Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 2/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA rozebereme zásah u požáru ubytovny v Plzni. Informujeme vás o proběhlé odborné přípravě KIP týmu v Karlovarském kraji. Přečtete si analýzu usmrcených osob v přímé souvislosti s požárem. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM vás seznámíme s prací operátorů na lince TCTV 112. Informujeme vás o projektu „Zvýšení připravenosti HZS ČR k řešení rizik způsobených změnou klimatu“. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ vás hasiči z hlavního města Prahy seznámí s průběhem taktického cvičení Základna 2018. Dále jsme připravili náhled mimořádných událostí řešených na úrovni EU a současně představujeme nového zástupce na pozici operačního důstojníka ve Středisku pro koordinaci odezvy na mimořádné události. Představíme nanomateriály a jejich možné využití v ochraně obyvatelstva. V INFORMACÍCH se dočtete o charitativních akcích uspořádané pro Nadaci policistů a hasičů. 

Jednou z obvyklých součástí motivace ke vstupu do jednotky dobrovolných hasičů (JSDH) obce je odpovědnost a touha pomáhat spoluobčanům a obci. Nemusí však jít pouze o hašení požárů či odstraňování popadaných stromů. Dobrovolní hasiči významným způsobem přispívají k ochraně zdraví a záchraně životů při náhlých život ohrožujících stavech, jako je například náhlá zástava oběhu.
Obr. 1 Hasičská zbrojnice jednotky SDH Tetín, na Parkáně 133, TetínObr. 1 Hasičská zbrojnice jednotky SDH Tetín, na Parkáně 133, Tetín
Pokud člověk nedýchá, je nutné ihned volat tísňovou linku 155 a následně zahájit resuscitaci podle pokynů operátora (TANR – telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace). Při kardiopulmonální resuscitaci (KPR) nutné k záchraně života lze využít automatizovaný externí defibrilátor, který je obvykle označený velkými písmeny AED. Jde o přístroj, který v průběhu oživování může „vyslat“ postiženému léčivý elektrický výboj. Ten může srdce navrátit do správného rytmu a obnovit tak zastavený oběh. Přístroj AED je určený i laikům a neproškoleným zachráncům, neboť dokáže sám vyhodnotit, kdy je třeba léčivý výboj podat a kdy to naopak vhodné není a zachránci tak nedovolí situaci špatně vyhodnotit. V tom spočívá základní rozdíl od „klasických“ defibrilátorů, kterými jsou vybavena vozidla zdravotnické záchranné služby a jejich používání je v plné kompetenci lékaře. AED jsou stále častěji umístěny na veřejně dostupných místech, jako jsou obchodní centra, letiště, nádraží aj., díky čemuž je mohou využít i běžní občané ještě před příjezdem posádek ZZS a značně tím zvýšit šanci postiženého na přežití a rekonvalescenci. V poslední době se dokonce mezi občany začínají objevovat proškolení laikové, kteří se ve spolupráci se ZZS zaměřují na rychlé poskytnutí pomoci. Tyto osoby se obvykle nazývají „first respondeři“. Toto anglické spojení by se dalo vyložit jako „prvotní oObr. 2 Vstupní dveře do zbrojnice s číselným otevíráním dveříObr. 2 Vstupní dveře do zbrojnice s číselným otevíráním dveřídezva“ nebo „prvotní zachránce“. Jejich úkolem je se na základě výzvy ZZS (formou SMS či speciální aplikace v chytrém telefonu) dostavit k postiženému člověku a provést život zachraňující úkony ještě před příjezdem ZZS. Takový dobrovolník musí absolvovat speciální kurz. Systém se zatím testuje v několika krajích České republiky a zdá se, že se postupně bude šířit dál.

Ve Středočeském kraji je AED vybaveno 32 jednotek SDH obcí. Dobrovolní hasiči jsou pravidelně školení v poskytování první pomoci a mohou pomáhat člověku v nouzi do příjezdu profesionálů ze ZZS. Vzhledem k průběžným školením představují jednotky SDH ideální cílovou skupinu pro zařazení do systému „first responderů“, protože jsou zvyklí se vzdělávat, reagovat na mimořádné události a spolupracovat s dalšími záchrannými složkami.

