Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 3/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA vás seznámíme s Koncepcí požární prevence 2018-2021. Opět přinášíme článek poskytnutý vyšetřovateli příčin vzniku požáru. Tentokrát o dynamice požáru komplexního prostoru z jejich pohledu. Dále v rubrice najdete informaci o 15. aktuálním vydání souhrnu metodických předpisů pro činnost jednotek požární ochrany V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dočtete, jakým způsobem se účtují zásahy u dopravních nehod prováděné jednotkami požární ochrany. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ informujeme o průmyslu 4.0 a jeho dopadu na ochranu obyvatelstva a moderní technologie v ochraně obyvatelstva. Téma bylo projednáváno na mezinárodní konferenci Ochrany obyvatelstva s podtitulem Nebezpečné látky 2019. Představujeme výsledky činnosti Výboru pro civilní a nouzové plánování za rok 2018. V INFORMACÍCH si přečtete, jak dopadl 10. ročník projektu „Sparta vzdává hold“, který je věnován členům všech jednotek IZS, kteří v rámci výkonu služby přišli o život. 

Česká asociace hasičských důstojníků, z.s., ve spolupráci s MV­-generálním ředitelstvím HZS ČR opět vytvořila v rámci odborné přípravy „Souhrn metodických předpisů pro činnost jednotek požární ochrany“. Jde o jubilejní 15. vydání s aktualizací k lednu 2019.

Soubor obsahuje aktuální a souhrnný přehled předpisů z oblasti Cvičebního a Bojového řádu jednotek požární ochrany, Řádů odborných služeb, Typové činnosti složek IZS při společném zásahu a ostatní metodiky pro činnost nejenom hasičů na místě zásahu.

V uvedeném aktuálním vydání jsou provedeny následující změny:

 • Odstraněny neplatné starší dokumenty
 • Aktualizováno
 1. Seznam platných pokynů a rozkazů uveřejněných ve Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra a Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR se stavem ke dni 1. ledna 2019
 2. Katalog typových činností složek IZS – Opatření k zajištění veřejného pořádku při shromážděních a technoparty, STČ-06/IZS
 3. Řád strojní služby HZS ČR
 • Nově doplněno
 1. Konspekty odborné přípravy
 2. Úprava leteckého záchranářství u HZS ČR
 3. Pravidla požárního sportu
 4. Řád sportovních soutěží tělesné přípravy HZS ČR
 5. Zásady jednotného postupu při určování doby služby a doby odpočinku příslušníků HZS ČR s nerovnoměrně rozvrženou dobou služby
 6. Pravidla soutěží ve vyprošťování u dopravních nehod
 7. Zásady činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou, zásady zřizování lezeckých družstev a lezeckých skupin, odborná příprava a vybavení pro činnost ve výšce a nad volnou hloubkou
 8. Základní zaměření pravidelné odborné přípravy v roce 2019
 9. Katalog typových činností složek IZS – Mimořádná událost s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení nebo v ostatních prostorech

V rámci tohoto souhrnu předpisů je rovněž umístěna „Pomůcka velitele jednotky požární ochrany“. Jde o karty, které lze zalaminovat nebo vytisknout do brožury a dále používat jako „rychlou“ nápovědu pro velitele a ostatní hasiče z jednotek PO na místě zásahu.

Všechny dokumenty jsou jednotně zpracovány v PDF formátu.

Zpracování a distribuce tohoto souhrnu metodických předpisů je zajišťována prostřednictvím České asociace hasičských důstojníků, z.s. Cestou MV-generálního ředitelství HZS ČR je zajištěno bezplatné předání tohoto souhrnu předpisů pro potřeby organizačních částí HZS ČR.

Souhrn metodických předpisů pro činnost jednotek PO je také přístupný prostřednictvím www.cahd.cz (odkaz vpravo nahoře). Pozor – některé z odkazů nejsou aktivní z důvodu omezení oprávnění k takto volně poskytovaným informacím.

Ostatní zájemci si mohou „Souhrn předpisů pro činnost jednotek PO“ objednat prostřednictvím tel.: 950 730 370, ­e-mailu: svetlana.folwarczna@hzsmsk.cz.


Ing. Martin ŽAITLIK, Česká asociace hasičských důstojníků, z.s.

vytisknout  e-mailem