Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 4/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA si přečtete rozbor zásahu požáru skladové haly elektroodpadu. Přehled vydaných certifikátů a osvědčení o vlastnostech výrobků za rok 2018. Jak hodnotili svojí činnost za rok 2018 hasičští důstojníci, se dočtete v článku o sněmu České asociace hasičských důstojníků. Výsledky přináší článek o provádění kontrol restauračních zařízení, barů a heren v průběhu roku 2018. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM představujeme nové učební texty pro hasiče k výuce v oblasti poskytování první pomoci. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ informujeme o moderních technologiích v ochraně obyvatelstva. Se svými zážitky se podělili nejen děti, ale zejména jejich rodiče - hasiči a strážníci z Plzeňského kraje. V INFORMACÍCH se dočtete, jak si slavnostní akcí připomněli příslušníci, zaměstnanci a pozvaní hosté deset let existence Záchranného útvaru HZS ČR. Navštívili jsme také koncert Michala Davida pořádaný Nadací policistů a hasičů pro nadační rodinky. 

Deset let existence Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR) si ve čtvrtek 14. března 2019 v kulturním domě v Hlučíně připomínalo na 300 jeho současných a bývalých příslušníků a zaměstnanců a pozvaných hostů. Záštitu nad slavnostním setkáním převzal 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček.

Záchranný útvar HZS ČR vznikl 1. ledna 2009 delimitací 157. záchranného praporu Armády ČR, který byl dislokován v Hlučíně. Již o rok později začala naplno fungovat záchranná rota ve Zbirohu a od počátku roku 2016 vznikla další jednotka v Jihlavě. Dnes tedy působí záchranný útvar ve třech dislokacích napříč Českou republikou, zaměstnává 207 příslušníků a 46 občanských zaměstnanců a má ve své výbavě více než 200 kusů speciální techniky.

Slavnostní akce byla rozdělena do dvou částí, přičemž dopoledne patřilo bývalým a současným zaměstnancům, odpoledne se do kulturního domu sjeli pozvaní hosté. Mezi nimi nechyběl generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba se svými náměstky, senátor Ing. Zdeněk Nytra, předseda výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky Radek Koten, bezpečnostní ředitel Ministerstva financí Roman Hozák, místostarostka města Hlučín Petra Řezáčová a starosta Zbiroha Michal Muravecký. Dalšími přítomnými byli příslušníci MV­ generálního ředitelství HZS ČR, ředitelé organizačních složek HZS ČR, zástupci Policie ČR, Celní správy, Správy státních hmotných rezerv, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a dalších organizací a subjektů spolupracujících se Záchranným útvarem HZS ČR.

Pozvání přijal rovněž bývalý generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán. Ten během svého vystoupení vzpomínal na období vzniku útvaru před deseti lety, kladně hodnotil rozhodnutí zařadit jej do struktury HZS ČR a zmínil, že útvar naplnil jeho očekávání a stal se elitní jednotkou vybavenou moderní speciální technikou a disponující zkušenými strojníky pro její obsluhu. Srovnal rovněž využití sil a prostředků, když uvedl, že záchranný prapor zasahoval v průměru jen osmkrát ročně, zatímco Záchranný útvar HZS ČR vyjížděl v posledních čtyřech letech průměrně k více než 120 událostem ročně. Generál Ryba ve své řeči zmínil mimo jiné významné zásahy a činnosti jednotek záchranného útvaru. Jmenoval povodně v letech 2009, 2010 a 2013, požár lesa u Bzence, vytažení uvízlé lodi v Drážďanech, odvoz lihu ze Stojčína, sesuvy půdy v Bulharech, vytažení Trójské lávky či nejdelší zásah v historii HZS ČR – likvidaci následků explozí muničních skladů ve Vrběticích. Při výčtu činností vzpomenul i výstavbu cvičné věže nejen v ČR, ale i v Rakousku a na Slovensku, velkokapacitní čerpání na Balkáně či účast zástupce velitele na záchranné misi v Thajsku. Během své řeči označil Záchranný útvar HZS ČR za výkladní skříň HZS ČR a ocenil činnost všech jeho příslušníků a zaměstnanců.

Velitel útvaru se během proslovu zmínil o celé desetileté historii, vzpomenul na úplné začátky jeho vzniku, přípravu na převod k HZS ČR, výběr vhodných lokalit pro nové dislokace, nábor příslušníků, pořízení nových moderních strojů a techniky a další úkoly, které provázely činnost útvaru a jeho jednotek. Poděkoval také všem bývalým i současným příslušníkům a zaměstnancům, kteří se podíleli na rozvoji útvaru. Jako symbol poděkování obdrželi všichni přítomní publikaci shrnující dosavadní historii útvaru, drobné upomínkové předměty a z rukou velitele pamětní plakety vyrobené právě k desátému výročí založení Záchranného útvaru HZS ČR.

Na závěr programu, jehož součástí byly projekce fotografií a videa z činnosti útvaru a hudební vystoupení dětí ze základní umělecké školy, proběhlo předání pamětních stuh k praporu. Ty Záchrannému útvaru HZS ČR předali zástupci měst Hlučín a Zbiroh. Pro zájemce byla v areálu útvaru nachystána rovněž statická ukázka techniky.


pplk. Ing. Ivo ADÁMEK, Záchranný útvar HZS ČR, foto archiv Záchranného útvaru HZS ČR

vytisknout  e-mailem