitární pomoc je realizována z finančních zdrojů alokovaných v rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí.

Právním předpisem, který upravuje rozhodovací pravomoci v otázkách poskytování humanitární pomoci, je zákon č.151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů.

Česká republika poskytuje do zahraničí humanitární pomoc na bilaterální úrovni nebo prostřednictvím mezinárodních organizací. Kontaktním místem České republiky pro mezinárodní organizace je operační a informační středisko MV­ generálního ředitelství HZS ČR.


kpt. Mgr. Alena HORÁKOVÁ, MV­-generální ředitelství HZS ČR, foto plk. Ing. Petr OŠLEJŠEK, Ph.D., HZS Olomouckého kraje

vytisknout  e-mailem