Maximální využití AED
Jako příklad využití AED v obci uvádíme zavedení přístroje u jednotky SDH Tetín. Ta defibrilátor získala díky financím z dotace rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci tematického zadání „Podpora občanských sdružení a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany“ v první polovině roku 2016. Pro dosažení co nejlepších výsledků také u dětských pacientů byl z rozpočtu Sdružení dobrovolných hasičů Tetín zakoupen i „dětský klíč“ umožňující AED pro děti do 25 kg jejich hmotnosti. Hlavní myšlenkou je mít defibrilátor co nejvíce přístupný a využitelný i pro místní občany. Z tohoto důvodu není u jednotky SDH uskladněn AED v požárním automobilu, ale ve skříňce ve zbrojnici na adrese Na Parkáně 133, Tetín (obr. 1). AED je přístupný skrze plastové vchodové dveře se zelenou nálepkou se symbolem AED, které jsou osazené elektromotorickou vložkou a po zadání správného kódu umožní přístup k defibrilátoru (obr. 2). Kód k otevření dveří v případě potřeby sdělí na lince 155 ZZS. Po vstoupení do zbrojnice uvidí zachránce na pravé stěně blikat zeleným světlem bílou skříňku, v níž je defibrilátor uložen (obr. 3 a 4). Z tohoto místa je možné ho také vyzvednout. Objekt hasičské zbrojnice nepřetržitě střeží bezpečnostní systém připojený na pult centralizované ochrany a kamerové záznamové zařízení.
Tabulka Možnosti "aktivace"a použití defibrilátoru v obci TetínTabulka Možnosti "aktivace"a použití defibrilátoru v obci Tetín
Jednotka SDH Tetín je vybavená svolávacím zařízením FIREPORT, který umožňuje v případě vyhlášení požárního poplachu krajským operačním a informačním střediskem HZS Středočeského kraje v jednu chvíli vyrozumět všechny členy jednotky SDH obce, to znamená Obr. 3 V případě dělení kódu k otevření dveří se skříňka s defibrilátorem rozbliká zeleným světlem. Skříňka je umístěna na pravé stěně zbrojnice z pohledu od vchodu. Nalezení defibrilátoru by mělabýt otázka vteřin.Obr. 3 V případě dělení kódu k otevření dveří se skříňka
s defibrilátorem rozbliká zeleným světlem.
Skříňka je umístěna na pravé stěně zbrojnice
z pohledu od vchodu. Nalezení defibrilátoru by měla být
otázka vteřin.
všechny osoby, které velitel jednotky zadal do tohoto systému. Vyrozumění proběhne prostřednictvím SMS se stručným popisem události a jeho adresou a vzápětí systém „zatelefonuje“ a volaný pomocí číselníku potvrdí či zamítne svoji účast na výjezdu k mimořádné události. V případě obce Tetín jsou do „seznamu volaných“ zařazené i učitelky z mateřské školy a základní školy, které jsou v těsné blízkosti hasičské zbrojnice. Vyučující jsou zároveň vyškolení v poskytování první pomoci a používání defibrilátoru. Tímto postupem se zajistila téměř nepřetržitá dostupnost vyškoleného dobrovolníka, který dokáže v případě potřeby defibrilátor použít. Pedagogové mohou vzhledem k blízkosti pracoviště velmi vhodně činnost jednotek SDH doplnit, neboť ostatní členové mohou být ve větší vzdálenosti (např. v zaměstnání, a to i mimo obec). Defibrilátor je dostupný i pro veřejnost při volání na ZZS na lince 155, která má přehled o zaregistrovaných defibrilátorech. Pro použití AED u jednotky SDH jsou tedy nejpravděpodobnější dva scénáře. Prostřednictvím zdravotnického operačního střediska přímo na lince 155, anebo nepřímo, kdy dojde k předání informace z linky 155 krajskému a informačnímu operačnímu středisku HZS kraje a prostřednictvím svolávacího zařízení FIREPORT jednotce či vyučujícím (tabulka). Další možností je použití defibrilátoru při zajišťování požárních nebo zdravotnických asistencí, dále pak při nenadálé zástavě oběhu zasahujícího člena jednotky SDH obce nebo jiných osob přímo u probíhajícího zásahu například požáru, technické pomoci, dopravní nehody nebo jiné činnosti jednotky SDH obce, jako je například výcvik atd.

Pro doplnění uvádíme, že na zbrojnici v bílé skříňce je umístěná i oranžová taška s nápisem AMBULANCE (obr. 5), která obsahuje další pomůcky využitelné při poskytování první pomoci. Ty jsou však zpravidla určené pro využití proškolenými osobami (např. členy jednotek SDH obcí) a patří mezi ně třeba resuscitační vak s polomaskou pro dospělé, resuscitační vak pro děti rovněž s polomaskou, pulzní oxymetr, rescue nůžky a řezák na oděv, náhradní akumulátor k AED, náhradní nalepovací elektrody, škrtidlo na velká krvácení, popáleninová souprava WATER­ JEL uložená v modré brašně (obr. 6). Dále je ve zbrojnici k dispozici pro zaškolené zachránce resuscitační vak s rezervoárem na kyslík s dvoulitrovou tlakovou lahví a redukčním ventilem s možností regulace průtoku O2, vše kompletně uložené v odolném kufru oranžové barvy s modrou nálepkou kyslík pro dýchání. V případě dotazů k systému zpřístupnění defibrilátoru pro veřejnost nebo školení první pomoci, zájmu o spolupráci či prohlídce hasičské zbrojnice kontaktujte přímo člena jednotky SDH Tetín Petra Malíře na e­ mailové adrese: petr.malir1@seznam.cz.

Obr. 4 Umístění defibrilátoru a zdravotnické tašky ve skříňceObr. 4 Umístění defibrilátoru a zdravotnické tašky ve skříňce Obr. 5 V oranžové tašce s nápisem AMBULANCEje další zdravotnické vybavení. Mimo jiné i set na ošetření popálenin.

Obr. 5 V oranžové tašce s nápisem AMBULANCE je další zdravotnické vybavení. Mimo jiné
i set na ošetření popálenin.

Obr. 6 Modrá brašnaObr. 6 Modrá brašna


por. Ing. Roman ŘÍHA, HZS Středočeského kraje, Petr MALÍŘ, JSDH Tetín, foto archiv HZS Středočeského kraje, JSDH Tetín

vytisknout  e-mailem