Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 4/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA si přečtete rozbor zásahu požáru skladové haly elektroodpadu. Přehled vydaných certifikátů a osvědčení o vlastnostech výrobků za rok 2018. Jak hodnotili svojí činnost za rok 2018 hasičští důstojníci, se dočtete v článku o sněmu České asociace hasičských důstojníků. Výsledky přináší článek o provádění kontrol restauračních zařízení, barů a heren v průběhu roku 2018. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM představujeme nové učební texty pro hasiče k výuce v oblasti poskytování první pomoci. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ informujeme o moderních technologiích v ochraně obyvatelstva. Se svými zážitky se podělili nejen děti, ale zejména jejich rodiče - hasiči a strážníci z Plzeňského kraje. V INFORMACÍCH se dočtete, jak si slavnostní akcí připomněli příslušníci, zaměstnanci a pozvaní hosté deset let existence Záchranného útvaru HZS ČR. Navštívili jsme také koncert Michala Davida pořádaný Nadací policistů a hasičů pro nadační rodinky. 

Zjišťování příčin vzniku požárů patří mezi nejnáročnější hasičské profese. S tím, jak stoupá výše škod při požárech, roste i tlak na co nejpřesnější určení příčiny vzniku požáru a na kvalitu důkazního materiálu. I z těchto důvodů připravilo vedení moravskoslezských hasičů svým příslušníkům pro zjišťování příčin vzniku požárů (vyšetřovatelům) za poslední rok již třetí kurz specializačního vzdělávání. Tím posledním byl kurz fotografování.

Náročnost nespočívá pouze v pohybu v prostředí zamořeném zplodinami hoření a fyzické námaze při odstraňování požárem poškozených konstrukcí pro správné určení ohniska požáru, ale rovněž v nutnosti neustálého vzdělávání a sledování nových trendů v oblasti stavebních materiálů, výrobků, technologií a nových předpisů.

První intenzivní kurz byl zaměřen na seznámení a praktické využití metod požárního inženýrství při zjišťování příčin vzniku požárů. Druhý kurz reagoval na nutnost zopakování správné práce na místě zásahu a byl zaměřen na praktický výkon vyšetřovatelů při zjišťování příčin vzniku požárů. V podstatě byl obdobou specializačního kurzu MV­ generálního ředitelství HZS ČR, ale v anglickém provedení. Kurz připravili příslušníci HZS Moravskoslezského kraje (HZS MSK) na základě zkušeností získaných absolvováním 14denního kurzu Practical Fire Investigation Course The Fire Service College v Gloucestershire ve Velké Británii, včetně e­ learningové náročné přípravy. Jako zatím poslední vzdělávací aktivitu absolvovalo v únoru a březnu tohoto roku celkem 29 vyšetřovatelů intenzivní čtyřdenní fotografický kurz správného focení.

S novými kvalitními fotoaparáty FUJI­film X­ T3 se vyšetřovatelé učili teo­reticky a hlavně prakticky základy expozice, nastavení podmínek pro co nejostřejší fotografii, práci s malým a velkým bleskem, a to jak za slunečního svitu, tak i v horších světelných podmínkách nebo v úplné tmě. Zároveň se učili zachytit pohyb, pracovat s kontrastem, řešit protisvětlo s bleskem apod. Fotografický kurz je součástí dlouhodobého projektu EU Direct (DIsaster REsilient Communities and Towns).

Vyšetřovatelé, kteří si rozmanitou přípravu pochvalovali, prostřídali učebnu stanice s evakuačním stanem, ateliérem a hlavně s exteriéry v Dolní oblasti Vítkovic a v areálu Koksovny Šverma. Během čtyř velmi náročných dní se prakticky nezastavili. Pro kvalitní výuku fotografování simulovali požár obytného pokoje a „obětovali“ dva zánovní osobní automobily, jejichž požár se snažili v různých fázích i světelných podmínkách co nejvěrněji zachytit. S hlavním lektorem kurzu – profesionálním fotografem Janem Kováčem z Ostravy detailně diskutovali o výsledných fotografiích.

Hasiči nezapomněli ani na trénink úpravy vytvořených fotografií v počítači, jejich sdílení, ukládání a moderní způsoby archivace. Část kurzu se věnovala i nouzovému focení fotoaparátem v mobilním telefonu.

Silné protisvětlo, přítomnost vodní páry či kouře, zvýšená teplota v místě požáru, zvířený prach a stísněné prostory, tohle všechno jsou velmi složité podmínky a lektor nám perfektně vysvětlil snad každou situaci,“ poznamenal metodik moravskoslezských vyšetřovatelů kpt. Ing. Petr Holub.

Kurz byl pojat velmi moderně a díky možnosti, že každý vyšetřovatel mohl pracovat se svým fotoaparátem, jsme se nemuseli zdržovat a atmosféra byla výborná. Jednoznačně nejlepší kurz za mé dosavadní kariéry u HZS ČR,“ pochvaloval si por. Ing. Karel Fleischer.

Vyšetřovatel nemá možnost si vybrat ideální podmínky pro focení, musí být schopen provést focení v daný okamžik za daných podmínek,“ pokračoval Petr Holub.

Hlavním cílem této vzdělávací aktivity bylo zvýšit teoretické a praktické znalosti a dovednosti vyšetřovatelů v oblasti pořizování fotodokumentace, která je nedílnou a důležitou součástí jejich práce. Kurz absolvovali jak základní, tak zastupující vyšetřovatelé.

Systematickým přístupem s dostatečnými odbornými znalostmi a správným pochopením principů fotografování je často možné objevit nové faktické údaje pro určení příčiny vzniku požáru, které mohou znamenat nutnost přehodnocení předchozích závěrů, zcela změnit příčinu vzniku požáru a v konečném důsledku i odhalit možnou nedbalost nebo dokonce trestný čin. V případě určení správné příčiny vzniku požáru lze pak nastavit v oblasti prevence jiné principy a pravidla tak, aby se obdobná událost již neopakovala. Tím se přispěje ke zvyšování požární bezpečnosti, což se v konečném důsledku kladně projeví na snížení počtu zranění, ztrát na životech a poškození majetku v Moravskoslezském kraji.

Projekt Evropské unie s názvem DIRECT je spolufinancován Generálním ředitelstvím Evropské komise pro humanitární pomoc a civilní ochranu (DG ECHO). Partnery projektu jsou FORS Montenegro – Nadace pro rozvoj severní Černé Hory (hlavní koordinátor projektu), HZS Moravskoslezského kraje, Česká asociace hasičských důstojníků, Ministerstvo vnitra Černé hory a Hasičský záchranný sbor města Kranj (Slovinsko).

Hlavním cílem projektu je zvýšení úrovně připravenosti obyvatelstva, záchranných složek a veřejných institucí v České republice, Černé Hoře a Slovinsku na případné přírodní či jiné katastrofy, formou pořádání například mezinárodních cvičení a výcviků, odborných konferencí, osvětových seminářů a soutěží pro žáky a studenty základních a středních škol, odborných seminářů pro zaměstnance škol a místní správy, kurzy požárního inženýrství a fotografování.


plk. Ing. Miloš STŘELKA, foto autor, HZS Moravskoslezského kraje
 

vytisknout  e-mailem