Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 4/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA si přečtete rozbor zásahu požáru skladové haly elektroodpadu. Přehled vydaných certifikátů a osvědčení o vlastnostech výrobků za rok 2018. Jak hodnotili svojí činnost za rok 2018 hasičští důstojníci, se dočtete v článku o sněmu České asociace hasičských důstojníků. Výsledky přináší článek o provádění kontrol restauračních zařízení, barů a heren v průběhu roku 2018. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM představujeme nové učební texty pro hasiče k výuce v oblasti poskytování první pomoci. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ informujeme o moderních technologiích v ochraně obyvatelstva. Se svými zážitky se podělili nejen děti, ale zejména jejich rodiče - hasiči a strážníci z Plzeňského kraje. V INFORMACÍCH se dočtete, jak si slavnostní akcí připomněli příslušníci, zaměstnanci a pozvaní hosté deset let existence Záchranného útvaru HZS ČR. Navštívili jsme také koncert Michala Davida pořádaný Nadací policistů a hasičů pro nadační rodinky. 

Hasiči čím dál častěji musejí poskytovat předlékařskou pomoc na místě zásahu; to předpokládá znalost postupů řešení situací, které s touto činností souvisí. Na tuto profesní specifikaci se pečlivě připravují. Z pohledu dostupnosti učebních textů u hasičů pro výuku v oblasti poskytování první pomoci lze na stanicích přijít do kontaktu s několika materiály.

Mezi nejznámější patří zřejmě Příručka první pomoci (vydaná v roce 1996, přeložena z anglického originálu First Aid Manual). Publikaci vydalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s Českou hasičskou jednotou a Moravskou hasičskou jednotou za přispění státní dotace MV­ generálního ředitelství HZS ČR. Historicky asi nejstarší učebnice je z roku 1981, a to svazek 63 pod názvem Zásady předlékařské první pomoci pro jednotky požární ochrany. Ambulance Meditrans a Sdružení pro nadaci Gallus Ruber společně s Odborovým svazem hasičů vydaly v roce 1996 Telefonní instrukce poskytované laické neodkladné pomoci. Tento „kalendář‘‘ byl k vidění hlavně tam, kde přijímali tísňová volání na linku 150. V té době to byla pravděpodobně každá stanice. Jako poslední učebnici lze uvést První pomoc pro příslušníky tísňových složek, vydanou v roce 2004 za podpory Úřadu Českého červeného kříže. Pokud jsou další dokumenty ve vztahu k poskytování první pomoci, které byly vydány adresně přímo pro hasiče a nejsou zde uvedeny, předem se autorům omlouváme.

Počátkem letošního roku byla zahájena distribuce učebních textů pro kurz Neodkladná zdravotnická pomoc (NZP). Zpracování této publikace vycházelo z potřeby vytvořit dokument určený a šitý na míru hasičům, kteří jsou předurčeni pro poskytování první pomoci na místě zásahu do příjezdu zdravotnické záchranné služby. Tito příslušníci s vysokou pravděpodobností procházejí právě zmíněným kurzem NZP. Každá stanice typu P v souladu s pokynem generálního ředitele HZS ČR č. 11/2013 by v tuto chvíli měla mít po jednom výtisku, u stanic typu C je jeden výtisk na směnu.

Učební materiál je určen primárně pro posluchače kurzu, ale je použitelný i při provádění odborné přípravy u nových příslušníků, nebo při zajištění pravidelné odborné přípravy příslušníků na stanicích. Skripta jsou poskládána do kapitol tak, že na začátku jsou důležité postupy u akutních stavů podrobně rozepsané, a ty méně často se vyskytující stavy jsou probrány okrajově. Autoři se snažili skripta doplnit o obrázky a algoritmy, použili i tzv. QR kódy, které čtenáře navedou přes chytrá mobilní zařízení k dalším studijním materiálům. Celý učební materiál byl psán v souladu s nejnovějšími doporučenými postupy na poli poskytování přednemocniční neodkladné péče.


npor. Bc. Martin TÜRKE, foto autor, HZS Moravskoslezského kraje

vytisknout  e-mailem