Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 4/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA si přečtete rozbor zásahu požáru skladové haly elektroodpadu. Přehled vydaných certifikátů a osvědčení o vlastnostech výrobků za rok 2018. Jak hodnotili svojí činnost za rok 2018 hasičští důstojníci, se dočtete v článku o sněmu České asociace hasičských důstojníků. Výsledky přináší článek o provádění kontrol restauračních zařízení, barů a heren v průběhu roku 2018. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM představujeme nové učební texty pro hasiče k výuce v oblasti poskytování první pomoci. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ informujeme o moderních technologiích v ochraně obyvatelstva. Se svými zážitky se podělili nejen děti, ale zejména jejich rodiče - hasiči a strážníci z Plzeňského kraje. V INFORMACÍCH se dočtete, jak si slavnostní akcí připomněli příslušníci, zaměstnanci a pozvaní hosté deset let existence Záchranného útvaru HZS ČR. Navštívili jsme také koncert Michala Davida pořádaný Nadací policistů a hasičů pro nadační rodinky. 

HAD (Hazard, Alkohol, Děti) je zkratka pro kontroly restauračních zařízení, jejichž iniciátorem je dlouhodobě Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR. Kontrolní akce jsou zaměřeny na podávání alkoholu nebo tabáku dětem a na umožňování jim hazardního hraní.

Již od roku 2015 se realizují preventivní kontroly zaměřené především na dodržování zákazu prodeje alkoholu a hazardních her dětem. Na kontrolách se v součinnosti s Policií České republiky, Českou obchodní inspekcí, hygie­nou, celníky a dalšími subjekty podílí i hasiči. Preventivní kontroly restauračních zařízení, barů, heren a dalších provozoven v roce 2018 proběhly na celém území České republiky ve třech etapách v období od srpna do prosince.

Prevence k ochraně dětí a mládeže
Cílem těchto akcí je především prevence a osvěta široké veřejnosti problematiky vysoké konzumace alkoholu, tabáku a drog u dětí do 18 let. Jedním z hlavních důvodů, proč se přistoupilo k opakovaným kontrolám HAD, bylo zjištění, že Česká republika se ohledně hazardního hraní dětí a konzumace alkoholu a cigaret dlouhodobě pohybuje na předních příčkách Evropy.

Před problémem pití alkoholu dětí a mladistvých nemůžeme zavírat oči. Proto spolupracujeme v tak velkém rozsahu s tolika subjekty už pátým rokem. Opakovaně se ukazuje, že elementární zákon, který by měli prodejci alkoholických nápojů a tabákových výrobků v naší zemi bez výjimky dodržovat, a sice zákaz podávání a prodeje osobám pod 18 let, dlouhodobě nedodržují. Česká republika je stále považována za zemi s vysokou spotřebou alkoholu, podle OECD je to přes 11 litrů čistého lihu na osobu za rok, což je spolu s Francií druhá příčka v Evropě. Vede Litva. V neposlední řadě jsme země, která pití alkoholu dětí toleruje už od raného věku v rodinách i ve společnosti,“ vysvětlila potřebu celostátních kontrol národní protidrogová koordinátorka Mgr. Jarmila Vedralová.

Graf 1 počty kontrol v jednotlivých letechGraf 1 Počty kontrol v jednotlivých letech Graf 2 Vysledky kontrol v letech 2015 až 2018Graf 2 Vysledky kontrol v letech 2015 až 2018

Odstranění nedostatků v požární ochraně
V průběhu čtyřletého období provádění kontrol zkontrolovali hasiči celkem 2 309 subjektů.

Nejvíce kontrol proběhlo v prvním roce konání této akce, kdy bylo provedeno 890 kontrol. Objekty, ve kterých budou kontroly provedeny, určuje Policie ČR a HZS ČR volí, kterých kontrol se v součinnosti s ostatními orgány zúčastní. HZS ČR se většinou neúčastní opakovaných kontrol u stejných subjektů. I to může být důvodem k poklesu kontrol v následujících letech (viz graf 1).
Poměr kontrol bez nedostatků a kontrol se zjištěnými nedostatky se každým rokem zlepšuje. Zatímco v roce 2015 bylo pouhých 18 % kontrol bez nedostatků, v roce 2018 již 30 % (viz graf 2). Doufáme, že tento trend bude pokračovat i v příštích letech.

Zaměření kontrol je z hlediska požární ochrany každoročně stejné, což nám umožňuje porovnávání výsledků v jednotlivých letech. Vzhledem k provozované činnosti jsou kontroly zaměřeny především na tyto oblasti:

  • Graf 3 Nejčastější nedostatky v jednotlivých letechGraf 3 Nejčastější nedostatky v jednotlivých letechGraf 4 Počty požárů v restauračních zařízeníchGraf 4 Počty požárů v restauračních zařízeníchzajištění trvale volně průchodných komunikačních prostorů, které jsou součástí únikových cest,
  • označení nouzových (únikových) východů, evakuačních výtahů, směrů úniků,
  • označení čísla tísňového volání (požární poplachové směrnice),
  • označení a přístupnost rozvodných zařízení elektrické energie, hlavního uzávěru plynu, hlavního uzávěru vody a hlavního vypínače elektrické energie,
  • umístění, přístupnost a provozuschopnost přenosných hasicích přístrojů.

Z vyhodnocení dosavadních výsledků vyplývá, že nejčastějšími nedostatky bylo shodně ve všech čtyřech letech neoznačení rozvodných zařízení elektrické energie, hlavních vypínačů elektrického proudu, uzávěrů vody a plynu, dále neoznačení čísel tísňového volání a nedostatky v umístění a přístupnosti přenosných hasicích přístrojů (viz graf 3). Tyto nedostatky se v podstatě ve stejném pořadí opakují každým rokem, a to i přesto, že provozovatelé těchto činností mohou opakující se kontroly předpokládat. Pozitivním faktem je skutečnost, že v oblasti zajištění trvale volně průchodných komunikačních prostorů, které jsou součástí únikových cest, se vyskytlo jen malé množství nedostatků.

Z hlediska statistického sledování počtu požárů sice nejde o významnou položku (požáry v restauračních zařízení tvoří průměrně přibližně 2 % z celkového počtu požárů, viz graf 4), ale je nutné vzít v úvahu, že jde o prostory, kde se vyskytuje veřejnost, včetně dětí a mladistvých, a navíc nezřídka pod vlivem alkoholu.

V dnešní době je stále více restauračních zařízení přizpůsobeno pro krátkodobý pobyt rodin s malými dětmi, dětské koutky s hračkami či přímo dětské herny můžeme dnes nalézt téměř v každém zařízení. Z tohoto důvodu nelze zajištění požární bezpečnosti podceňovat. Nejčastějšími příčinami požárů jsou v těchto objektech nedbalost (kouření, zanedbání bezpečnostních předpisů, vznícení potravin aj.) a technické závady.

Ze souhrnné tiskové zprávy, která byla zveřejněna na počátku letošního roku, jasně vyplývá, že můžeme očekávat pokračování těchto kontrol i v průběhu roku 2019.


kpt. Ing. Jitka PICKOVÁ, foto pplk. Ing. Jiří ŠPANER, MV­-generální ředitelství HZS ČR

vytisknout  e-mailem