Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 3/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA vás seznámíme s Koncepcí požární prevence 2018-2021. Opět přinášíme článek poskytnutý vyšetřovateli příčin vzniku požáru. Tentokrát o dynamice požáru komplexního prostoru z jejich pohledu. Dále v rubrice najdete informaci o 15. aktuálním vydání souhrnu metodických předpisů pro činnost jednotek požární ochrany V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dočtete, jakým způsobem se účtují zásahy u dopravních nehod prováděné jednotkami požární ochrany. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ informujeme o průmyslu 4.0 a jeho dopadu na ochranu obyvatelstva a moderní technologie v ochraně obyvatelstva. Téma bylo projednáváno na mezinárodní konferenci Ochrany obyvatelstva s podtitulem Nebezpečné látky 2019. Představujeme výsledky činnosti Výboru pro civilní a nouzové plánování za rok 2018. V INFORMACÍCH si přečtete, jak dopadl 10. ročník projektu „Sparta vzdává hold“, který je věnován členům všech jednotek IZS, kteří v rámci výkonu služby přišli o život. 

Generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba podepsal 31. ledna 2019 Memorandum o porozumění s Národním institutem civilní obrany Peruánské republiky.

Dne 31. ledna 2019 navštívila MV-generální ředitelství HZS ČR velvyslankyně Peru Liliana de Olarte de Torres­ Muga a její zástupce Oscar Paredes Loza. Společně byli přítomni slavnostnímu podpisu Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem vnitra České republiky (koordinátor MV-generální ředitelství HZS ČR) a Národním institutem civilní obrany (INDECI) Peruánské republiky. Generální ředitel genmjr. Ing. Drahoslav Ryba přivítal velvyslankyni a krátce s ní pohovořil o možnostech další spolupráce. Byla velmi potěšena z úspěšného procesu, který vedl k uzavření memoranda, neboť Peru je země, kde dochází poměrně často k nejrůznějším přírodním katastrofám. Ocenili by tudíž naše zkušenosti a odborné znalosti z oblasti ochrany obyvatelstva, připravenosti a prevence přírodních katastrof i řešení následků mimořádných událostí.

Memorandum podepsané generálním ředitelem HZS ČR bylo ihned odesláno do Limy, kde bylo dne 8. února 2019 podepsáno ředitelem Národního institutu civilní obrany Peru při příležitosti politických konzultací Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva zahraničních věcí Peru.

Účelem memoranda je spolupracovat v oblasti připravenosti na přírodní a technologické katastrofy a jejich řešení, jakožto i v ochraně obyvatelstva v případě těchto katastrof.


Mgr. Monika BARTYZALOVÁ, foto František ŠPAČEK, MV­-generální ředitelství HZS ČR

vytisknout  e-mailem